Laipni lūdzam!

 
 

Priekšsēdētāja vietnieka J. Barrot un izvirzītā komisāra amata kandidāta A. Tajani uzklausīšana

Pēc tam, kad Franco Frattini tika iecelts par Itālijas ārlietu ministru, viņš iesniedza iesniegumu par atkāpšanos no Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieka amata, kurā bija atbildīgs par tieslietām, brīvību un drošību. Eiropas Komisijas priekšsēdētājs José Manuel Barroso nolēma F. Frattini pienākumus uzticēt priekšsēdētāja vietniekam J. Barrot, kurš iepriekš bija atbildīgs par transportu.

Itālijas valdība paziņoja savu nodomu iecelt Antonio Tajani par jauno komisāru, un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs izteica vēlmi viņam uzticēt ar transporta nozari saistītos pienākumus. Eiropas Savienības Padome, izmantojot rakstisku procedūru, nolēma iecelt A. Tajani par Eiropas Komisijas locekli no 2008. gada 9. maija līdz pašreizējās Komisijas pilnvaru beigu termiņam 2009. gada 31. oktobrī.

Saskaņā ar Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām un pēc Parlamenta pieprasījuma tika panākta vienošanās, ka priekšsēdētāja vietnieks J. Barrot uzstāsies to komiteju priekšā, kuras ir atbildīgas par jomām, kas saistītas ar viņa pienākumiem, savukārt A. Tajani uzstāsies Parlamenta priekšā, pilnībā ievērojot iestāžu prerogatīvas.

Saskaņā ar savu apņemšanos uzlabot jauno komisāru iecelšanas un pienākumu sadales procedūru pārredzamību un pārskatatbildību Eiropas Parlaments nolēma rīkot gan priekšsēdētāja vietnieka J. Barrot uzklausīšanu par pienākumiem tiesiskuma, brīvības un drošības jomā, gan izvirzītā komisāra amata kandidāta A. Tajani uzklausīšanu par transporta jomu. Lai sagatavotos uzklausīšanai, priekšsēdētāja vietniekam J. Barrot un A. Tajani tika lūgts atbildēt uz rakstiskiem jautājumiem. Pamatojoties uz uzklausīšanas rezultātiem, Eiropas Parlamenta plenārsēdē notiks oficiālā balsošana.

Lai iegūtu sīkākas ziņas par priekšsēdētāja vietnieku J. Barrot un izvirzīto komisāra amata kandidātu A. Tajani, par viņu uzklausīšanu un procedūru kopumā, klikšķiniet uz attiecīgajiem izvēlnes punktiem šīs lapas kreisajā pusē.


Informācija par šīs vietnes versijām citās valodās
Šī vietne ir pieejama visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.
Saites uz attiecīgajām valodu versijām var atrast lapas augšmalas labajā pusē Europarl izvēlnē.

Ja lapa nav pieejama izvēlētajā valodā, tās saturs tiks parādīts angļu valodā.