Tervetuloa

 
 

Varapuheenjohtaja Barrot'n ja komission jäsenehdokkaan Tajanin kuulemiset

Koska Franco Frattini nimitettiin Italian ulkoministeriksi, hän ilmoitti eroavansa oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioista vastaavan komission varapuheenjohtajan tehtävästä. Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso päätti antaa hänen salkkunsa varapuheenjohtaja Barrot'lle, joka aiemmin vastasi liikenneasioista.

Italian hallitus ilmoitti aikeestaan nimetä Antonio Tajani uudeksi komission jäseneksi, ja komission puheenjohtaja esitti toivomuksensa osoittaa hänen vastuulleen liikenneasioiden hoitamisen. Euroopan unionin neuvosto päätti kirjallisella menettelyllä nimittää Antonio Tajanin Euroopan komission jäseneksi 9. toukokuuta 2008 alkaen tämänhetkisen komission toimikauden päättymiseen 31. lokakuuta 2009 asti.

Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen mukaisesti sovittiin parlamentin pyynnöstä, että varapuheenjohtaja Barrot saapuisi hänen tehtäväalastaan vastaavien valiokuntien kuultavaksi ja myös Tajani saapuisi parlamentin kuultavaksi toimielinten oikeuksia täysin kunnioittaen.

Euroopan parlamentti haluaa parantaa uusien komission jäsenten nimitysmenettelyjen ja tehtävien jaon avoimuutta ja niihin liittyvää vastuuta ja on siksi päättänyt kuulla sekä varapuheenjohtaja Barrot'ta oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden osalta että komission jäsenehdokasta Tajania, jonka vastuulle tulevat liikenneasiat. Kuulemista varten varapuheenjohtaja Barrot'ta ja Antonio Tajania on pyydetty vastaamaan kirjallisiin kysymyksiin. Euroopan parlamentti järjestää kuulemisten tulosten perusteella täysistunnossa virallisen äänestyksen.

Lisätietoja varapuheenjohtaja Barrot'sta ja komission jäsenehdokkaasta Tajanista, heidän kuulemisistaan ja menettelystä yleensä saat napsauttamalla sivun vasemman reunan valikossa olevia linkkejä.


Tietoa tämän verkkosivuston kieliversioista:
Tämä sivusto on saatavilla kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä.
Sivun oikean yläreunan Europarl-valikossa on linkit eri kieliversioihin.

Jos sivua ei ole saatavilla valitulla kielellä, sen sisältö esitetään englanniksi.