Oś czasu Parlamentu Europejskiego : Od wczoraj do dziś

 1. Wydarzenia podczas 9. kadencji Parlamentu

  1.    
   :

   Wielka Brytania opuszcza UE

                

   Opis:

   Po ratyfikacji umowy o wystąpieniu przez Parlament Europejski w dniu 29 stycznia, Wielka Brytania opuszcza UE około 3,5 roku po referendum, w którym większość wyborców poparła ten ruch.

   Od 1 lutego, liczba państw członkowskich UE to 27. Mandaty brytyjskich posłów do PE wygasły. Liczba eurodeputowanych wynosi teraz 705 (z wcześniejszych 751), ponieważ część mandatów, które przypadały Wielkiej Brytanii, została rozdzielona między pozostałe kraje członkowskie w celu odzwierciedlenia zmian demograficznych. Reszta mandatów pozostaje w rezerwie dla potencjalnych nowych członków UE

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej

   W tym czasie w Parlamencie

   • 9. kadencja Parlamentu
   • 705 posłów
   • 27 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania (1973 - 2020)
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
     • Chorwacja
   • 24 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
     • chorwacki
   • Przewodniczący: David Maria Sassoli ( S&D - IT , Mandat: - )
  2.    
   :

   Parlament wybiera Komisję von der Leyen

                

   Opis:

   Posłowie wybierają Komisję Europejską pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym to koniec długiego procesu uważnej analizy proponowanego zespołu komisarzy przez Parlament w celu upewnienia się, że organ wykonawczy UE ma demokratyczną legitymację do działania w interesie wszystkich Europejczyków.

   W zespole komisarzy jest więcej kobiet niż kiedykolwiek przedtem, a Ursula von der Leyen to pierwsza kobieta w historii na czele Komisji Europejskiej. Wśród priorytetów Komisji są: wspieranie przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu, cyfryzacja, bezpieczeństwo i aktywne zaangażowanie Europejczyków w debatę na temat przyszłości Europy.

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej

   W tym czasie w Parlamencie

   • 9. kadencja Parlamentu
   • 751 posłów
   • 28 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
     • Chorwacja
   • 24 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
     • chorwacki
   • Przewodniczący: David Maria Sassoli ( S&D - IT , Mandat: - )
  3.    
   :

   Większa frekwencja w wyborach europejskich

                

   Opis:

   W wyborach europejskich w maju 2019 r. wzięło udział ok. 51% wyborców unijnych – to największa frekwencja w przeciągu 20 lat. Centroprawicowa Europejska Partia Ludowa i centrolewicowa Socjaldemokracja tracą mandaty, ale pozostają dwoma największymi grupami w Parlamencie. Mandaty zdobywają też inne partie centrowe i liberalne.

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej
   • Wybory

   W tym czasie w Parlamencie

   • 9. kadencja Parlamentu
   • 751 posłów
   • 28 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
     • Chorwacja
   • 24 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
     • chorwacki
   • Przewodniczący: David Maria Sassoli ( S&D - IT , Mandat: - )
 2. Wydarzenia podczas 8. kadencji Parlamentu

  1.    
   :

   2 wydarzenia „Prawo autorskie w erze cyfrowej” i „Parlament głosuje nad zakazem używania jednorazowych produktów plastikowych

                

   Opis:

   : Prawo autorskie w erze cyfrowej

   Parlament przyjmuje dyrektywę, której celem jest ochrona prawa autorskiego twórców treści, takich jak muzycy, wykonawcy i dziennikarze, oraz wspomaganie ich w negocjowaniu lepszego wynagrodzenia za wykorzystywanie ich utworów w internecie. Przepisy są podobne do tych dotyczących prawa autorskiego, które obowiązują poza internetem, i nakładają na platformy internetowe odpowiedzialność za treści udostępniane na stronach internetowych.

