Bine aţi venit!

 
 

Audierea vicepreşedintelui Barrot şi a comisarului desemnat Tajani

Ca urmare a numirii sale ca Ministru de Externe al Italiei, dl Franco Frattini şi-a înaintat demisia din funcţia de vicepreşedinte al Comisiei Europene responsabil pentru justiţie, libertate şi securitate. Preşedintele Comisiei Europene, dl José Manuel Barroso, a decis să atribuie portofoliul acestuia vicepreşedintelui Barrot, care fusese responsabil pentru transporturi.

Guvernul italian şi-a anunţat intenţia de a-l desemna pe dl Antonio Tajani drept noul comisar, iar Preşedintele Comisiei Europene şi-a exprimat dorinţa de a-i atribui portofoliul „transporturi”. Consiliul Uniunii Europene a decis, prin procedură scrisă, să-l numească pe dl Tajani membru al Comisiei Europene pentru perioada 9 mai 2008 - 31 octombrie 2009, când ia sfârşit actualul mandat al Comisiei.

În conformitate cu Acordul-cadru privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisie s-a convenit, la cererea Parlamentului, ca vicepreşedintele Barrot să se prezinte în faţa comisiilor responsabile pentru portofoliul acestuia, iar dl Tajani se va prezenta, de asemenea, în faţa Parlamentului, respectând pe deplin prerogativele instituţiilor.

În conformitate cu intenţia sa fermă de a creşte transparenţa şi gradul de responsabilizare în ceea ce priveşte procedurile de numire a noilor comisari şi de atribuire a portofoliilor, Parlamentul European a decis să-i audieze atât pe dl vicepreşedinte Barrot, pentru portofoliul „justiţie, libertate şi securitate”, cât şi pe dl Tajani, în calitate de comisar desemnat pentru transporturi. Pentru pregătirea audierilor, vicepreşedintele Barrot şi dl Tajani au fost rugaţi să răspundă la un chestionar scris. Pe baza rezultatelor audierilor, Parlamentul European va supune numirea la vot în plen.

Pentru mai multe detalii referitoare la vicepreşedintele Barrot şi comisarul desemnat Tajani, audierile lor şi procedura în general, vă rugăm să faceţi clic pe rubricile corespunzătoare, aflate pe în stânga a acestei pagini.


Informaţii privind versiunile lingvistice ale acestui site:
Acest site este disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.
Legăturile electronice către versiunile lingvistice respective pot fi găsite în colţul de dreapta-sus al paginii, în meniul Europarl.

În cazul în care o pagină nu este disponibilă în limba selectată, conţinutul acesteia va apărea în limba engleză.