Välkommen

 
 

Utfrågningar av vice ordförande Barrot och den nominerade kommissionären Tajani

Efter att Franco Frattini utnämnts till Italiens utrikesminister lämnade han in sin avskedsansökan som Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för rättvisa, frihet och säkerhet. Kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, beslutade att ge hans ansvarsområde till vice ordförande Barrot, som tidigare varit ansvarig för transport.

Italiens regering meddelade att den ville utse Antonio Tajani som ny kommissionär, och kommissionens ordförande informerade om att han ville ge Tajani ansvarsområdet ”transport”. Europeiska unionens råd beslutade genom ett skriftligt förfarande att utse Antonio Tajani som ledamot av Europeiska kommissionen från den 9 maj 2008 till den 31 oktober 2009, dvs. det datum då den nuvarande kommissionärens mandatperiod löper ut.

I enlighet med ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen enades man, på parlamentets begäran, om att vice ordförande Barrot skulle utfrågas av de utskott som ansvarar för hans ansvarsområde och att Tajani skulle utfrågas av parlamentet med full respekt för institutionernas ansvarsområden.

Europaparlamentet vill öka insynen och ansvarstagandet då nya kommissionärer utses och ansvarsområden fördelas. Europaparlamentet har därför beslutat att hålla utfrågningar med både vice ordförande Barrot om rättvisa, frihet och säkerhet och den nominerade kommissionären Tajani om transport. De ska dessförinnan besvara ett antal skriftliga frågor. Resultatet av utfrågningarna kommer att ligga till grund för Europaparlamentets formella omröstning i kammaren.

Mer information om vice ordförande Barrot och den nominerade kommissionären Tajani, utfrågningarna och tillsättningsförfarandet i allmänhet hittar du via menyn till vänster.


Information om språkversionerna på denna webbsida:
Denna sida finns på alla officiella EU-språk. Länkarna till de olika språkversionerna hittar du uppe till höger i Europarl-menyn.

Om en sida inte finns tillgänglig på ett språk kommer du att få upp den engelska versionen.