Powitanie

 
 

Przesłuchania wiceprzewodniczącego Jacquesa Barrota i desygnowanego na komisarza Antonio Tajaniego

W następstwie otrzymania nominacji na stanowisko ministra spraw zagranicznych Włoch Franco Frattini złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, odpowiedzialnego za wymiar sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa. Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, zadecydował o przekazaniu swojej teki wiceprzewodniczącemu Jacquesowi Barrotowi, który wcześniej był odpowiedzialny za transport.

Rząd włoski poinformował o zamiarze desygnowania Antonio Tajaniego na stanowisko komisarza, a przewodniczący Komisji Europejskiej wyraził chęć przekazania mu teki „transport”. Rada Unii Europejskiej podjęła drogą procedury pisemnej decyzję o nominacji Antonio Tajaniego na członka Komisji Europejskiej od dnia 9 maja 2008 r. do końca bieżącej kadencji Komisji w dniu 31 października 2009 r.

Zgodnie z porozumieniem ramowym dotyczącym stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją uzgodniono na wniosek Parlamentu, że wiceprzewodniczący Jacques Barrot stawi się przed komisjami odpowiedzialnymi za dziedziny związane z jego teką, zaś Antonio Tajani stawi się również przed Parlamentem w pełnej zgodności z prerogatywami tych instytucji.

Zdecydowany zwiększać przejrzystość i wiarygodność procedur nominacji nowych komisarzy i przydzielania tek, Parlament Europejski zadecydował, że przeprowadzi przesłuchanie zarówno wiceprzewodniczącego Jacquesa Barrota, w sprawie teki „wymiar sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa”, jak i Antonio Tajaniego, jako desygnowanego na komisarza odpowiedzialnego za transport. W ramach przygotowań do przesłuchania, wiceprzewodniczący Jacques Barrot i Antonio Tajani zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania z kwestionariusza pisemnego. Na podstawie wyników przesłuchań Parlament Europejski przeprowadzi głosowanie formalne w czasie sesji plenarnej.

Aby zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi wiceprzewodniczącego Jacquesa Barrota i desygnowanego na komisarza Antonio Tajaniego, ich przesłuchań i ogólnie procedury, należy kliknąć na odpowiednie pozycje menu znajdujące się tu po lewej stronie.


Informacja o wersjach językowych niniejszej strony:
Niniejsza strona jest dostępna we wszystkich językach oficjalnych Unii Europejskiej.
Linki do poszczególnych wersji językowych można znaleźć po prawej stronie u góry w menu Europarl.

W przypadku gdy dana strona nie jest dostępna w wybranym języku, jej treść zostanie wyświetlona w języku angielskim.