   : Jednorazowe produkty plastikowe

   Posłowie do PE zatwierdzają unijny zakaz używania jednorazowych produktów plastikowych, takich jak talerze, sztućce, słomki i patyczki kosmetyczne, które zaśmiecają plaże lub dołączają do stale powiększającej się masy plastiku pływającej po morzach na całym świecie. Produkty objęte przepisami stanowią ok. 70% wszystkich odpadów morskich.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 8. kadencja Parlamentu
   • 751 posłów
   • 28 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
     • Chorwacja
   • 24 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
     • chorwacki
   • Przewodniczący: Antonio Tajani ( EPP - IT , Mandat: - )
  2.    
   :

   Parlament zatwierdza umowę o wolnym handlu UE–Japonia

                

   Opis:

   Posłowie do PE dają zgodę na umowę o partnerstwie gospodarczym między UE i Japonią, dzięki której zostają zniesione prawie wszystkie cła między obiema stronami i powstaje strefa handlowa odpowiadająca za jedną trzecią światowego PKB. Umowa potwierdza raz jeszcze zobowiązanie UE na rzecz wolnego handlu, który tworzy miejsca pracy i możliwości dla przedsiębiorstw.

   Kategoria:

   • Europa i świat

   W tym czasie w Parlamencie

   • 8. kadencja Parlamentu
   • 751 posłów
   • 28 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
     • Chorwacja
   • 24 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
     • chorwacki
   • Przewodniczący: Antonio Tajani ( EPP - IT , Mandat: - )
  3.    
   :

   Ceny połączeń telefonicznych wewnątrz Unii zostają ograniczone

                

   Opis:

   Wchodzą w życie nowe przepisy ograniczające ceny połączeń telefonicznych i wiadomości wewnątrz UE. Zniesienie opłat roamingowych w Europie powoduje konieczność opracowania przepisów, które nabierają kształtu po poprawkach wprowadzonych przez Parlament Europejski do wniosku Komisji w sprawie przepisów dotyczących telekomunikacji.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 8. kadencja Parlamentu
   • 751 posłów
   • 28 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
     • Chorwacja
   • 24 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
     • chorwacki
   • Przewodniczący: Antonio Tajani ( EPP - IT , Mandat: - )
  4.    
   :

   Nowe przepisy o ochronie danych dają wszystkim większą kontrolę nad danymi osobowymi

                

   Opis:

   Unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) wchodzi w życie, zapewniając wysokie normy ochrony danych osobowych w UE. Przepisy te mają na celu ochronę wszystkich Europejczyków przed naruszaniem prywatności i ochrony danych w świecie, w którym dane mają coraz większe znaczenie. Rozporządzenie ma też stworzyć bardziej przejrzyste i spójne ramy prawne dla przedsiębiorstw.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 8. kadencja Parlamentu
   • 751 posłów
   • 28 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
     • Chorwacja
   • 24 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
     • chorwacki
   • Przewodniczący: Antonio Tajani ( EPP - IT , Mandat: - )
  5.    
   :

   Nowe unijne przepisy kładą kres blokowaniu geograficznemu

                

   Opis:

   Ograniczenia nakładane przez sklepy internetowe na podstawie narodowości lub miejsca podłączenia przechodzą w UE do przeszłości z chwilą wejścia w życie unijnych przepisów zakazujących tej praktyki. Detaliści mają obowiązek zapewnić klientom dostęp do towarów i usług na takich samych warunkach w całej UE. Jest to jeden z wielu środków podjętych w celu zbudowania jednolitego rynku cyfrowego w Europie.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 8. kadencja Parlamentu
   • 751 posłów
   • 28 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
     • Chorwacja
   • 24 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
     • chorwacki
   • Przewodniczący: Antonio Tajani ( EPP - IT , Mandat: - )
  6.    
   :

   Zniesienie opłat roamingowych: podróżni w całej Europie korzystają z telefonów komórkowych po cenach obowiązujących w kraju, w którym mieszkają

                

   Opis:

   W UE znikają opłaty roamingowe naliczane przez operatorów telekomunikacyjnych podróżnym. Pozwala to osobom przebywającym przez krótki okres w innym państwie UE korzystać z połączeń telefonicznych za pośrednictwem telefonów komórkowych i z transmisji danych po cenach obowiązujących w kraju, w którym mieszkają.

   Zniesienie opłat roamingowych było bardzo ważną sprawą dla Parlamentu Europejskiego.

