Rozpočet Evropského parlamentu na rok 2021

Rozpočet Evropské unie

Tento rozpočet zahrnuje:
 • 95% : Operační rozpočet Evropské unie ( Financování politik prováděných na úrovni EU )
 • 5% : Správní rozpočet evropských orgánů a institucí ( Rozpočet Evropského parlamentu z něj tvoří 1/5. )

Rozpočet Evropského parlamentu

Rozpočet Parlamentu tvoří 1% souhrnného rozpočtu EU

 • politická činnost:

  • poslanci : 20%
  • činnosti politických skupin / stran / nadací : 6%
 • provozní náklady:

  • IT : 7%
  • budovy : 12%
  • správa : 3%
 • zaměstnanci:

  • smluvní zaměstnanci a jazykové služby : 8%
  • výdaje na zaměstnance : 34%
  • ostatní výdaje související se zaměstnanci : 3%
 • komunikace:

  • komunikace : 6%

Tyto kategorie uvádí generální tajemník ve své zprávě předsednictvu Parlamentu o předběžném návrhu odhadu příjmů a výdajů.

V důsledku zaokrouhlení údajů nemusí celkový součet činit 100 %.