Asylansökningar (2022)

detaljer: Belgien, 2022

 • Befolkning: 11685814      
 • Asylsökande (Fotnot): 36740      

detaljer: Bulgarien, 2022

 • Befolkning: 6465097      
 • Asylsökande (Fotnot): 20390      

detaljer: Tjeckien, 2022

 • Befolkning: 10672118      
 • Asylsökande (Fotnot): 1685      

detaljer: Danmark, 2022

 • Befolkning: 5903037      
 • Asylsökande (Fotnot): 4565      

detaljer: Tyskland, 2022

 • Befolkning: 83797985      
 • Asylsökande (Fotnot): 243835      

detaljer: Estland, 2022

 • Befolkning: 1348840      
 • Asylsökande (Fotnot): 2945      

detaljer: Irland, 2022

 • Befolkning: 5127170      
 • Asylsökande (Fotnot): 13660      

detaljer: Grekland, 2022

 • Befolkning: 10426919      
 • Asylsökande (Fotnot): 37375      

detaljer: Spanien, 2022

 • Befolkning: 47778340      
 • Asylsökande (Fotnot): 117945      

detaljer: Frankrike, 2022

 • Befolkning: 67971311      
 • Asylsökande (Fotnot): 156455      

detaljer: Kroatien, 2022

 • Befolkning: 3856600      
 • Asylsökande (Fotnot): 12870      

detaljer: Italien, 2022

 • Befolkning: 58940425      
 • Asylsökande (Fotnot): 84290      

detaljer: Cypern, 2022

 • Befolkning: 912703      
 • Asylsökande (Fotnot): 22190      

detaljer: Lettland, 2022

 • Befolkning: 1879383      
 • Asylsökande (Fotnot): 620      

detaljer: Litauen, 2022

 • Befolkning: 2831639      
 • Asylsökande (Fotnot): 1025      

detaljer: Luxemburg, 2022

 • Befolkning: 653103      
 • Asylsökande (Fotnot): 2460      

detaljer: Ungern, 2022

 • Befolkning: 9643048      
 • Asylsökande (Fotnot): 45      

detaljer: Malta, 2022

 • Befolkning: 531113      
 • Asylsökande (Fotnot): 1320      

detaljer: Nederländerna, 2022

 • Befolkning: 17700982      
 • Asylsökande (Fotnot): 37020      

detaljer: Österrike, 2022

 • Befolkning: 9041851      
 • Asylsökande (Fotnot): 112245      

detaljer: Polen, 2022

 • Befolkning: 36821749      
 • Asylsökande (Fotnot): 9810      

detaljer: Portugal, 2022

 • Befolkning: 10409704      
 • Asylsökande (Fotnot): 2115      

detaljer: Rumänien, 2022

 • Befolkning: 19047009      
 • Asylsökande (Fotnot): 12355      

detaljer: Slovenien, 2022

 • Befolkning: 2111986      
 • Asylsökande (Fotnot): 6785      

detaljer: Slovakien, 2022

 • Befolkning: 5431752      
 • Asylsökande (Fotnot): 545      

detaljer: Finland, 2022

 • Befolkning: 5556106      
 • Asylsökande (Fotnot): 5780      

detaljer: Sverige, 2022

 • Befolkning: 10486941      
 • Asylsökande (Fotnot): 18605      

detaljer: Förenade kungariket, 2022

 • Befolkning: För närvarande inte EU-land      
 • Asylsökande (Fotnot): För närvarande inte EU-land      

detaljer: Europeiska unionen, 2022

 • Befolkning: 447033117      
 • Asylsökande (Fotnot): 965665      
1. Asylsökande är personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som har inkluderats som familjemedlemmar under referensperioden, i en sådan ansökan (data från Eurostat).
Befolkningssiffrorna för EU är inte helt jämförbara mellan olika år på grund av förändringar i metodik och geografi för vissa länder. De är också uppskattade och preliminära. Siffrorna för Grekland och Rumänien är både uppskattade och preliminära. Siffrorna för Ungern, Portugal och Spanien är preliminära och inte helt jämförbara med tidigare år. Siffrorna för Belgien, Cypern, Frankrike och Italien är preliminära. Siffrorna för Bulgarien, Tjeckien, Malta och Polen är inte helt jämförbara med tidigare år.