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej

   W tym czasie w Parlamencie

   • 8. kadencja Parlamentu
   • 751 posłów
   • 28 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
     • Chorwacja
   • 24 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
     • chorwacki
   • Przewodniczący: Antonio Tajani ( EPP - IT , Mandat: - )
  7.    
   :

   Parlament otwiera Dom Historii Europejskiej w Brukseli

                

   Opis:

   Premier Zjednoczonego Królestwa David Cameron ogłasza referendum, w którym zwolennicy i przeciwnicy opuszczenia Unii Europejskiej toczą wyrównaną walkę. Ostatecznie przewagę uzyskują ci pierwsi. Wynik referendum pociąga za sobą dymisję Camerona. Jego następczyni Theresa May zapowiada wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE i rozpoczyna ten proces 29 marca 2017 r.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 8. kadencja Parlamentu
   • 751 posłów
   • 28 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
     • Chorwacja
   • 24 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
     • chorwacki
   • Przewodniczący: Antonio Tajani ( EPP - IT , Mandat: - )
  8.    
   :

   Referendum w sprawie brexitu: obywatele Zjednoczonego Królestwa głosują za wyjściem z UE

                

   Opis:

   Premier Zjednoczonego Królestwa David Cameron ogłasza referendum, w którym zwolennicy i przeciwnicy opuszczenia Unii Europejskiej toczą wyrównaną walkę. Ostatecznie przewagę uzyskują ci pierwsi. Wynik referendum pociąga za sobą dymisję Camerona. Jego następczyni Theresa May zapowiada wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE i rozpoczyna ten proces 29 marca 2017 r.

   Kategoria:

   • Europa i świat

   W tym czasie w Parlamencie

   • 8. kadencja Parlamentu
   • 751 posłów
   • 28 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
     • Chorwacja
   • 24 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
     • chorwacki
   • Przewodniczący: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat:: - , - )
  9.    
   :

   Zamachy terrorystyczne w Brukseli

                

   Opis:

   Zamachowcy-samobójcy wysadzają się w powietrze na brukselskim lotnisku i na stacji metra w Brukseli, zabijając ogółem 32 osoby.

   Do ataku przyznaje się Państwo Islamskie. W następnych miesiącach ugrupowanie to przyznaje się jeszcze do ataków terrorystycznych w Nicei, Berlinie, Stambule i Barcelonie. Terroryści zabijają także ludzi w Manchesterze, Londynie, Petersburgu, Sztokholmie i innych miastach europejskich.

   W odpowiedzi kraje UE uzgadniają zwiększenie bezpieczeństwa granic, zacieśnienie współpracy służb wywiadowczych oraz działania zapobiegające radykalizacji.

   Kategoria:

   • Europa i świat

   W tym czasie w Parlamencie

   • 8. kadencja Parlamentu
   • 751 posłów
   • 28 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
     • Chorwacja
   • 24 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
     • chorwacki
   • Przewodniczący: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat:: - , - )
  10.    
   :

   W Paryżu zawarto światowe porozumienie w sprawie zmiany klimatu

                

   Opis:

   W Paryżu po latach negocjacji zawarte zostaje światowe porozumienie w sprawie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, a tym samym zapobieżenia niebezpiecznemu wzrostowi średniej temperatury na świecie.

   Udział w tym procesie bierze Parlament Europejski, który następnie odegra ważną rolę w przyjmowaniu przyszłych unijnych przepisów.

   W 2017 r. prezydent Donald Trump ogłasza, że USA – drugi co do wielkości (po Chinach) emitent gazów cieplarnianych – wycofają się z porozumienia; utrudni to łagodzenie zmiany klimatu.

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej

   W tym czasie w Parlamencie

   • 8. kadencja Parlamentu
   • 751 posłów
   • 28 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
     • Chorwacja
   • 24 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
     • chorwacki
   • Przewodniczący: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat:: - , - )
  11.    
   :

   Zamachy terrorystyczne w Paryżu

                

   Opis:

   Zamachy terrorystyczne w Paryżu

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej

   W tym czasie w Parlamencie

   • 8. kadencja Parlamentu
   • 751 posłów
   • 28 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
     • Chorwacja
   • 24 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
     • chorwacki
   • Przewodniczący: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat:: - , - )
  12.    
   :

   Kryzys migracyjny: Europa z trudem usiłuje sprostać napływowi migrantów i uchodźców

                

   Opis:

   Liczba osób przeprawiających się przez Morze Śródziemne w poszukiwaniu azylu w Europie gwałtownie rośnie w 2014 r. i 2015 r. i osiąga punkt kulminacyjny w drugiej połowie 2015 r.

