Budgetproceduren

Institutioner, der er berørt af proceduren:
 • Europa-Parlamentet 
 • Europa-Kommissionen 
 • Rådet for Den Europæiske Union 
 1. Før den 1. september

  Kort beskrivelse: Forslag til budget

  1. Kommissionen  udarbejder budgetforslaget  
  2. Budgetforslaget forelægges:   
   • Rådet for Den Europæiske Union  (bestående af 28 nationale ministre )
   • Europa-Parlamentet 

  Fuldstændig beskrivelse: Forslag til budget

  Alle EU-institutionerne opstiller inden den 1. juli hvert år deres overslag til budgetforslaget.

  Kommissionen sammenfatter disse overslag og forbereder det årlige budgetforslag, som forelægges for Parlamentet og Rådet senest den 1. september.

 2. Før den 1. oktober

  Kort beskrivelse: Rådets holdning

  •   I Rådet: Rådets holdning fremsendes til Parlamentet
  • I Parlamentet: Interne drøftelser om budgetforslaget. Konklusionen meddeles Budgetudvalget

  Fuldstændig beskrivelse: Rådets holdning

  Rådet vedtager sin holdning til budgetforslaget og sender den til Parlamentet senest den 1. oktober sammen med en redegørelse for grundene til sin holdning.

  Samtidig drøftes budgetforslaget i de parlamentariske udvalg, der afgiver deres udtalelser til Budgetudvalget, der er ansvarlig for at udarbejde Parlamentets holdning.

 3. Max. 42 dage

  Kort beskrivelse: Parlamentets holdning

  1.   Budgetudvalget skal udarbejde en holdning til Parlamentet.    
  2.   Europa-Parlamentet  modtager Rådets og Budgetudvalgets holdninger.
  3. Parlamentets medlemmer stemmer om den holdning, der er udarbejdet af budgetudvalget, og om eventuelle ændringsforslag. .  
  4. Parlamentets holdning . Hvis Parlamentet ændrer projektet, fremsendes det til Rådet     

  Fuldstændig beskrivelse: Parlamentets holdning

  Parlamentet har 42 dage til enten at godkende Rådets holdning eller, med et absolut flertal af sine medlemmer, at ændre den. Medlemmerne af Parlamentet stemmer om en position, der er udarbejdet af Budgetudvalget, og om alle indgivne ændringsforslag som regel under et plenarmøde i oktober.

  Hvis Parlamentet godkender Rådets holdning eller ikke udtaler sig, anses budgettet for vedtaget. Parlamentet vedtager dog normalt ændringer, og den ændrede tekst sendes til Rådet. I dette tilfælde indkalder Parlamentets formand straks til et møde i Forligsudvalget. Udvalget mødes dog ikke, hvis Rådet inden for en frist på 10 dage meddeler Parlamentet, at det har godkendt alle dets ændringer.

 4. Max. 21 dage

  Kort beskrivelse: Forlig

  1.   Forligsudvalget (bestående af 28 repræsentanter fra Rådet og 28 repræsentanter fra Parlamentet ) skal nå frem til en aftale  
  2.   Der udformes et fælles udkast :  

  Fuldstændig beskrivelse: Forlig

  Forligsudvalget, der består af repræsentanter for Rådet og et tilsvarende antal medlemmer, der repræsenterer Parlamentet, har 21 dage til at nå til enighed om et fælles udkast.

 5. Max. 14 dage

  Kort beskrivelse: Vedtagelse

  Hvis det fælles udkast valideres:   Europa-Parlamentet  og   Rådet for Den Europæiske Union  har 14 dage til at godkende det.

  Fuldstændig beskrivelse: Vedtagelse

  Hvis Forligsudvalget når til enighed om et fælles udkast, har Parlamentet og Rådet 14 dage til at godkende det. I så fald underskriver Parlamentets formand budgettet og erklærer, at det er blevet endeligt vedtaget.

  Hvis forligsproceduren ikke lykkes, eller hvis det fælles udkast forkastes af Parlamentet, forelægger Kommissionen et nyt budgetforslag. Hvis det fælles udkast forkastes af Rådet, kan Parlamentet stadig beslutte at vedtage det.