Welkomstwoord

 
 

Hoorzitting met ondervoorzitter Barrot en kandidaat-lid van de Commissie Tajani

Na zijn benoeming tot Italiaans minister van Buitenlandse Zaken heeft de heer Franco Frattini zijn ontslag genomen als ondervoorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk voor Justitie, Vrijheid en Veiligheid. De voorzitter van de Europese Commissie, de heer José Manuel Barroso, besloot deze portefeuille toe te kennen aan ondervoorzitter Barrot, die tevoren belast was met vervoerszaken.

De Italiaanse regering gaf kennis van haar voornemen om de heer Antonio Tajani voor te stellen als nieuwe Commissaris en de voorzitter van de Europese Commissie gaf de wens te kennen om hem de portefeuille voor "Vervoer" toe te kennen. De Raad van de Europese Unie besloot bij schriftelijke procedure om de heer Tajani met ingang van 9 mei 2008 tot aan het eind van het huidige mandaat van de Commissie op 31 oktober 2009 tot lid van de Europese Commissie te benoemen.

Overeenkomstig de kaderovereenkomst inzake de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie werd op verzoek van het Parlement overeengekomen dat ondervoorzitter Barrot zou verschijnen voor de parlementaire commissies die verantwoordelijk zijn voor de beleidsgebieden die tot zijn portefeuille behoren, terwijl ook de heer Tajani voor het Parlement zal verschijnen in overeenstemming met de prerogatieven van de Instellingen.

In het licht van zijn voornemen om transparantie en het verantwoordingsplicht te bevorderen bij de procedures voor de benoeming van nieuwe leden van de Commissie en de toewijzing van portefeuilles, heeft het Europees Parlement besloten zowel ondervoorzitter Barrot, voor zijn portefeuille "Justitie, Vrijheid en Veiligheid" en de heer Tajani, als kandidaat-lid van de Commissie voor Vervoer, uit te nodigen voor een hoorzitting. Ter voorbereiding van de hoorzitting hebben ondervoorzitter Barrot en de heer Tajani werd hen verzocht een schriftelijke vragenlijst te beantwoorden. Op grond van de resultaten van de hoorzitting zal het Europees Parlement ter plenaire vergadering overgaan tot een informele stemming.

Voor details aangaande ondervoorzitter Barrot en kandidaat-lid van de Commissie Tajani, hun hoorzittingen en de procedure in het algemeen, wordt u verzocht te klikken op de respectieve menubalken aan de linker kant van deze bladzijde.


Informatie over de taalversies van deze website:
Deze site is beschikbaar in alle officiële talen van de Europese Unie.
De links naar de respectieve taalversies kunnen worden gevonden rechts bovenaan de bladzijde van het Europarl-menu.
Wanneer een bladzijde niet beschikbaar is in de gekozen taal, zal de inhoud worden getoond in het Engels.