Wegwijzer

De factsheets zijn ingedeeld naar beleidsterrein, zoals 'Buitenlandse zaken', 'Economie en monetare zaken', 'Milieu' of 'Binnenmarkt', zodat u een keuze kunt maken voor het terrein dat u interesseert. Vandaar kunt u doorklikken naar afzonderlijke onderwerpen, bijvoorbeeld onder 'Buitenlandse zaken' vindt u onderwerpen als 'Veiligheids- en defensiebeleid' of 'de 'Balkanlanden'.
De factsheets over de algemene taken en bevoegdheden van het Parlement zijn gebaseerd op de Europese verdragen. De factsheets over EU-wetgeving (richtlijnen en verordeningen) zijn gebaseerd op de desbetreffende wetteksten. Aan het einde van elke factsheet vindt u links naar deze teksten en meer leesmateriaal.
Als u geïnteresseerd bent in de opeenvolgende stadia van de goedkeuring van een bepaalde EU-wet kunt u klikken op de links onder het kopje 'Overzicht van de procedure', waar een lijst staat van de parlementaire verslagen waarop de informatie is gebaseerd. Deze links brengen u bij het Legislative Observatory (stand van de wetgeving), dat een nauwgezette samenvatting geeft in het Engels of het Frans van de stadia van de procedure. Tevens bevat het Observatory links naar relevante documenten van de Commissie, het Parlement of de Raad.
Als de wet is aangenomen kunt u de definitieve wetstekst vinden via het kopje 'Publicatieblad - wetsbesluiten'. Dan komt u op de Engelse versie maar u kunt doorklikken naar een van de elf officiële talen van de EU van vijftien landen. Als de definitieve tekst nog niet is gepubliceerd in het Publicatieblad, wordt in plaats daarvan het kopje 'aangenomen tekst door het Parlement' gegeven. Als de procedure nog niet beëindigd is, wordt dit vermeld.
Voor resoluties of raadplegingen, verordeningen of richtlijnen moet een verslag worden opgesteld door een van de parlementaire commissies. In de commissie wordt een EP-lid benoemd tot rapporteur om het verslag op te stellen. Wilt u meer weten over een rapporteur en haar/zijn fractie en curriculum vitae, klik dan op de links onder 'Rapporteurs'.
De parlementaire fracties hebben hun eigen links toegevoegd onder elke factsheet. Via deze link kunt u doorklikken naar informatie over hun werk en activiteiten en het brede spectrum van politieke standpunten binnen het Europees Parlement. Tevens komt u zo bij persverklaringen van de fracties over het onderwerp, extra achtergrondinformatie of de websites van de fracties.
De informatie wordt gaandeweg op onze website over de verkiezingen gepubliceerd: eerst in de oorspronkelijke taal en vervolgens vertaald in de overige negentien talen.
Deadline voor publicatie: 2 april 2004