Antal asylansökningar per land

 1. värde: > 100000
  1. DE  :  243835
  2. FR  :  156455
  3. ES  :  117945
  4. AT  :  112245
 2. värde: 10000 - 100000
  1. IT  :  84290
  2. EL  :  37375
  3. NL  :  37020
  4. BE  :  36740
  5. CY  :  22190
  6. BG  :  20390
  7. SE  :  18605
  8. IE  :  13660
  9. HR  :  12870
  10. RO  :  12355
 3. värde: 1000 - 10000
  1. PL  :  9810
  2. SI  :  6785
  3. FI  :  5780
  4. DK  :  4565
  5. EE  :  2945
  6. LU  :  2460
  7. PT  :  2115
  8. CZ  :  1685
  9. MT  :  1320
  10. LT  :  1025
 4. värde: < 1000
  1. LV  :  620
  2. SK  :  545
  3. HU  :  45
 5. värde: inte definierad
  1. UK  :  För närvarande inte EU-land

Asylansökningar (2021)

detaljer: Belgien, 2021

 • Befolkning: 11586195      
 • Asylsökande (Fotnot): 24970      

detaljer: Bulgarien, 2021

 • Befolkning: 6877743      
 • Asylsökande (Fotnot): 11000      

detaljer: Tjeckien, 2021

 • Befolkning: 10505772      
 • Asylsökande (Fotnot): 1405      

detaljer: Danmark, 2021

 • Befolkning: 5856733      
 • Asylsökande (Fotnot): 2080      

detaljer: Tyskland, 2021

 • Befolkning: 83196078      
 • Asylsökande (Fotnot): 190545      

detaljer: Estland, 2021

 • Befolkning: 1330932      
 • Asylsökande (Fotnot): 80      

detaljer: Irland, 2021

 • Befolkning: 5033164      
 • Asylsökande (Fotnot): 2650      

detaljer: Grekland, 2021

 • Befolkning: 10569207      
 • Asylsökande (Fotnot): 28355      

detaljer: Spanien, 2021

 • Befolkning: 47415794      
 • Asylsökande (Fotnot): 65295      

detaljer: Frankrike, 2021

 • Befolkning: 67764304      
 • Asylsökande (Fotnot): 120685      

detaljer: Kroatien, 2021

 • Befolkning: 3949330      
 • Asylsökande (Fotnot): 2930      

detaljer: Italien, 2021

 • Befolkning: 59133173      
 • Asylsökande (Fotnot): 53610      

detaljer: Cypern, 2021

 • Befolkning: 900356      
 • Asylsökande (Fotnot): 13670      

detaljer: Lettland, 2021

 • Befolkning: 1884490      
 • Asylsökande (Fotnot): 615      

detaljer: Litauen, 2021

 • Befolkning: 2800839      
 • Asylsökande (Fotnot): 3940      

detaljer: Luxemburg, 2021

 • Befolkning: 640064      
 • Asylsökande (Fotnot): 1415      

detaljer: Ungern, 2021

 • Befolkning: 9709891      
 • Asylsökande (Fotnot): 40      

detaljer: Malta, 2021

 • Befolkning: 518536      
 • Asylsökande (Fotnot): 1595      

detaljer: Nederländerna, 2021

 • Befolkning: 17533044      
 • Asylsökande (Fotnot): 26520      

detaljer: Österrike, 2021

 • Befolkning: 8955797      
 • Asylsökande (Fotnot): 39900      

detaljer: Polen, 2021

 • Befolkning: 37747124      
 • Asylsökande (Fotnot): 7795      

detaljer: Portugal, 2021

 • Befolkning: 10361831      
 • Asylsökande (Fotnot): 1540      

detaljer: Rumänien, 2021

 • Befolkning: 19122059      
 • Asylsökande (Fotnot): 9585      

detaljer: Slovenien, 2021

 • Befolkning: 2108079      
 • Asylsökande (Fotnot): 5300      

detaljer: Slovakien, 2021

 • Befolkning: 5447247      
 • Asylsökande (Fotnot): 370      

detaljer: Finland, 2021

 • Befolkning: 5541017      
 • Asylsökande (Fotnot): 2525      

detaljer: Sverige, 2021

 • Befolkning: 10415811      
 • Asylsökande (Fotnot): 13990      

detaljer: Förenade kungariket, 2021

 • Befolkning: För närvarande inte EU-land      
 • Asylsökande (Fotnot): För närvarande inte EU-land      

