Asylansökningar (2021)

detaljer: Belgien, 2021

 • Befolkning: 11592952         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 74063         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 24970         

detaljer: Bulgarien, 2021

 • Befolkning: 6877743         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 22830         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 11000         

detaljer: Tjeckien, 2021

 • Befolkning: 10505772         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 1909         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 1405         

detaljer: Danmark, 2021

 • Befolkning: 5856733         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 36023         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 2080         

detaljer: Tyskland, 2021

 • Befolkning: 83196078         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 1255694         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 190545         

detaljer: Estland, 2021

 • Befolkning: 1330932         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 321         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 80         

detaljer: Irland, 2021

 • Befolkning: 5033165         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 9571         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 2650         

detaljer: Grekland, 2021

 • Befolkning: 10641221         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 119650         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 28355         

detaljer: Spanien, 2021

 • Befolkning: 47415750         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 122539         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 65295         

detaljer: Frankrike, 2021

 • Befolkning: 67749632         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 499914         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 120685         

detaljer: Kroatien, 2021

 • Befolkning: 3957715         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 1020         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 2930         

detaljer: Italien, 2021

 • Befolkning: 59109668         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 144862         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 53610         

detaljer: Cypern, 2021

 • Befolkning: 900356         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 16277         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 13670         

detaljer: Lettland, 2021

 • Befolkning: 1884490         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 705         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 615         

detaljer: Litauen, 2021

 • Befolkning: 2800839         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 1880         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 3940         

detaljer: Luxemburg, 2021

 • Befolkning: 640064         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 6011         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 1405         

detaljer: Ungern, 2021

 • Befolkning: 9709891         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 5676         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 40         

detaljer: Malta, 2021

 • Befolkning: 518536         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 9335         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 1515         

detaljer: Nederländerna, 2021

 • Befolkning: 17533044         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 99585         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 26520         

detaljer: Österrike, 2021

 • Befolkning: 8955797         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 152514         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 39900         

detaljer: Polen, 2021

 • Befolkning: 37747124         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 4875         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 7795         

detaljer: Portugal, 2021

 • Befolkning: 10325147         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 2651         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 1540         

detaljer: Rumänien, 2021

 • Befolkning: 19119880         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 4200         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 9585         

detaljer: Slovenien, 2021

 • Befolkning: 2108079         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 839         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 5300         

detaljer: Slovakien, 2021

 • Befolkning: 5447247         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 1046         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 370         

detaljer: Finland, 2021

 • Befolkning: 5541017         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 24078         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 2525         

detaljer: Sverige, 2021

 • Befolkning: 10415811         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 240854         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 13990         

detaljer: Förenade kungariket, 2021

 • Befolkning: För närvarande inte EU-land         
 • Flyktingar (Fotnot 1): För närvarande inte EU-land         
 • Asylsökande (Fotnot 2): För närvarande inte EU-land         

detaljer: Europeiska unionen, 2021

 • Befolkning: 446914676         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 2858922         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 632315         
 1. 1. Flyktingar är människor som flyr sina hemländer för att rädda sina liv och som har accepterats och erkänts som sådana i mottagarlandet (data om flyktingar under UNHCR:s mandat).
 2. 2. Asylsökande är personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som har inkluderats som familjemedlemmar under referensperioden, i en sådan ansökan (data från Eurostat).
Befolkningssiffrorna för EU och Polen är både uppskattningar och preliminära. Siffrorna för Grekland och Rumänien är uppskattningar och siffrorna för Belgien, Spanien, Frankrike, Kroatien, Cypern, Italien och Portugal är preliminära.