   Wnioski o azyl w UE składa w 2015 r. i 2016 r. ponad 2,5 mln ludzi – wielu z nich ucieka przed wojną i przemocą w krajach takich jak Syria, Afganistan i Irak.

   Pozostali to migranci ekonomiczni szukający ucieczki przed ubóstwem. Większość migrantów przyjmują Grecja i Włochy, które z trudem radzą sobie z ich napływem, podczas gdy między państwami członkowskimi UE rozpoczynają się spory na temat sposobu rozwiązania kryzysu.

   Jako główne elementy odpowiedzi UE pojawiają się kwestie reformy systemu azylowego i zwiększenia bezpieczeństwa granic.

   Kategoria:

   • Europa i świat

   W tym czasie w Parlamencie

   • 8. kadencja Parlamentu
   • 751 posłów
   • 28 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
     • Chorwacja
   • 24 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
     • chorwacki
   • Przewodniczący: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat:: - , - )
  13.    
   :

   Premier Grecji A. Tsipras dyskutuje w Parlamencie Europejskim nad kryzysem zadłużeniowym

                

   Opis:

   W kulminacyjnym momencie kryzysu, jaki ogarnął Grecję, premier Alexis Tsipras przybywa do Parlamentu Europejskiego, aby dyskutować nad rozwiązaniem.

   Zaledwie kilka dni wcześniej Grecy w referendum odrzucili warunki nowego planu ratunkowego sporządzonego przez kredytodawców.

   Przemawiając na posiedzeniu plenarnym, A. Tsipras mówi, że Grecja została przekształcona w „laboratorium polityki oszczędności”, lecz „eksperyment się nie udał: wzrosło zarówno ubóstwo, jak i zadłużenie publiczne”.

   Wielu posłów do PE nadal nalega, aby podjął rozmowy z kredytodawcami i doszedł z nimi do porozumienia. Kilka dni później porozumienie dochodzi do skutku i Grecja unika niewypłacalności.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 8. kadencja Parlamentu
   • 751 posłów
   • 28 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
     • Chorwacja
   • 24 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
     • chorwacki
   • Przewodniczący: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat:: - , - )
  14.    
   :

   Papież Franciszek w wystąpieniu przed posłami do PE apeluje o Europę opartą na wartościach ogólnoludzkich

                

   Opis:

   W przemówieniu do posłów do PE papież Franciszek wzywa do „budowy Europy, która opiera się nie na gospodarce, lecz na świętości każdego człowieka, na niezbywalnych wartościach”.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 8. kadencja Parlamentu
   • 751 posłów
   • 28 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
     • Chorwacja
   • 24 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
     • chorwacki
   • Przewodniczący: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat:: - , - )
  15.    
   :

   Parlament zatwierdza komisję J.-C. Junckera

                

   Opis:

   Posłowie do PE zatwierdzają nowy skład Komisji Europejskiej po przesłuchaniach sprawdzających kandydatów na komisarzy, które doprowadziły do zastąpienia Słowenki Alenki Bratušek i zmiany zakresów odpowiedzialności niektórych komisarzy. Wcześniej Parlament poparł kandydaturę Jeana-Claude’a Junckera na stanowisko przewodniczącego Komisji. Kandydaturę byłego premiera Luksemburga zgłosiła przed wyborami europejskimi PPE.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego
   • Traktat

   W tym czasie w Parlamencie

   • 8. kadencja Parlamentu
   • 751 posłów
   • 28 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
     • Chorwacja
   • 24 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
     • chorwacki
   • Przewodniczący: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat:: - , - )
  16.    
   :

   Parlament Europejski ratyfikuje układ o stowarzyszeniu z Ukrainą

                

   Opis:

   Układ o stowarzyszeniu politycznym i integracji gospodarczej między UE a Ukrainą zostaje zatwierdzony równocześnie przez Parlament Europejski i parlament ukraiński w Kijowie.