detaljer: Europeiska unionen, 2021

 • Befolkning: 446904604      
 • Asylsökande (Fotnot): 632405      
1. Asylsökande är personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som har inkluderats som familjemedlemmar under referensperioden, i en sådan ansökan (data från Eurostat).
Befolkningssiffrorna för EU är inte helt jämförbara mellan olika år på grund av förändringar i metodik och geografi för vissa länder. De är också en uppskattning och preliminära. Siffran för Polen är både en uppskattning och preliminär. Siffran för Tjeckien är inte helt jämförbar med tidigare år. Siffran för Frankrike är preliminär. Siffran för Portugal är inte helt jämförbar med tidigare år och är preliminär. Siffran för Rumänien är en uppskattning.

Antal asylansökningar per land

 1. värde: > 100000
  1. DE  :  190545
  2. FR  :  120685
 2. värde: 10000 - 100000
  1. ES  :  65295
  2. IT  :  53610
  3. AT  :  39900
  4. EL  :  28355
  5. NL  :  26520
  6. BE  :  24970
  7. SE  :  13990
  8. CY  :  13670
  9. BG  :  11000
 3. värde: 1000 - 10000
  1. RO  :  9585
  2. PL  :  7795
  3. SI  :  5300
  4. LT  :  3940
  5. HR  :  2930
  6. IE  :  2650
  7. FI  :  2525
  8. DK  :  2080
  9. MT  :  1595
  10. PT  :  1540
  11. LU  :  1415
  12. CZ  :  1405
 4. värde: < 1000
  1. LV  :  615
  2. SK  :  370
  3. EE  :  80
  4. HU  :  40
 5. värde: inte definierad
  1. UK  :  För närvarande inte EU-land

Asylansökningar (2020)