Kompletterande data

 1. värde: > 100000
  1. DE  :  190545
  2. FR  :  120685
 2. värde: 10000 - 100000
  1. ES  :  65295
  2. IT  :  53610
  3. AT  :  39900
  4. EL  :  28355
  5. NL  :  26520
  6. BE  :  24970
  7. SE  :  13990
  8. CY  :  13670
  9. BG  :  11000
 3. värde: 1000 - 10000
  1. RO  :  9585
  2. PL  :  7795
  3. SI  :  5300
  4. LT  :  3940
  5. HR  :  2930
  6. IE  :  2650
  7. FI  :  2525
  8. DK  :  2080
  9. PT  :  1540
  10. MT  :  1515
  11. LU  :  1405
  12. CZ  :  1405
 4. värde: < 1000
  1. LV  :  615
  2. SK  :  370
  3. EE  :  80
  4. HU  :  40
 5. värde: inte definierad
  1. UK  :  För närvarande inte EU-land

Asylansökningar (2020)

detaljer: Belgien, 2020

 • Befolkning: 11538604         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 64973         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 16710         

detaljer: Bulgarien, 2020

 • Befolkning: 6934015         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 21113         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 3525         

detaljer: Tjeckien, 2020

 • Befolkning: 10697858         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 1919         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 1160         

detaljer: Danmark, 2020

 • Befolkning: 5831404         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 36643         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 1475         

detaljer: Tyskland, 2020

 • Befolkning: 83160871         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 1210596         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 121955         

detaljer: Estland, 2020

 • Befolkning: 1329522         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 277         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 50         

detaljer: Irland, 2020

 • Befolkning: 4985382         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 9035         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 1565         

detaljer: Grekland, 2020

 • Befolkning: 10698599         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 103101         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 40560         

detaljer: Spanien, 2020

 • Befolkning: 47365655         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 103624         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 88530         

detaljer: Frankrike, 2020

 • Befolkning: 67571107         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 436055         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 93200         

detaljer: Kroatien, 2020

 • Befolkning: 4047260         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 956         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 1605         

detaljer: Italien, 2020

 • Befolkning: 59438851         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 128033         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 26940         

detaljer: Cypern, 2020

 • Befolkning: 892006         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 13997         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 7495         

detaljer: Lettland, 2020

 • Befolkning: 1900449         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 637         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 180         

detaljer: Litauen, 2020

 • Befolkning: 2794885         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 1880         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 315         

detaljer: Luxemburg, 2020

 • Befolkning: 630419         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 5158         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 1345         

detaljer: Ungern, 2020

 • Befolkning: 9750149         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 5838         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 115         

detaljer: Malta, 2020

 • Befolkning: 515332         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 9168         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 2480         

detaljer: Nederländerna, 2020

 • Befolkning: 17441500         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 95897         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 15255         

detaljer: Österrike, 2020

 • Befolkning: 8916864         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 141816         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 14760         

detaljer: Polen, 2020

 • Befolkning: 37899070         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 2771         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 2785         

detaljer: Portugal, 2020

 • Befolkning: 10297081         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 2405         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 1000         

detaljer: Rumänien, 2020

 • Befolkning: 19265250         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 3581         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 6155         

detaljer: Slovenien, 2020

 • Befolkning: 2102419         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 823         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 3550         

detaljer: Slovakien, 2020

 • Befolkning: 5458827         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 1006         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 280         

detaljer: Finland, 2020

 • Befolkning: 5529543         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 23428         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 3190         

detaljer: Sverige, 2020

 • Befolkning: 10353442         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 248372         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 16225         

detaljer: Förenade kungariket, 2020

 • Befolkning: För närvarande inte EU-land         
 • Flyktingar (Fotnot 1): För närvarande inte EU-land         
 • Asylsökande (Fotnot 2): För närvarande inte EU-land         

detaljer: Europeiska unionen, 2020

 • Befolkning: 447346360         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 2673102         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 472395         
 1. 1. Flyktingar är människor som flyr sina hemländer för att rädda sina liv och som har accepterats och erkänts som sådana i mottagarlandet (data om flyktingar under UNHCR:s mandat).
 2. 2. Asylsökande är personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som har inkluderats som familjemedlemmar under referensperioden, i en sådan ansökan (data från Eurostat).
Befolkningssiffrorna för EU och Polen är båda uppskattningar och preliminära. Befolkningssiffran för Frankrike är preliminär och siffran för Rumänien är en uppskattning.

