skip to content
 
 
 
2020-01-15

Kapjanak központi szerepet az európaiak az Európa jövőjével foglalkozó konferencián

  • Tematikus agorákon kellene bevonni a vitába a különböző hátterű európaiakat
  • Alulról építkező, átlátható, mindenkit bevonó, részvételen alapuló és kiegyensúlyozott módon kell megreformálni az Uniót
  • Fenn kell tartani a szerződésmódosítás lehetőségét az állampolgári részvétel állandósítására

Az Unió reformjának a polgárok és a fiatalok részvételén kell alapulnia, fogalmaz egy szerdán elfogadott parlamenti állásfoglalás.

A demokráciáért és a demográfiáért felelős biztos és bizottsági alelnök, Dubravka Šuica, és a Tanács horvát elnökségét képviselő Nikoljina Brnjac részvételével lezajlott vitát követően a Parlament szerdán 494 szavazattal, 147 ellenszavazt és 49 tartózkodás mellett állásfoglalást fogadott el arról, hogyan képzeli a közeljövőben megszervezendő, Európa jövőjéről rendezett konferenciát.

Az európaiak központi helyen a vitában

A képviselők központi szerepet szánnak az európai polgároknak a Lisszaboni Szerződés aláírásának idején előre nem látott külső és belső kihívásokról rendezett széleskörű vitában. Az európaiak által fontosnak talált ügyek rangsorát tükröző uniós prioritások lefektetésébe mindenféle hátterű embert és a civil társadalom képviselőit is be kell vonni európai, nemzeti, térségi és helyi szinten annak érdekében, hogy az eljárás lentről felfelé építkező, átlátható, befogadó, részvételen alapuló és kiegyensúlyozott legyen.

A Parlament ehhez polgári agorák (az arányosság és a megfelelő képviselet szabályainak megfelelően, véletlenszerűen kiválasztott európaiak képviselőinek tematikus fórumai) és legalább két ifjúsági agora létrehozását javasolja. Az agorákon minden országból legalább három, összesen 200-300 európai venne részt. Az európaiak szószólói a konferencia plenáris ülésén az Európai Parlament és a nemzeti országgyűlések képviselőivel, a Tanács minisztereivel, a Bizottság alelnökeivel, egyéb uniós intézmények, testületek képviselőivel és a szociális partnerekkel együtt vitatnák meg az agorákon született eredményeket.

A szerződésmódosítás lehetősége

A Parlament a Tanácstól és a Bizottságtól a három fő uniós intézmény elnökének támogatása mellett a szerződésmódosítás lehetőségének fenntartását is várja. Az állásfoglalás emellett felveti: meg kellene fontolni az európaiakat közvetlenül bevonó eljárás állandósítását.

David Sassoli, a Parlament elnöke

„Az európai választások alapján felül kell vizsgálnunk a demokratikus irányítás eszköztárát. Ezt a munkát a nemzeti intézményekkel és az európai állampolgárok bevonásával kell elvégezni. A reformok új korszaka köszönt be" - fogalmazott Sassoli a vita elején.

A következő lépések

A Parlament a három fő uniós intézmény közül elsőként fogadta el álláspontját az Európa jövőjéről szóló konferencia megszervezésével és hatáskörével kapcsolatban. A Bizottsággal és az Európai Tanáccsal folytatott tárgyalások várhatóan időben lezárulnak ahhoz, hogy a konferencia már a 2020-as Európa napon (május 9-én) elkezdődhessen. A konferencia 2022 nyarán zárul.

Háttér

A Parlament álláspontja a legutóbbi felmérések eredményeit tükrözi. A választások utáni választói attitűdöt vizsgáló 2019. szeptemberi Parleméter felmérésből látható, hogy az európaiak továbbra is nagyobb szerepet szánnának a Parlamentnek, míg a Bizottság 2019. novemberi Eurobarométer felmérése szerint a válaszadók 83 százaléka ért egyet azzal, hogy „nagyobb hangsúllyal kell figyelembe venni az európaiak véleményét az Európa jövőjét érintő döntések során" (102. táblázat).

További információ

Az elfogadott szöveg itt lesz elérhető (2020.1.15.)

A vita felvételről (2020.1.15.)

A név szerinti szavazás eredménye (2020.1.15.)

Az eljárás lépései

EP kutatószolgálat: Az Európa jövőjéről szóló konferencia előkészítése (angolul)

Szabadon felhasználható kép- és hanganyag

Az EU reformját a polgári és ifjúsági agorák véleményével összhangban kell megvalósítani, véli a szerdai állásfoglalás © European Parliament

Kapcsolat

SZONTAGH Andrásné Annamária
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3552
Mobil: +36 30 603 0575
E-mail: andrasne.szontagh@europarl.europa.eu

PÁLFY Katalin
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3549
Mobil: +36 30 173 47 33
E-mail: katalin.palfy@europarl.europa.eu

BALÁZS Eszter
Sajtóreferens
Telefon: (+32) 2 28 42373 (BXL)
Telefon: (+33) 3 881 73839 (STR)
Mobil: (+32) 470 88 08 77
sajto-hu@europarl.europa.eu