detaljer: Belgien, 2020

 • Befolkning: 11538604      
 • Asylsökande (Fotnot): 16710      

detaljer: Bulgarien, 2020

 • Befolkning: 6934015      
 • Asylsökande (Fotnot): 3525      

detaljer: Tjeckien, 2020

 • Befolkning: 10697858      
 • Asylsökande (Fotnot): 1160      

detaljer: Danmark, 2020

 • Befolkning: 5831404      
 • Asylsökande (Fotnot): 1475      

detaljer: Tyskland, 2020

 • Befolkning: 83160871      
 • Asylsökande (Fotnot): 121955      

detaljer: Estland, 2020

 • Befolkning: 1329522      
 • Asylsökande (Fotnot): 50      

detaljer: Irland, 2020

 • Befolkning: 4985382      
 • Asylsökande (Fotnot): 1565      

detaljer: Grekland, 2020

 • Befolkning: 10698599      
 • Asylsökande (Fotnot): 40560      

detaljer: Spanien, 2020

 • Befolkning: 47365655      
 • Asylsökande (Fotnot): 88530      

detaljer: Frankrike, 2020

 • Befolkning: 67571107      
 • Asylsökande (Fotnot): 93200      

detaljer: Kroatien, 2020

 • Befolkning: 4047260      
 • Asylsökande (Fotnot): 1605      

detaljer: Italien, 2020

 • Befolkning: 59438851      
 • Asylsökande (Fotnot): 26940      

detaljer: Cypern, 2020

 • Befolkning: 892006      
 • Asylsökande (Fotnot): 7495      

detaljer: Lettland, 2020

 • Befolkning: 1900449      
 • Asylsökande (Fotnot): 180      

detaljer: Litauen, 2020

 • Befolkning: 2794885      
 • Asylsökande (Fotnot): 315      

detaljer: Luxemburg, 2020

 • Befolkning: 630419      
 • Asylsökande (Fotnot): 1345      

detaljer: Ungern, 2020

 • Befolkning: 9750149      
 • Asylsökande (Fotnot): 115      

detaljer: Malta, 2020

 • Befolkning: 515332      
 • Asylsökande (Fotnot): 2480      

detaljer: Nederländerna, 2020

 • Befolkning: 17441500      
 • Asylsökande (Fotnot): 15255      

detaljer: Österrike, 2020

 • Befolkning: 8916864      
 • Asylsökande (Fotnot): 14760      

detaljer: Polen, 2020

 • Befolkning: 37899070      
 • Asylsökande (Fotnot): 2785      

detaljer: Portugal, 2020

 • Befolkning: 10297081      
 • Asylsökande (Fotnot): 1000      

detaljer: Rumänien, 2020

 • Befolkning: 19265250      
 • Asylsökande (Fotnot): 6155      

detaljer: Slovenien, 2020

 • Befolkning: 2102419      
 • Asylsökande (Fotnot): 3550      

detaljer: Slovakien, 2020

 • Befolkning: 5458827      
 • Asylsökande (Fotnot): 280      

detaljer: Finland, 2020

 • Befolkning: 5529543      
 • Asylsökande (Fotnot): 3190      

detaljer: Sverige, 2020

 • Befolkning: 10353442      
 • Asylsökande (Fotnot): 16225      

detaljer: Förenade kungariket, 2020

 • Befolkning: För närvarande inte EU-land      
 • Asylsökande (Fotnot): För närvarande inte EU-land      

detaljer: Europeiska unionen, 2020

 • Befolkning: 447346360      
 • Asylsökande (Fotnot): 472395      
1. Asylsökande är personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som har inkluderats som familjemedlemmar under referensperioden, i en sådan ansökan (data från Eurostat).
Befolkningssiffrorna för EU och Polen är båda uppskattningar och preliminära. Befolkningssiffran för Frankrike är preliminär och siffran för Rumänien är en uppskattning.

Antal asylansökningar per land

 1. värde: > 100000
  1. DE  :  121955
 2. värde: 10000 - 100000
  1. FR  :  93200
  2. ES  :  88530
  3. EL  :  40560
  4. IT  :  26940
  5. BE  :  16710
  6. SE  :  16225
  7. NL  :  15255
  8. AT  :  14760
 3. värde: 1000 - 10000
  1. CY  :  7495
  2. RO  :  6155
  3. SI  :  3550
  4. BG  :  3525
  5. FI  :  3190
  6. PL  :  2785
  7. MT  :  2480
  8. HR  :  1605
  9. IE  :  1565
  10. DK  :  1475
  11. LU  :  1345
  12. CZ  :  1160
  13. PT  :  1000
 4. värde: < 1000
  1. LT  :  315
  2. SK  :  280
  3. LV  :  180
  4. HU  :  115
  5. EE  :  50
 5. värde: inte definierad
  1. UK  :  För närvarande inte EU-land

Asylansökningar (2019)