Kompletterande data

 1. värde: > 100000
  1. DE  :  121955
 2. värde: 10000 - 100000
  1. FR  :  93200
  2. ES  :  88530
  3. EL  :  40560
  4. IT  :  26940
  5. BE  :  16710
  6. SE  :  16225
  7. NL  :  15255
  8. AT  :  14760
 3. värde: 1000 - 10000
  1. CY  :  7495
  2. RO  :  6155
  3. SI  :  3550
  4. BG  :  3525
  5. FI  :  3190
  6. PL  :  2785
  7. MT  :  2480
  8. HR  :  1605
  9. IE  :  1565
  10. DK  :  1475
  11. LU  :  1345
  12. CZ  :  1160
  13. PT  :  1000
 4. värde: < 1000
  1. LT  :  315
  2. SK  :  280
  3. LV  :  180
  4. HU  :  115
  5. EE  :  50
 5. värde: inte definierad
  1. UK  :  För närvarande inte EU-land

Asylansökningar (2019)

detaljer: Belgien, 2019

 • Befolkning: 11488980         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 61662         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 27460         

detaljer: Bulgarien, 2019

 • Befolkning: 6975761         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 20438         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 2150         

detaljer: Tjeckien, 2019

 • Befolkning: 10671870         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 2054         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 1915         

detaljer: Danmark, 2019

 • Befolkning: 5814422         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 37533         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 2700         

detaljer: Tyskland, 2019

 • Befolkning: 83092962         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 1146682         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 165615         

detaljer: Estland, 2019

 • Befolkning: 1326898         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 331         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 105         

detaljer: Irland, 2019

 • Befolkning: 4934340         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 7795         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 4780         

detaljer: Grekland, 2019

 • Befolkning: 10721582         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 80454         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 77275         

detaljer: Spanien, 2019

 • Befolkning: 47134837         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 57751         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 117800         

detaljer: Frankrike, 2019

 • Befolkning: 67388001         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 407915         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 151070         

detaljer: Kroatien, 2019

 • Befolkning: 4067206         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 916         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 1400         

detaljer: Italien, 2019

 • Befolkning: 59729081         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 207602         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 43770         

detaljer: Cypern, 2019

 • Befolkning: 881952         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 12311         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 13650         

detaljer: Lettland, 2019

 • Befolkning: 1913822         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 665         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 195         

detaljer: Litauen, 2019

 • Befolkning: 2794137         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 1822         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 645         

detaljer: Luxemburg, 2019

 • Befolkning: 620001         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 2548         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 2270         

detaljer: Ungern, 2019

 • Befolkning: 9771141         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 5750         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 500         

detaljer: Malta, 2019

 • Befolkning: 504062         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 8908         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 4090         

detaljer: Nederländerna, 2019

 • Befolkning: 17344874         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 94417         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 25200         

detaljer: Österrike, 2019

 • Befolkning: 8879920         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 135951         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 12860         

detaljer: Polen, 2019

 • Befolkning: 37965475         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 12658         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 4070         

detaljer: Portugal, 2019

 • Befolkning: 10286263         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 2375         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 1820         

detaljer: Rumänien, 2019

 • Befolkning: 19371648         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 3860         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 2590         

detaljer: Slovenien, 2019

 • Befolkning: 2088385         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 741         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 3820         

detaljer: Slovakien, 2019

 • Befolkning: 5454147         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 965         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 230         

detaljer: Finland, 2019

 • Befolkning: 5521606         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 23458         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 4520         

detaljer: Sverige, 2019

 • Befolkning: 10278887         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 253787         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 26255         

detaljer: Förenade kungariket, 2019

 • Befolkning: 66836327         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 133083         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 46055         

detaljer: Europeiska unionen, 2019

 • Befolkning: 513858582         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 2724432         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 744810         
 1. 1. Flyktingar är människor som flyr sina hemländer för att rädda sina liv och som har accepterats och erkänts som sådana i mottagarlandet (data om flyktingar under UNHCR:s mandat).
 2. 2. Asylsökande är personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som har inkluderats som familjemedlemmar under referensperioden, i en sådan ansökan (data från Eurostat).
Befolkningssiffran för EU är både preliminär och en uppskattning. Befolkningssiffrorna för Irland, Polen och Rumänien är en uppskattning och den för Frankrike är preliminär.