   Zawarcie takiego układu było podstawowym żądaniem demonstrantów na Ukrainie, którzy zmusili poprzedni rząd do dymisji w lutym 2014 r.

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej

   W tym czasie w Parlamencie

   • 8. kadencja Parlamentu
   • 751 posłów
   • 28 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
     • Chorwacja
   • 24 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
     • chorwacki
   • Przewodniczący: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat:: - , - )
  17.    
   :

   Wybory europejskie w 2014 r.

                

   Opis:

   Ósme wybory europejskie odbywają się w 28 państwach UE. Europejska Partia Ludowa (PPE) pozostaje największą grupą polityczną w Parlamencie, ale wpływy zdobywają nowe partie. Frekwencja pozostaje w dużym stopniu na poziomie z 2009 r.

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej
   • Wybory

   W tym czasie w Parlamencie

   • 8. kadencja Parlamentu
   • 751 posłów
   • 28 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
     • Chorwacja
   • 24 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
     • chorwacki
   • Przewodniczący: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat:: - , - )
 3. Wydarzenia podczas 7. kadencji Parlamentu

  1.    
   :

   Parlament obchodzi 25. rocznicę ustanowienia nagrody na rzecz praw człowieka

                

   Opis:

   Dla uczczenia 25. rocznicy Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli Parlament organizuje w Strasburgu konferencję z udziałem 22 jej byłych laureatów. Z upływem lat nagroda, nazwana od nazwiska radzieckiego naukowca i dysydenta Andrieja Sacharowa, stała się jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla obrońców praw człowieka.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 7. kadencja Parlamentu
   • 766 posłów
   • 28 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
     • Chorwacja
   • 24 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
     • chorwacki
   • Przewodniczący: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat:: - , - )
  2.    
   :

   Parlament Europejski zdobywa na Facebooku milionowego fana

                

   Opis:

   Strona Parlamentu Europejskiego na Facebooku zdobywa milionowego fana, co podkreśla rolę mediów społecznościowych w ułatwianiu dialogu między politykami a społeczeństwem.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 7. kadencja Parlamentu
   • 766 posłów
   • 28 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
     • Chorwacja
   • 24 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
     • chorwacki
   • Przewodniczący: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat:: - , - )
  3.    
   :

   Chorwacja dołącza do Unii Europejskiej

                

   Opis:

   Chorwacja staje się 28. państwem członkowskim UE, a nowo wybrani chorwaccy posłowie do PE zajmują swoje miejsca w Parlamencie Europejskim.

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej
   • Rozszerzenie

   W tym czasie w Parlamencie

   • 7. kadencja Parlamentu
   • 766 posłów
   • 28 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
     • Chorwacja
   • 24 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
     • chorwacki
   • Przewodniczący: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat:: - , - )
  4.    
   :

   Unia Europejska otrzymuje Pokojową Nagrodę Nobla

                

   Opis:

   UE otrzymuje Pokojową Nagrodę Nobla w Oslo za swój wkład w ideę pokoju i pojednania.

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej

   W tym czasie w Parlamencie

   • 7. kadencja Parlamentu
   • 736 posłów
   • 27 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
   • 23 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
   • Przewodniczący: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat:: - , - )
  5.    
   :

   Parlament odrzuca porozumienie ACTA

                

   Opis:

   PE staje po stronie krytyków kontrowersyjnej umowy handlowej o zwalczaniu obrotu towarami podrobionymi (ACTA) twierdzących, że niektóre z jej postanowień odnoszące się do prywatności w internecie mogą ograniczać wolność obywateli, i odrzuca tę umowę.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 7. kadencja Parlamentu
   • 736 posłów
   • 27 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
   • 23 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
   • Przewodniczący: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat:: - , - )
  6.    
   :

   W życie wchodzi europejska inicjatywa obywatelska

                

   Opis:

   W życie wchodzi europejska inicjatywa obywatelska – instrument wprowadzony traktatem lizbońskim, umożliwiający obywatelom bezpośredni wpływ na program polityczny UE.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 7. kadencja Parlamentu
   • 736 posłów
   • 27 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
   • 23 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
   • Przewodniczący: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat:: - , - )
  7.    
   :