detaljer: Belgien, 2019

 • Befolkning: 11488980      
 • Asylsökande (Fotnot): 27460      

detaljer: Bulgarien, 2019

 • Befolkning: 6975761      
 • Asylsökande (Fotnot): 2150      

detaljer: Tjeckien, 2019

 • Befolkning: 10671870      
 • Asylsökande (Fotnot): 1915      

detaljer: Danmark, 2019

 • Befolkning: 5814422      
 • Asylsökande (Fotnot): 2700      

detaljer: Tyskland, 2019

 • Befolkning: 83092962      
 • Asylsökande (Fotnot): 165615      

detaljer: Estland, 2019

 • Befolkning: 1326898      
 • Asylsökande (Fotnot): 105      

detaljer: Irland, 2019

 • Befolkning: 4934340      
 • Asylsökande (Fotnot): 4780      

detaljer: Grekland, 2019

 • Befolkning: 10721582      
 • Asylsökande (Fotnot): 77275      

detaljer: Spanien, 2019

 • Befolkning: 47134837      
 • Asylsökande (Fotnot): 117800      

detaljer: Frankrike, 2019

 • Befolkning: 67388001      
 • Asylsökande (Fotnot): 151070      

detaljer: Kroatien, 2019

 • Befolkning: 4067206      
 • Asylsökande (Fotnot): 1400      

detaljer: Italien, 2019

 • Befolkning: 59729081      
 • Asylsökande (Fotnot): 43770      

detaljer: Cypern, 2019

 • Befolkning: 881952      
 • Asylsökande (Fotnot): 13650      

detaljer: Lettland, 2019

 • Befolkning: 1913822      
 • Asylsökande (Fotnot): 195      

detaljer: Litauen, 2019

 • Befolkning: 2794137      
 • Asylsökande (Fotnot): 645      

detaljer: Luxemburg, 2019

 • Befolkning: 620001      
 • Asylsökande (Fotnot): 2270      

detaljer: Ungern, 2019

 • Befolkning: 9771141      
 • Asylsökande (Fotnot): 500      

detaljer: Malta, 2019

 • Befolkning: 504062      
 • Asylsökande (Fotnot): 4090      

detaljer: Nederländerna, 2019

 • Befolkning: 17344874      
 • Asylsökande (Fotnot): 25200      

detaljer: Österrike, 2019

 • Befolkning: 8879920      
 • Asylsökande (Fotnot): 12860      

detaljer: Polen, 2019

 • Befolkning: 37965475      
 • Asylsökande (Fotnot): 4070      

detaljer: Portugal, 2019

 • Befolkning: 10286263      
 • Asylsökande (Fotnot): 1820      

detaljer: Rumänien, 2019

 • Befolkning: 19371648      
 • Asylsökande (Fotnot): 2590      

detaljer: Slovenien, 2019

 • Befolkning: 2088385      
 • Asylsökande (Fotnot): 3820      

detaljer: Slovakien, 2019

 • Befolkning: 5454147      
 • Asylsökande (Fotnot): 230      

detaljer: Finland, 2019

 • Befolkning: 5521606      
 • Asylsökande (Fotnot): 4520      

detaljer: Sverige, 2019

 • Befolkning: 10278887      
 • Asylsökande (Fotnot): 26255      

detaljer: Förenade kungariket, 2019

 • Befolkning: 66836327      
 • Asylsökande (Fotnot): 46055      

detaljer: Europeiska unionen, 2019

 • Befolkning: 513858582      
 • Asylsökande (Fotnot): 744810      
1. Asylsökande är personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som har inkluderats som familjemedlemmar under referensperioden, i en sådan ansökan (data från Eurostat).
Befolkningssiffran för EU är både preliminär och en uppskattning. Befolkningssiffrorna för Irland, Polen och Rumänien är en uppskattning och den för Frankrike är preliminär.

Antal asylansökningar per land

 1. värde: > 100000
  1. DE  :  165615
  2. FR  :  151070
  3. ES  :  117800
 2. värde: 10000 - 100000
  1. EL  :  77275
  2. UK  :  46055
  3. IT  :  43770
  4. BE  :  27460
  5. SE  :  26255
  6. NL  :  25200
  7. CY  :  13650
  8. AT  :  12860
 3. värde: 1000 - 10000
  1. IE  :  4780
  2. FI  :  4520
  3. MT  :  4090
  4. PL  :  4070
  5. SI  :  3820
  6. DK  :  2700
  7. RO  :  2590
  8. LU  :  2270
  9. BG  :  2150
  10. CZ  :  1915
  11. PT  :  1820
  12. HR  :  1400
 4. värde: < 1000
  1. LT  :  645
  2. HU  :  500
  3. SK  :  230
  4. LV  :  195
  5. EE  :  105