Kompletterande data

 1. värde: > 100000
  1. DE  :  165615
  2. FR  :  151070
  3. ES  :  117800
 2. värde: 10000 - 100000
  1. EL  :  77275
  2. UK  :  46055
  3. IT  :  43770
  4. BE  :  27460
  5. SE  :  26255
  6. NL  :  25200
  7. CY  :  13650
  8. AT  :  12860
 3. värde: 1000 - 10000
  1. IE  :  4780
  2. FI  :  4520
  3. MT  :  4090
  4. PL  :  4070
  5. SI  :  3820
  6. DK  :  2700
  7. RO  :  2590
  8. LU  :  2270
  9. BG  :  2150
  10. CZ  :  1915
  11. PT  :  1820
  12. HR  :  1400
 4. värde: < 1000
  1. LT  :  645
  2. HU  :  500
  3. SK  :  230
  4. LV  :  195
  5. EE  :  105

Asylansökningar (2018)

detaljer: Belgien, 2018

 • Befolkning: 11427054         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 42158         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 22530         

detaljer: Bulgarien, 2018

 • Befolkning: 7025037         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 19906         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 2535         

detaljer: Tjeckien, 2018

 • Befolkning: 10629928         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 2186         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 1690         

detaljer: Danmark, 2018

 • Befolkning: 5793636         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 36623         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 3570         

detaljer: Tyskland, 2018

 • Befolkning: 82905782         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 1063835         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 184180         

detaljer: Estland, 2018

 • Befolkning: 1321977         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 319         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 95         

detaljer: Irland, 2018

 • Befolkning: 4867316         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 6012         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 3670         

detaljer: Grekland, 2018

 • Befolkning: 10732882         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 61446         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 66965         

detaljer: Spanien, 2018

 • Befolkning: 46797754         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 20437         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 54050         

detaljer: Frankrike, 2018

 • Befolkning: 67158348         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 368345         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 137665         

detaljer: Kroatien, 2018

 • Befolkning: 4090870         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 787         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 800         

detaljer: Italien, 2018

 • Befolkning: 60421760         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 189227         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 59950         

detaljer: Cypern, 2018

 • Befolkning: 870068         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 11002         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 7765         

detaljer: Lettland, 2018

 • Befolkning: 1927174         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 664         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 185         

detaljer: Litauen, 2018

 • Befolkning: 2801543         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 1731         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 405         

detaljer: Luxemburg, 2018

 • Befolkning: 607950         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 2020         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 2335         

detaljer: Ungern, 2018

 • Befolkning: 9775564         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 6019         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 670         

detaljer: Malta, 2018

 • Befolkning: 484630         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 8579         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 2130         

detaljer: Nederländerna, 2018

 • Befolkning: 17231624         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 101824         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 24025         

detaljer: Österrike, 2018

 • Befolkning: 8840521         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 128779         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 13710         

detaljer: Polen, 2018

 • Befolkning: 37974750         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 12495         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 4110         

detaljer: Portugal, 2018

 • Befolkning: 10283822         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 2130         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 1285         

detaljer: Rumänien, 2018

 • Befolkning: 19473970         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 4134         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 2135         

detaljer: Slovenien, 2018

 • Befolkning: 2073894         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 746         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 2875         

detaljer: Slovakien, 2018

 • Befolkning: 5446771         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 938         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 175         

detaljer: Finland, 2018

 • Befolkning: 5515525         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 22287         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 4500         

detaljer: Sverige, 2018

 • Befolkning: 10175214         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 248210         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 21560         

detaljer: Förenade kungariket, 2018

 • Befolkning: 66460344         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 126708         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 38840         

detaljer: Europeiska unionen, 2018

 • Befolkning: 513115699         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 2489547         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 664405         
 1. 1. Flyktingar är människor som flyr sina hemländer för att rädda sina liv och som har accepterats och erkänts som sådana i mottagarlandet (data om flyktingar under UNHCR:s mandat).
 2. 2. Asylsökande är personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som har inkluderats som familjemedlemmar under referensperioden, i en sådan ansökan (data från Eurostat).
Befolkningssiffrorna för EU, Irland och Polen är en uppskattning.

