skip to content
 
 
 
2021-09-14

Európa-szerte el kellene ismerni az azonos neműek házasságát és élettársi kapcsolatát

  • • A szivárványcsaládokat és az azonos nemű párokat ugyanúgy megilleti a mozgás szabadsága és a családegyesítés joga, mint másokat
  • • A Bizottságnak az uniós értékek megsértése miatt eljárást kellene indítania a magyar, a lengyel és a román kormány ellen

Az Uniónak fel kellene számolni az LMBTIQ-embereket alapjogaik gyakorlásában gátló akadályokat, mondják a képviselők.

A Parlament az Unióban élő LMBTIQ-emberek jogairól szóló, 387 szavazattal, 161 ellenszavazat és 123 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban kiemeli, hogy ezeknek az európaiaknak az Unió minden részén gyakorolni kell tudniuk jogaik teljes körét, ebbe a szabad mozgás jogát is beleértve.


Középpontban a szabad mozgás joga és a családok jogai

Az állásfoglalás szerint az egyik tagállamban megkötött házasságot vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot minden más tagállamban egységes módon kellene elismerni, és az azonos nemű házas- vagy élettársakat az eltérő nemű párokkal azonos módon kellene kezelni.

A Coman kontra Hamilton ügyben az Európai Bíróságon 2018-ban hozott ítélet szerint a szabad mozgáshoz való jogról szóló irányelvben a házas- és élettársakról szóló szabályok az azonos nemű párokra is vonatkoznak. A Bizottságnak ezért jogérvényesítési eljárást kellene indítania Romániával szemben, hiszen a román kormány azóta sem módosította az ítélet szellemében a helyi jogszabályokat, mondják a képviselők.

Az állásfoglalás arra bíztatja a tagállamokat, hogy ismerjék el a gyermek jog szerinti szüleinek a születési anyakönyvi kivonatban feltüntetett felnőtteket. A képviselők szerint családegyesítés során a szivárványcsaládoknak ugyanolyan jogokat kell biztosítani, mint a heteroszexuális pároknak. A családokat az egész Unióban egységesen kellene kezelni ahhoz, hogy a tagállamok között mozgó családok gyermekei ne válhassanak hontalanná.

A képviselők végül megjegyzik: Magyarországon és Lengyelországban hátrányos megkülönböztetés éri az LMBTIQ-közösséget. A Parlament emiatt további uniós intézkedéseket (kötelezettségszegési eljárást, igazságszolgáltatási és költségvetési lépéseket) kér a két ország kormánya ellen.

Háttér

A Parlament Petíciós bizottsága kérésére 2021 tavaszán tanulmány készült arról, hogy milyen nehézségekkel küzdenek meg a szivárványcsaládok, amikor az Unión belül mozognak. Az állásfoglalást inspiráló tanulmány nyolc, a bizottságban megvizsgált petíciót példaként említ, ezek közül ötöt 2020-ban hallgatott meg a bizottság.

További információ

Az elfogadott állásfoglalás itt lesz olvasható (2021.9.13.)

A név szerinti szavazás ereménye (2021.9.13.)

Az eljárás lépései (angolul)

Jelentéstevő: Dolors Montserrat (EPP, Spanyolország)

EP kutatószolgálat: A szivárványcsaládok szabad mozgásának útjában álló akadályok Európában (angolul)

Sajtóközlemény: Az Európai Parlament hevesen tiltakozik a magyar LMBTIQ-törvény ellen (2021.7.8.)

Állásfoglalás a jogállamiság súlyos megsértésének egyértelmű veszélyéről Lengyelországban (2020.9.17.)

Szabadon felhasználható kép- és hanganyag

Kapcsolat

SZONTAGH Andrásné Annamária
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3552
Mobil: +36 30 603 0575
E-mail: andrasne.szontagh@europarl.europa.eu

PÁLFY Katalin
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3549
Mobil: +36 30 173 47 33
E-mail: katalin.palfy@europarl.europa.eu

BALÁZS Eszter
Sajtóreferens
Telefon: (+32) 2 28 42373 (BXL)
Telefon: (+33) 3 881 73839 (STR)
Mobil: (+32) 470 88 08 77
sajto-hu@europarl.europa.eu