Бюджет на Европейския парламент за 2018 г

Бюджет на Европейския съюз

Този бюджет включва:
 • 94% : Оперативен бюджет на Европейския съюз ( Финансиране на политики, извършвани на равнището на ЕС )
 • 6% : Административен бюджет на Европейския съюз ( 1/5 от него е за Европейския парламент. )

Бюджет на Европейския парламент

Бюджетът на Парламента представлява 1,2% от общия бюджет на ЕС

 • Политически дейности:

  • Членове на ЕП : 22%
  • Дейности на политически групи/партии/фондации : 6%
 • Оперативни разходи:

  • Информационни технологии : 7%
  • Сгради : 14%
  • Администрация : 3%
 • Персонал:

  • Договорно наети служители и езикови служби : 7%
  • Разходи за персонала : 34%
  • Други разходи, свързани с персонала : 3%
 • Комуникационна дейност:

  • Комуникация : 5%

Тези категории се използват в доклада на генералния секретар до Бюрото на Парламента относно предварителния проект на бюджетна прогноза.

Процентите възлизат общо на 101% поради използването на закръглени стойности.