   Bill Gates apeluje o długofalową pomoc

                

   Opis:

   Amerykański biznesmen i filantrop Bill Gates odwiedza PE, aby przedstawić działania swojej fundacji na rzecz walki z ubóstwem i chorobami oraz wezwać UE, by nadal pełniła wiodącą rolę w zakresie pomocy rozwojowej.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 7. kadencja Parlamentu
   • 736 posłów
   • 27 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
   • 23 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
   • Przewodniczący: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat:: - , - )
  8.    
   :

   Parlament Europejski otwiera Centrum dla Zwiedzających

                

   Opis:

   Parlamentarium, nowe Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego, otwiera swoje drzwi dla wszystkich chętnych i szybko staje się popularną atrakcją turystyczną w Brukseli.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 7. kadencja Parlamentu
   • 736 posłów
   • 27 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
   • 23 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
   • Przewodniczący: Jerzy Buzek ( EPP - PL , Mandat: - )
  9.    
   :

   Zamieszki w Syrii powodują wybuch wojny domowej

                

   Opis:

   Próby tłumienia protestów przeciw syryjskiemu rządowi, podejmowane przez siły bezpieczeństwa, zmuszają protestujących do chwycenia za broń.

   Przemoc naznacza początek długiej wojny domowej, podczas której o kontrolę nad częściami kraju walczą różne grupy zbrojne, ale interweniują też regionalne i światowe mocarstwa.

   Przez następne lata ponad pięć milionów Syryjczyków jest zmuszonych do opuszczenia kraju; większość z nich udaje się do Turcji, Libanu i Jordanii, ale setki tysięcy szukają schronienia w Europie.

   Kategoria:

   • Europa i świat

   W tym czasie w Parlamencie

   • 7. kadencja Parlamentu
   • 736 posłów
   • 27 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
   • 23 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
   • Przewodniczący: Jerzy Buzek ( EPP - PL , Mandat: - )
  10.    
   :

   Arabska wiosna: nadzieja na demokrację

                

   Opis:

   W Tunezji wybuchają protesty prowadzące do obalenia rządu i dające początek arabskiej wiośnie, która niesie ze sobą nadzieję na demokratyczną przyszłość świata arabskiego.

   Kategoria:

   • Europa i świat

   W tym czasie w Parlamencie

   • 7. kadencja Parlamentu
   • 736 posłów
   • 27 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
   • 23 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
   • Przewodniczący: Jerzy Buzek ( EPP - PL , Mandat: - )
  11.    
   :

   Parlament otwiera biuro w USA

                

   Opis:

   Parlament Europejski otwiera Biuro Kontaktowe w Waszyngtonie. To pierwsze biuro poza UE świadczy o znaczeniu stosunków UE–USA oraz woli zacieśniania dialogu z Kongresem USA.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 7. kadencja Parlamentu
   • 736 posłów
   • 27 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
   • 23 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
   • Przewodniczący: Jerzy Buzek ( EPP - PL , Mandat:: - )
  12.    
   :

   PE odrzuca umowę SWIFT między UE a USA z obawy o prywatność

                

   Opis:

   Parlament korzysta ze swoich nowo nabytych uprawnień do zatwierdzania lub odrzucania umów międzynarodowych i – powołując się na obawy dotyczące prywatności – odrzuca umowę w sprawie przekazywania do USA danych o unijnych transakcjach bankowych wykonywanych za pośrednictwem sieci płatniczej SWIFT. Umowa między UE a USA zostaje następnie odpowiednio zmieniona i w nowej formie zatwierdzona przez Parlament.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 7. kadencja Parlamentu
   • 736 posłów
   • 27 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
   • 23 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
   • Przewodniczący: Jerzy Buzek ( EPP - PL , Mandat:: - )
  13.    
   :

   Zamiana kandydata na komisarza po przesłuchaniu w PE

                

   Opis:

   Parlament po przesłuchaniu Rumiany Żelewej, bułgarskiej kandydatki na komisarza w drugiej komisji tworzonej przez J. Barrosa, zgłasza obawy w związku z ewentualnym konfliktem interesów. Bułgarski rząd proponuje inną kandydaturę.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 7. kadencja Parlamentu
   • 736 posłów
   • 27 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
   • 23 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
   • Przewodniczący: Jerzy Buzek ( EPP - PL , Mandat:: - )
  14.    
   :

   Wchodzi w życie traktat lizboński

                

   Opis:

   Traktat lizboński zamyka reformę instytucjonalną UE i nadaje moc prawną Karcie praw podstawowych. Parlament zyskuje w procesie decyzyjnym tak samo silną pozycję jak rządy państw UE, w niemal wszystkich obszarach prawnych.

