skip to content
 
 
 
2019-12-17

Magyar és lengyel jogállamiság: a képviselők az uniós értékek hatékonyabb védelmét várják

A képviselők hétfőn bírálták az előrelépés hiányát az uniós értékek esetleges megsértése miatt Magyarország és Lengyelország ellen indított eljárásokban.

Az Állampolgári Jogi Bizottság Didier Reynders igazságügyi biztos és a Tanács részéről Tytti Tuppurainen finn Európa-ügyi miniszter részvételével vitatta meg a Magyarország és Lengyelország ellen indított 7 (1) cikk szerinti eljárásokat és az éves jogállamisági párbeszéd értékelését.

A felszólaló képviselők többsége bírálta, hogy nem történt előrelépés a 7 (1) cikk szerinti eljárásban (amelyet Magyarország esetében a Parlament, Lengyelország esetében pedig a Bizottság kezdeményezett) - különösen annak fényében, hogy ezekben az országokban a közelmúltban is támadás érte a jogállamiságot. A képviselők elismerésüket fejezték ki a finn tanácsi elnökség erőfeszítéseiért és elkötelezettségéért, és kijelentették: a horvát elnökségnek folytatnia kell a munkát. Ugyanakkor a képviselők hangsúlyozták: mindkét ország ügyében későn került sor a meghallgatásokra - csaknem egy évvel a Parlament 2018-as, indoklással ellátott javaslata után.

A bizottság Lengyelország ügyében kinevezett jelentéstevője, Juan López Aguilar (S&D, Spanyolország), a magyar ügy jelentéstevője, Gwendolin Delbos-Corfield (Zöldek/EFA, Franciaország) és további képviselők azt is kifogásolták, hogy a Tanács továbbra sem vonja be hivatalosan a Parlamentet a 7 (1) cikk szerinti eljárásba.

A képviselők kiemelték: a jogállamiság veszélyeztetésével szemben sokkal hatékonyabban és következetesebben kellene fellépni, kihasználva az összes jelenleg rendelkezésre álló eszközt (beleértve az Unió igazságszolgáltatási eszköztárát). Emellett egy folyamatos figyelemmel kísérésre és végrehajtásra alkalmas mechanizmust is létre kellene hozni, mert csak így biztosítható, hogy az uniós értékeket minden tagállamban tiszteletben tartják. Több képviselő párhuzamot vont az uniós szerződésben lefektetett értékek tiszteletben tartása és az uniós pénzügyi támogatások utalása között.

A legtöbb képviselő kiemelte, hogy Magyarországgal kapcsolatban továbbra is aggasztja a igazságügy függetlenségének, a szólásszabadságnak, a korrupciónak, a kisebbségek jogainak, és a bevándorlók és menekültek jogainak a kérdése. Lengyelország esetében leginkább a hatalmi ágak szétválasztása, az igazságszolgáltatás függetlensége, és az alapvető jogok adnak okot aggodalomra.

A vita felvételről itttekinthető meg.

Háttér

Magyarországot 2019. szeptember 16-án hallgatta meg először a Tanács, ahol a Parlament által felvetett összes ügyet megtárgyalták. A 2019. december 10-én lezajlott második meghallgatás a helyzet alaposabb megértése érdekében három témára koncentrált : az oktatás szabadágára, a szólásszabadságra, és az igazságszolgáltatás és egyéb intézmények szabadságára, beleértve a bírók jogait.

A 7-es cikk (1) bekezdése szerinti eljárás célja, hogy megállapítsa: fennáll-e egy tagállam esetében az Unió alapértékei megsértésének veszélye.

Az Unió tagállamai négyötödös többséggel és a Parlament jóváhagyásával dönthetnek az uniós szerződés 7. cikkének (2) bekezdésében szereplő eljárás elindítása mellett. Ezen eljárás végén szabható ki szankció - például a tanácsi szavazati jog felfüggesztése - a szerződést megszegő tagállamra.

További információ

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Az ülés napirendje

A jogállamiság helyzete a tagállamokban és a híres 7. cikk (infografilka)

Szabadon felhasználható kép- és hanganyag

Kapcsolat

SZONTAGH Andrásné Annamária
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3552
Mobil: +36 30 603 0575
E-mail: andrasne.szontagh@europarl.europa.eu

PÁLFY Katalin
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3549
Mobil: +36 30 173 47 33
E-mail: katalin.palfy@europarl.europa.eu

BALÁZS Eszter
Sajtóreferens
Telefon: (+32) 2 28 42373 (BXL)
Telefon: (+33) 3 881 73839 (STR)
Mobil: (+32) 470 88 08 77
sajto-hu@europarl.europa.eu