skip to content
 
 
 

Európai Parlament Nagykövet Iskolája program

Az Európai Parlament 2017-től minden tagállamban elndította Nagykövet Iskolája programját. A program célja a fiatalok figyelmének felkeltése Európa és az európai parlamenti demokrácia iránt: a tanév során különféle iskolán belüli és kívüli programon keresztül aktív ismereteket nyújtva nekik az Európai Unióról és különösen az Európai Parlamentről. Az Európai Parlament Nagykövet Iskolája programban részt vevő diákok és tanárok ismerik az európai polgári szerepvállalás kínálta lehetőségeket és az Európai Parlament szerepét a döntéshozatali folyamatban. Ily módon a cél a fiatalok felvilágosítása arról, hogy milyen cselekvési lehetőségeik vannak.

Európai Oktatási Modulok
Európai Oktatási Modulok

Célcsoport

A programban a magyarországi középfokú oktatási intézmények vehetnek részt. Az Európai Parlament Kapcsolattartó Irodája törekszik arra, hogy a programban gimnáziumok, szakgimnáziumok és szakközépiskolák egyaránt részt vegyenek.
A program keretében egy koordinátor pedagógus és a vele dolgozó elkötelezett diákcsoport munkája alapozza meg az iskola felkészülését a minősítést jelentő plakett tanév végi elnyerésére, majd a Nagykövet Iskolája programban való további részvétel folytatására.
A tanéveken átnyúló program úgy épül fel, hogy minden tanévben új iskolák csatlakoznak.

Csatlakozás a programhoz

2017-ben 25 iskola csatlakozásával indítottuk útjára a projektet, azóta még 25 iskola csatlakozott, jelenleg 50 intézmény tagja a programnak.

Miért érdemes csatlakozni a programhoz?

A programban való részvételre bármely magyarországi középfokú oktatási intézmény pályázhat, szakképzési centrum alá összevont iskolák is külön-külön jelentkezhetnek. A 2019/2020-as tanévre a jelentkezés lezárult.

További információ és letölthető oktatási anyagok
 

Iskolák szerepvállalása

Az Európai Parlament Nagykövet Iskolája program lefolytatásáról minden résztvevő iskolában legalább egy tanár gondoskodik. E tanárok oktatási szakértők segítségével felkészítő, majd továbbképzésben részesülnek a program működéséről, az Európai Parlament szerepéről és tevékenységeiről, valamint arról, hogy miként taníthatók az uniós ügyek és más vonatkozó témák.

Az Európai Parlament Nagykövet Iskolája oktatási program keretében a következő tevékenységek valósulnak meg:

A részt vevő tanár meghatározott számú diákot választ ki „Junior Nagykövetté”, és az ő feladatuk az, hogy a többi diák számára közvetítsék az európai parlamenti demokrácia legfőbb üzeneteit. Emellett az EU-val kapcsolatos más feladatokat is ellátnak, például az Európa-nap ünnepségeinek szervezésével, európai vásárokkal vagy játékokkal összefüggésben, és kapcsolatfelvételt kezdeményeznek európai parlamenti képviselőkkel, más iskolákkal, szervezetekkel, polgármesteri hivatalokkal stb.

A Szenior Nagykövet végigkalauzolja a diákokat az EU-val kapcsolatos oktatási anyagokon, és biztosítja, hogy a Junior Nagykövetek megoszthassák az európai intézményekről és az Európai Parlamentről szerzett ismereteiket osztálytársaikkal. A munkához diák munkafüzetet fejlesztettünk ki, amelyhez módszertani kézikönyv társul jelentős példaanyaggal, ajánlásokkal, digitális források hivatkozásainak gyűjteményével.

A Szenior Nagykövet a Junior Nagykövetekkel közösen iskolán belüli és kívüli tevékenységeket is szervez az iskolában szervezett európai tevékenységek kapcsán. Ilyen lehet például egy európai parlamenti képviselővel folytatott vita vagy előadások különböző – például a környezetvédelemre, az emberi jogokra és a mezőgazdaságra vonatkozó – uniós politikákról. Általános érdeklődést váltanak ki, és komoly felkészülést igényelnek az uniós tematikájú vetélkedők, programok, pl. „Euroscola”, „4 for Europe”.

A Szenior Nagykövet a Junior Nagykövetek segítségével uniós „infópontot” hoz létre, ami Európának és az európai intézményeknek szentelt információs és tevékenységi pont (ez magában foglalhat brosúrákat, honlapot, közösségimédia-kapcsolatokat és egyéb tájékoztatási anyagot). Jellemzően az aulákban, könyvtárakban, közösségi terekben kapnak helyet, ahol esetenként beszélgető sarok funkciót is betöltenek.

A Szenior Nagykövet a Junior Nagykövetekkel közösen minden évben, lehetőleg az Európa-nap, azaz május 9. környékén Európa-nap rendezvényt szervez. Az iskolai Európa-nap többféle aktivitási formát, programelemet ötvözve mozgatja meg az iskola egészét. Ehhez, mint minden projekt tevékenységhez segítséget kapnak az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájától, valamint a megyénként működő Europe Direct Tájékoztató Központok szakembereitől. A nap során igen változatos programok szerveződnek, így többek között: iskolai szintű vetélkedő az egyes tagországok kultúrájának, zenéinek, jelképeinek, ételeinek, hagyományainak bemutatásával; vitaverseny uniós témában, az Euroscola vetélkedő kérdéseinek feldolgozása; uniós témájú attitűd mérés, diák előadások és tudásmegosztás meghívott kutatók, uniós szakemberek, polgármesterek, öregdiákok, civil szervezetek előadóinak köréből; tematikus filmek, zenei és rajzos alkotások, dramatikus játékok, sport versenyek.

Értékelés

A részt vevő iskolákat az oktatási szakértő, és adott esetekben a Tájékoztatási Iroda munkatársa értékelés céljából évente legalább egyszer meglátogatja. A látogatás során a Szenior Nagykövettel és a Junior Nagykövetekkel konzultálva megállapításra kerül, hogy a részt vevő iskola milyen mértékben hajtotta végre a fent említett tevékenységeket. Amennyiben megvalósultak az események és tevékenységek, úgy az iskola megkapja „Az Európai Parlament Nagykövet Iskolája” minősítést, és egy plakettel tüntetik ki, amely az iskolaépületben egy prominens helyen kiállítható.

Díjátadó ünnepség