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej
   • Traktat

   W tym czasie w Parlamencie

   • 7. kadencja Parlamentu
   • 736 posłów
   • 27 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
   • 23 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
   • Przewodniczący: Jerzy Buzek ( EPP - PL , Mandat:: - )
  15.    
   :

   Wybory europejskie w 2009 r.

                

   Opis:

   W siódmych wyborach europejskich wyborcy w 27 państwach wybierają 736 posłów do PE. Centroprawicowa grupa PPE zachowuje większość, zdobywając 36% mandatów; za nią plasują się Grupa Socjalistów i Demokratów (25%) i Grupa Liberałów (11%).

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej
   • Wybory

   W tym czasie w Parlamencie

   • 7. kadencja Parlamentu
   • 736 posłów
   • 27 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
   • 23 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
   • Przewodniczący: Jerzy Buzek ( EPP - PL , Mandat:: - )
 4. Wydarzenia podczas 6. kadencji Parlamentu

  1.    
   :

   Parlament na Facebooku

                

   Opis:

   PE uruchamia swoją stronę na Facebooku. Z czasem czat na Facebooku staje się popularnym kanałem bezpośredniej komunikacji między posłami do PE a społeczeństwem.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 6. kadencja Parlamentu
   • 732 posłów
   • 27 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
   • 23 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
   • Przewodniczący: Hans-Gert Pöttering ( EPP-ED - DE , Mandat:: - )
  2.    
   :

   Hillary Clinton z wizytą w Parlamencie Europejskim

                

   Opis:

   Amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton gości w Parlamencie Europejskim, gdzie bierze udział w ożywionej debacie z młodymi ludźmi z całej Europy.

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej

   W tym czasie w Parlamencie

   • 6. kadencja Parlamentu
   • 732 posłów
   • 27 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
   • 23 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
   • Przewodniczący: Hans-Gert Pöttering ( EPP-ED - DE , Mandat:: - )
  3.    
   :

   Parlament Europejski rozpoczyna transmitowanie posiedzeń swoich komisji przez internet

                

   Opis:

   Aby poprawić przejrzystość swoich działań i zwiększyć społeczną świadomość procesu stanowienia prawa, Parlament Europejski rozpoczyna transmitowanie posiedzeń swoich komisji przez internet. Niedługo potem wszystkie posiedzenia komisji są dostępne online na żywo, a po ich zakończeniu – w formie wideo na życzenie.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 6. kadencja Parlamentu
   • 732 posłów
   • 27 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
   • 23 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
   • Przewodniczący: Hans-Gert Pöttering ( EPP-ED - DE , Mandat:: - )
  4.    
   :

   Unia Europejska rozrasta się do 27 państw członkowskich

                

   Opis:

   Do Unii Europejskiej przystępują Bułgaria i Rumunia

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej
   • Rozszerzenie

   W tym czasie w Parlamencie

   • 6. kadencja Parlamentu
   • 732 posłów
   • 27 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Bułgaria
     • Rumunia
   • 23 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
     • irlandzki
     • bułgarski
     • rumuński
   • Przewodniczący: Josep Borrell Fontelles ( PES - ES , Mandat:: - )
  5.    
   :

   Parlament przyjmuje dyrektywę usługową

                

   Opis:

   Parlament zatwierdza dyrektywę usługową, której celem jest stworzenie w UE jednolitego rynku usług. Posłowie do PE odgrywają kluczową rolę w negocjowaniu porozumienia w tej kontrowersyjnej sprawie.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 6. kadencja Parlamentu
   • 732 posłów
   • 25 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
   • 20 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
   • Przewodniczący: Josep Borrell Fontelles ( PES - ES , Mandat:: - )
  6.    
   :