Asylansökningar (2018)

detaljer: Belgien, 2018

 • Befolkning: 11427054      
 • Asylsökande (Fotnot): 22530      

detaljer: Bulgarien, 2018

 • Befolkning: 7025037      
 • Asylsökande (Fotnot): 2535      

detaljer: Tjeckien, 2018

 • Befolkning: 10629928      
 • Asylsökande (Fotnot): 1690      

detaljer: Danmark, 2018

 • Befolkning: 5793636      
 • Asylsökande (Fotnot): 3570      

detaljer: Tyskland, 2018

 • Befolkning: 82905782      
 • Asylsökande (Fotnot): 184180      

detaljer: Estland, 2018

 • Befolkning: 1321977      
 • Asylsökande (Fotnot): 95      

detaljer: Irland, 2018

 • Befolkning: 4867316      
 • Asylsökande (Fotnot): 3670      

detaljer: Grekland, 2018

 • Befolkning: 10732882      
 • Asylsökande (Fotnot): 66965      

detaljer: Spanien, 2018

 • Befolkning: 46797754      
 • Asylsökande (Fotnot): 54050      

detaljer: Frankrike, 2018

 • Befolkning: 67158348      
 • Asylsökande (Fotnot): 137665      

detaljer: Kroatien, 2018

 • Befolkning: 4090870      
 • Asylsökande (Fotnot): 800      

detaljer: Italien, 2018

 • Befolkning: 60421760      
 • Asylsökande (Fotnot): 59950      

detaljer: Cypern, 2018

 • Befolkning: 870068      
 • Asylsökande (Fotnot): 7765      

detaljer: Lettland, 2018

 • Befolkning: 1927174      
 • Asylsökande (Fotnot): 185      

detaljer: Litauen, 2018

 • Befolkning: 2801543      
 • Asylsökande (Fotnot): 405      

detaljer: Luxemburg, 2018

 • Befolkning: 607950      
 • Asylsökande (Fotnot): 2335      

detaljer: Ungern, 2018

 • Befolkning: 9775564      
 • Asylsökande (Fotnot): 670      

detaljer: Malta, 2018

 • Befolkning: 484630      
 • Asylsökande (Fotnot): 2130      

detaljer: Nederländerna, 2018

 • Befolkning: 17231624      
 • Asylsökande (Fotnot): 24025      

detaljer: Österrike, 2018

 • Befolkning: 8840521      
 • Asylsökande (Fotnot): 13710      

detaljer: Polen, 2018

 • Befolkning: 37974750      
 • Asylsökande (Fotnot): 4110      

detaljer: Portugal, 2018

 • Befolkning: 10283822      
 • Asylsökande (Fotnot): 1285      

detaljer: Rumänien, 2018

 • Befolkning: 19473970      
 • Asylsökande (Fotnot): 2135      

detaljer: Slovenien, 2018

 • Befolkning: 2073894      
 • Asylsökande (Fotnot): 2875      

detaljer: Slovakien, 2018

 • Befolkning: 5446771      
 • Asylsökande (Fotnot): 175      

detaljer: Finland, 2018

 • Befolkning: 5515525      
 • Asylsökande (Fotnot): 4500      

detaljer: Sverige, 2018

 • Befolkning: 10175214      
 • Asylsökande (Fotnot): 21560      

detaljer: Förenade kungariket, 2018

 • Befolkning: 66460344      
 • Asylsökande (Fotnot): 38840      

detaljer: Europeiska unionen, 2018

 • Befolkning: 513115699      
 • Asylsökande (Fotnot): 664405      
1. Asylsökande är personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som har inkluderats som familjemedlemmar under referensperioden, i en sådan ansökan (data från Eurostat).
Befolkningssiffrorna för EU, Irland och Polen är en uppskattning.

Antal asylansökningar per land

 1. värde: > 100000
  1. DE  :  184180
  2. FR  :  137665
 2. värde: 10000 - 100000
  1. EL  :  66965
  2. IT  :  59950
  3. ES  :  54050
  4. UK  :  38840
  5. NL  :  24025
  6. BE  :  22530
  7. SE  :  21560
  8. AT  :  13710
 3. värde: 1000 - 10000
  1. CY  :  7765
  2. FI  :  4500
  3. PL  :  4110
  4. IE  :  3670
  5. DK  :  3570
  6. SI  :  2875
  7. BG  :  2535
  8. LU  :  2335
  9. RO  :  2135
  10. MT  :  2130
  11. CZ  :  1690
  12. PT  :  1285
 4. värde: < 1000
  1. HR  :  800
  2. HU  :  670
  3. LT  :  405
  4. LV  :  185
  5. SK  :  175
  6. EE  :  95

