Terroryzm : W jaki sposób Parlament Europejski odpowiada na zagrożenie?

Przegląd sytuacji

 • 142 osoby zmarły w wyniku ataków terrorystycznych w UE w 2016

 • Około 5000 Europejczyków dołączyło do organizacji terrorystycznych w Iraku i Syrii

 • 1002 osób aresztowano w 2016 roku pod zarzutem przestępstw związanych z terroryzmem, głównie:

  1.   Francja : 456
  2.   Wielka Brytania : 149
  3.   Hiszpania : 120

  44% stanowili obywatele UE

Badanie Eurobarometr przeprowadzone na zlecenie Parlamentu Europejskiego

 • 80% Europejczyków chce, by UE robiła więcej w walce z terroryzmem (kwiecień 2017)

 • 40% uważa, że ryzyko ataku jest wysokie w ich kraju (kwiecień 2016)

Przyjęte środki (od stycznia 2015)

 1. : Budżet Unii Europejskiej na 2018

  Zwiększenie środków przeznaczonych na walkę z terroryzmem

 2. : Wsparcie dla integracji unijnej obronności

  Silna odpowiedź na międzynarodowe zagrożenia i zacieśnienie współpracy obronnej UE

 3. : Wspólna baza danych wjazdu, wyjazdu oraz odmowy wjazdu osobom spoza UE

  Wspólny elektroniczny system służący przyspieszeniu kontroli na zewnętrznych granicach strefy Schengen i rejestracji wszystkich podróżnych spoza UE

 4. : Eksport broni

  Parlament Europejski chce lepszej kontroli eksportu broni z UE

 5. : Utworzenie specjalnej komisji ds. terroryzmu

  Komisja zajmuje się badaniem praktycznych i prawnych przeszkód w skutecznej walce z terroryzmem

 6. : Zaostrzenie kontroli nabywania i posiadania broni

  Bardziej restrykcyjne zasady deaktywacji i konwersji broni oraz nabywania i posiadania najbardziej niebezpiecznych rodzajów broni

 7. : Obowiązkowe kontrole na granicach UE

  Wszyscy obywatele UE i państw trzecich opuszczający lub wjeżdzający na terytorium UE będą poddawani kontroli

 8. : Planowanie ataków terrorystycznych

  Karanie działań przygotowawczych do ataków terrorystycznych (uczestnictwo w szkoleniach w i poza Europą, podróże zagraniczne, finansowanie działań terrorystycznych etc.)

 9. : Cyberbezpieczeństwo

  Przedsiębiorstwa świadczące kluczowe usługi (w takich dziedzinach jak energia, transport czy bankowość) będą musiały spełnić dodatkowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zgłaszania incydentów

 10. : Wirtualne waluty

  Parlament wzywa do ustanowienia specjalnej grupy roboczej do monotirowania wirtualnych walut takich jak Bitcoin, by zapobiegać ich użyciu dla celów prania brudnych pieniędzy czy finansowania terroryzmu

 11. : Europol

  Europol może powoływać specjalistyczne jednostki zwalczające określone rodzaje przestępczości i terroryzmu.

 12. : Przekazywanie danych osobowych do celów policyjnych i sądowych

  Ułatwienie ponadgranicznego przekazywania danych na terytorium UE do celów policyjnych i sądowych

  Zapewnienie ochrony danych osobowych ofiar, świadków i podejrzanych

 13. : Rejestr Danych Pasażerów (PNR)

  Linie lotnicze muszą dostarczać państwom UE dane pasażerów wszystkich lotów z UE do państwa trzecich i z państw trzecich do UE

 14. : Wsparcie z budżetu

  Posłowie zgodzili się na przyznanie 2 mln euro na zatrudnienie nowych pracowników w Europejskim Centrum Antyterrorystycznym Europolu

 15. : Radykalizacja i rekrutacja obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne

  Posłowie wzywają do stworzenia nowej unijnej strategii walki z terroryzmem

  Posłowie proponują m.in. izolowanie więźniów o ekstremistycznych poglądach i usuwanie treści internetowych chwalących ekstremizm

 16. : Pranie brudnych pieniędzy

  Stworzenie unijnego rejestru rzeczywistych beneficjentów lub właścicieli przedsiębiorstw oraz zaostrzenie przepisów regulujących śledzenie transferów środków finansowych