Vitajte

 
 

Vypočutia podpredsedu Barrota a dezignovaného komisára Tajaniho

Po svojom vymenovaní za talianskeho ministra zahraničných vecí podal pán Franco Frattini demisiu z funkcie podpredsedu Európskej komisie zodpovedného za oblasť spravodlivosti, slobody a bezpečnosti. Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso rozhodol prideliť jeho rezort podpredsedovi Barrotovi, ktorý bol predtým zodpovedný za oblasť dopravy.

Talianska vláda oznámila svoj zámer ustanoviť za nového komisára pána Antonia Tajaniho a predseda Európskej komisie vyjadril želanie poveriť ho rezortom dopravy. Rada Európskej únie rozhodla písomným postupom o vymenovaní pána Tajaniho za člena Európskej komisie od 9. mája 2008 do konca súčasného funkčného obdobia Komisie 31. októbra 2009.

V súlade s rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou bolo na žiadosť Parlamentu dohodnuté, že podpredseda Barrot predstúpi pred výbory zodpovedné za jeho rezort, pričom pán Tajani takisto predstúpi pred Parlament pri plnom dodržaní výsadných práv inštitúcií.

Európsky parlament v súlade so svojím zámerom zvýšiť transparentnosť a posilniť zodpovednosť postupov vymenúvania nových komisárov a prideľovania rezortov rozhodol, že zorganizuje vypočutia podpredsedu Barrota v súvislosti s rezortom spravodlivosti, slobody a bezpečnosti a pána Tajaniho ako dezignovaného komisára pre dopravu. V rámci prípravy vypočutí boli podpredseda Barrot a pán Tajani vyzvaní, aby odpovedali na otázky uvedené v písomnom dotazníku. Na základe výsledku vypočutí Európsky parlament pristúpi k formálnemu hlasovaniu v pléne.

Ďalšie podrobnosti o podpredsedovi Barrotovi a dezignovanom komisárovi Tajanim, ich vypočutiach a postupe vo všeobecnosti získate kliknutím na príslušné odkazy v ponuke v ľavej časti tejto stránky.


Informácia o jazykových verziách tejto webovej stránky:
Táto stránka je dostupná vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.
Prepojenia na príslušné jazykové verzie sa nachádzajú v pravej hornej časti stránky v ponuke Europarl.

Ak stránka nie je dostupná vo zvolenom jazyku, jej obsah sa zobrazí v angličtine.