Asylansökningar (2017)

detaljer: Belgien, 2017

 • Befolkning: 11375158      
 • Asylsökande (Fotnot): 18340      

detaljer: Bulgarien, 2017

 • Befolkning: 7075947      
 • Asylsökande (Fotnot): 3695      

detaljer: Tjeckien, 2017

 • Befolkning: 10594438      
 • Asylsökande (Fotnot): 1445      

detaljer: Danmark, 2017

 • Befolkning: 5764980      
 • Asylsökande (Fotnot): 3220      

detaljer: Tyskland, 2017

 • Befolkning: 82657002      
 • Asylsökande (Fotnot): 222565      

detaljer: Estland, 2017

 • Befolkning: 1317384      
 • Asylsökande (Fotnot): 190      

detaljer: Irland, 2017

 • Befolkning: 4807388      
 • Asylsökande (Fotnot): 2930      

detaljer: Grekland, 2017

 • Befolkning: 10754679      
 • Asylsökande (Fotnot): 58650      

detaljer: Spanien, 2017

 • Befolkning: 46593236      
 • Asylsökande (Fotnot): 36610      

detaljer: Frankrike, 2017

 • Befolkning: 66918020      
 • Asylsökande (Fotnot): 99330      

detaljer: Kroatien, 2017

 • Befolkning: 4129853      
 • Asylsökande (Fotnot): 975      

detaljer: Italien, 2017

 • Befolkning: 60536709      
 • Asylsökande (Fotnot): 128850      

detaljer: Cypern, 2017

 • Befolkning: 859519      
 • Asylsökande (Fotnot): 4600      

detaljer: Lettland, 2017

 • Befolkning: 1942248      
 • Asylsökande (Fotnot): 355      

detaljer: Litauen, 2017

 • Befolkning: 2828403      
 • Asylsökande (Fotnot): 545      

detaljer: Luxemburg, 2017

 • Befolkning: 596336      
 • Asylsökande (Fotnot): 2430      

detaljer: Ungern, 2017

 • Befolkning: 9787966      
 • Asylsökande (Fotnot): 3390      

detaljer: Malta, 2017

 • Befolkning: 467999      
 • Asylsökande (Fotnot): 1840      

detaljer: Nederländerna, 2017

 • Befolkning: 17131296      
 • Asylsökande (Fotnot): 18210      

detaljer: Österrike, 2017

 • Befolkning: 8797566      
 • Asylsökande (Fotnot): 24715      

detaljer: Polen, 2017

 • Befolkning: 37974826      
 • Asylsökande (Fotnot): 5045      

detaljer: Portugal, 2017

 • Befolkning: 10300300      
 • Asylsökande (Fotnot): 1750      

detaljer: Rumänien, 2017

 • Befolkning: 19588715      
 • Asylsökande (Fotnot): 4815      

detaljer: Slovenien, 2017

 • Befolkning: 2066388      
 • Asylsökande (Fotnot): 1475      

detaljer: Slovakien, 2017

 • Befolkning: 5439232      
 • Asylsökande (Fotnot): 160      

detaljer: Finland, 2017

 • Befolkning: 5508214      
 • Asylsökande (Fotnot): 4995      

detaljer: Sverige, 2017

 • Befolkning: 10057698      
 • Asylsökande (Fotnot): 26330      

detaljer: Förenade kungariket, 2017

 • Befolkning: 66058859      
 • Asylsökande (Fotnot): 34780      

detaljer: Europeiska unionen, 2017

 • Befolkning: 511930353      
 • Asylsökande (Fotnot): 712235      
1. Asylsökande är personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som har inkluderats som familjemedlemmar under referensperioden, i en sådan ansökan (data från Eurostat).

Antal asylansökningar per land

 1. värde: > 100000
  1. DE  :  222565
  2. IT  :  128850
 2. värde: 10000 - 100000
  1. FR  :  99330
  2. EL  :  58650
  3. ES  :  36610
  4. UK  :  34780