A költségvetési eljárás

Az eljárásban érintett intézmények:
 • Európai Parlament 
 • Európai Bizottság 
 • Az Európai Unió Tanácsa 
 1. Szeptember 1-je előtt

  Rövid leírás: A költségvetési tervezet

  1. Az Európai Bizottság  elkészíti a költségvetési tervezetet  
  2. A Költségvetési tervezet benyújtásra kerül   
   • az Európai Unió Tanácsa  felé (amely 27 nemzeti miniszterből áll )
   • Európai Parlament 

  Részletes leírás: A költségvetési tervezet

  Az uniós intézmények minden év július 1-jéig kidolgozzák a költségvetési tervezettel kapcsolatos előirányzataikat.

  A Bizottság ezeket a becsléseket egységbe foglalja, kidolgozza az éves költségvetési tervezetet, amelyet legkésőbb szeptember 1-ig a Parlament és a Tanács elé terjeszt.

 2. Október 1-je előtt

  Rövid leírás: A Tanács álláspontja

  •   Tanácsi szakasz: a Tanács álláspontja a Parlament elé kerül.
  • Parlamenti szakasz: belső viták a költségvetési tervezetről. A következtetést a Költségvetési Bizottság elé terjesztik.

  Részletes leírás: A Tanács álláspontja

  A Tanács elfogadja a költségvetési tervezetről kialakított álláspontját, majd az azt alátámasztó indokolásokkal együtt legkésőbb október 1-jéig továbbítja a Parlamentnek. Mindeközben a költségvetési tervezetet a parlamenti szakbizottságok is megvitatják, és véleményüket a Parlament álláspontjának kialakításáért felelős költségvetési szakbizottság elé terjesztik.

 3. Max. 42 nap

  Rövid leírás: A Parlament álláspontja

  1. A   Költségvetési Bizottság feladata a parlamenti álláspont kialakítása.   
  2. Az   Európai Parlament  megkapja a Tanács álláspontját és a Költségvetési Bizottság álláspontját.
  3. Az Európai Parlament képviselői szavaznak a Költségvetési Bizottság által készített álláspontról és a benyújtott módosítások ról .  
  4. A Parlament álláspontja . Ha a Parlament módosítja a projektet, továbbítják azt a Tanácsnak.     

  Részletes leírás: A Parlament álláspontja

  A Parlamentnek 42 nap áll rendelkezésére, hogy vagy jóváhagyja a Tanács álláspontját, vagy – a képviselők abszolút többsége támogatásával – módosítsa azt. A képviselők általában az októberi plenáris ülésen szavaznak a költségvetési szakbizottság által kidolgozott álláspontról és az előterjesztett módosításokról.

  Ha a Parlament elfogadja a Tanács álláspontját, vagy nem készít saját álláspontot, a költségvetés elfogadottnak minősül. A Parlament azonban általában módosításokat fogad el, a módosított szöveget pedig továbbítja a Tanácsnak. Ebben az esetben a Parlament elnöke összehívja az egyeztetőbizottságot. Amennyiben a Tanács tíz napon belül arról tájékoztatja a Parlamentet, hogy az összes módosítást elfogadta, az egyeztetőbizottság nem ül össze.

 4. Max. 21 nap

  Rövid leírás: Egyeztetés

  1.   Az Egyeztető bizottság nak (amelyben 27 Képviselő a Tanácstól és 27 Képviselő a Parlamenttől vesz részt ) megállapodásra kell jutnia.  
  2.   Közös szöveg jön létre.  

  Részletes leírás: Egyeztetés

  A Tanács képviselőiből és az Európai Parlament azonos számú képviselőjéből álló egyeztetőbizottságnak 21 nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodjon a közös szövegtervezetről.

 5. Max. 14 nap

  Rövid leírás: Elfogadás

  Ha a közös szöveget megerősítik: az   Európai Parlament  és az   Európai Unió Tanácsa   14 nap alatt kell, hogy azt jóváhagyja.

  Részletes leírás: Elfogadás

  Ha az egyeztetőbizottságnak sikerül közös szövegtervezetben megállapodnia, a Parlamentnek és a Tanácsnak 14 napja van, hogy azt jóváhagyja. A Parlament elnöke aláírja a költségvetést, és bejelenti annak végleges elfogadását.

  Amennyiben az egyeztető eljárás sikertelen, vagy ha a közös szövegtervezetet a Parlament elutasítja, a Bizottság új költségvetési tervezetet terjeszt elő. Ha a közös szövegtervezetet a Tanács elutasítja, a Parlament még határozhat úgy, hogy elfogadja.