skip to content

 
 
 

Az EP az Ön szolgálatában

Védnökség

A védnökség révén a Parlament erkölcsi támogatást nyújtva csatlakozik valamely rendezvényhez. A Parlament évente korlátozott számú rendezvény védnökségét vállalja.

Petíciók

Az Európai Unió bármely polgára vagy lakosa akár a saját nevében, akár másokkal együtt petíciót nyújthat be az Európai Parlamenthez, az Európai Unió tevékenységi körébe tartozó, a nevezett személyeket közvetlenül érintő tárgyban.

Európai Polgári kezdeményezés

A Lisszaboni Szerződéssel hatályba lépett polgári kezdeményezés lehetővé teszi, hogy az uniós tagállamoknak legalább az egynegyedét képviselő 1 millió polgár kérje az Európai Bizottságot, hogy a hatáskörébe eső területeken jogszabályra irányuló javaslatot tegyen. A polgári kezdeményezés szervezői egy ún. polgári bizottság keretében járnak el, 1 évük van arra, hogy összegyűjtsék a szükséges támogatást.

Ombudsman

Az európai ombudsman az Európai Unió intézményeinek és szerveinek hivatali visszásságaival kapcsolatos panaszokat vizsgálja ki. Általában a beérkező panaszok alapján folytat vizsgálatot - az Európai Unió bármely állampolgára, vállalkozása, szervezete vagy állandó lakosa adhat be beadványt -, de saját kezdeményezés alapján is indíthat eljárást.

Levelezés a polgárokkal

Bárki kapcsolatba léphet az Európai Parlamenttel: ehhez egy elektronikus postaláda áll rendelkezésre, amelynek segítségével feltehetik kérdéseiket, tájékoztatást kérhetnek, valamint javaslatokat nyújthatnak be az Európai Parlament számára.

A dokumentumokhoz való hozzáférés

Az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés 255. cikke kimondja, hogy az Európai Unió állampolgárai és lakosai jogosultak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság belső dokumentumaihoz hozzáférni.

EU-s tájékoztató szolgálatok

Az Európai Unió magyarországi hivatalos képviseletei, tájékoztató és tanácsadó szolgálatai.