Kompletterande data

 1. värde: > 100000
  1. DE  :  184180
  2. FR  :  137665
 2. värde: 10000 - 100000
  1. EL  :  66965
  2. IT  :  59950
  3. ES  :  54050
  4. UK  :  38840
  5. NL  :  24025
  6. BE  :  22530
  7. SE  :  21560
  8. AT  :  13710
 3. värde: 1000 - 10000
  1. CY  :  7765
  2. FI  :  4500
  3. PL  :  4110
  4. IE  :  3670
  5. DK  :  3570
  6. SI  :  2875
  7. BG  :  2535
  8. LU  :  2335
  9. RO  :  2135
  10. MT  :  2130
  11. CZ  :  1690
  12. PT  :  1285
 4. värde: < 1000
  1. HR  :  800
  2. HU  :  670
  3. LT  :  405
  4. LV  :  185
  5. SK  :  175
  6. EE  :  95

Asylansökningar (2017)

detaljer: Belgien, 2017

 • Befolkning: 11375158         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 42158         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 18340         

detaljer: Bulgarien, 2017

 • Befolkning: 7075947         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 19166         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 3695         

detaljer: Tjeckien, 2017

 • Befolkning: 10594438         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 3640         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 1445         

detaljer: Danmark, 2017

 • Befolkning: 5764980         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 35668         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 3220         

detaljer: Tyskland, 2017

 • Befolkning: 82657002         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 970357         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 222565         

detaljer: Estland, 2017

 • Befolkning: 1317384         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 405         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 190         

detaljer: Irland, 2017

 • Befolkning: 4807388         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 6394         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 2930         

detaljer: Grekland, 2017

 • Befolkning: 10754679         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 38988         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 58650         

detaljer: Spanien, 2017

 • Befolkning: 46593236         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 17541         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 36610         

detaljer: Frankrike, 2017

 • Befolkning: 66918020         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 337158         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 99330         

detaljer: Kroatien, 2017

 • Befolkning: 4129853         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 508         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 975         

detaljer: Italien, 2017

 • Befolkning: 60536709         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 167330         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 128850         

detaljer: Cypern, 2017

 • Befolkning: 859519         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 9790         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 4600         

detaljer: Lettland, 2017

 • Befolkning: 1942248         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 653         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 355         

detaljer: Litauen, 2017

 • Befolkning: 2828403         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 1577         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 545         

detaljer: Luxemburg, 2017

 • Befolkning: 596336         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 2020         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 2430         

detaljer: Ungern, 2017

 • Befolkning: 9787966         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 5671         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 3390         

detaljer: Malta, 2017

 • Befolkning: 467999         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 7994         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 1840         

detaljer: Nederländerna, 2017

 • Befolkning: 17131296         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 103843         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 18210         

detaljer: Österrike, 2017

 • Befolkning: 8797566         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 115252         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 24715         

detaljer: Polen, 2017

 • Befolkning: 37974826         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 12225         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 5045         

detaljer: Portugal, 2017

 • Befolkning: 10300300         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 1619         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 1750         

detaljer: Rumänien, 2017

 • Befolkning: 19588715         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 3911         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 4815         

detaljer: Slovenien, 2017

 • Befolkning: 2066388         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 611         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 1475         

detaljer: Slovakien, 2017

 • Befolkning: 5439232         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 912         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 160         

detaljer: Finland, 2017

 • Befolkning: 5508214         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 20793         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 4995         

detaljer: Sverige, 2017

 • Befolkning: 10057698         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 240954         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 26330         

detaljer: Förenade kungariket, 2017

 • Befolkning: 66058859         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 121821         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 34780         

detaljer: Europeiska unionen, 2017

 • Befolkning: 511930353         
 • Flyktingar (Fotnot 1): 2288959         
 • Asylsökande (Fotnot 2): 712235         
 1. 1. Flyktingar är människor som flyr sina hemländer för att rädda sina liv och som har accepterats och erkänts som sådana i mottagarlandet (data om flyktingar under UNHCR:s mandat).
 2. 2. Asylsökande är personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som har inkluderats som familjemedlemmar under referensperioden, i en sådan ansökan (data från Eurostat).

Kompletterande data

 1. värde: > 100000
  1. DE  :  222565
  2. IT  :  128850
 2. värde: 10000 - 100000
  1. FR  :  99330
  2. EL  :  58650
  3. ES  :  36610
  4. UK  :  34780
  5. SE  :  26330