   Parlament Europejski transmituje posiedzenia plenarne na żywo

                

   Opis:

   Parlament Europejski po raz pierwszy transmituje posiedzenia plenarne na żywo. W ciągu kilku następnych lat PE rozszerza swoją usługę o transmisje wszystkich posiedzeń plenarnych i obrad komisji.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 6. kadencja Parlamentu
   • 732 posłów
   • 25 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
   • 20 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
   • Przewodniczący: Josep Borrell Fontelles ( PES - ES , Mandat:: - )
  7.    
   :

   Samobójcze zamachy bombowe w Londynie

                

   Opis:

   W skoordynowanych zamachach samobójczych w londyńskiej sieci transportu publicznego giną 52 osoby, a ok. 700 zostaje rannych.

   Kategoria:

   • Europa i świat

   W tym czasie w Parlamencie

   • 6. kadencja Parlamentu
   • 732 posłów
   • 25 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
   • 20 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
   • Przewodniczący: Josep Borrell Fontelles ( PES - ES , Mandat:: - )
  8.    
   :

   Konstytucja dla Europy nie zyskuje poparcia społeczeństwa

                

   Opis:

   Konstytucja dla Europy, opracowana przez Konwent i podpisana przez głowy państw członkowskich UE, zostaje odrzucona w referendach we Francji i w Niderlandach.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 6. kadencja Parlamentu
   • 732 posłów
   • 25 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
   • 20 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
   • Przewodniczący: Josep Borrell Fontelles ( PES - ES , Mandat:: - )
  9.    
   :

   Parlament wymusza zmiany w składzie Komisji

                

   Opis:

   W czasie przesłuchań kandydatów przed głosowaniem nad powołaniem nowego składu Komisji posłowie do PE zgłaszają uwagi dotyczące kilku kandydatów zaproponowanych przez państwa członkowskie, zwłaszcza Rocca Buttiglionego z Włoch. J. Barroso, wyznaczony już na przewodniczącego Komisji, jest zmuszony do wycofania kandydatur i zaproponowania innych.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 6. kadencja Parlamentu
   • 732 posłów
   • 25 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
   • 20 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
   • Przewodniczący: Josep Borrell Fontelles ( PES - ES , Mandat:: - )
  10.    
   :

   Wybory europejskie w 2004 r.

                

   Opis:

   W 25 państwach członkowskich odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Centroprawicowa grupa PPE-DE zdobywa 37% spośród 736 mandatów.

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej
   • Wybory

   W tym czasie w Parlamencie

   • 6. kadencja Parlamentu
   • 732 posłów
   • 25 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
   • 20 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
   • Przewodniczący: Josep Borrell Fontelles ( PES - ES , Mandat:: - )
 5. Wydarzenia podczas 5. kadencji Parlamentu

  1.    
   :

   Unia Europejska rozszerza się na wschód

                

   Opis:

   W ramach największego w historii rozszerzenia do UE przystępuje dziesięć krajów, w większości wschodnioeuropejskich: Republika Czeska, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia i Słowacja.

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej
   • Rozszerzenie

   W tym czasie w Parlamencie

   • Banknoty i monety euro wchodzą do obiegu – to kluczowy etap w budowaniu unii gospodarczej i walutowej w Europie.
   • 626 posłów
   • 25 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
     • Cypr
     • Republika Czeska
     • Estonia
     • Węgry
     • Łotwa
     • Litwa
     • Malta
     • Polska
     • Słowacja
     • Słowenia
   • 20 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
     • czeski
     • estoński
     • węgierski
     • łotewski
     • litewski
     • maltański
     • polski
     • słowacki
     • słoweński
   • Przewodniczący: Pat Cox ( ELDR - IE , Mandat:: - )
  2.    
   :

   Zamachy bombowe na pociągi w Madrycie

                

   Opis:

   W skoordynowanych zamachach bombowych na cztery pociągi podmiejskie w Madrycie ginie 191 osób, a 1800 zostaje rannych.

   Kategoria:

   • Europa i świat

   W tym czasie w Parlamencie

   • Banknoty i monety euro wchodzą do obiegu – to kluczowy etap w budowaniu unii gospodarczej i walutowej w Europie.
   • 626 posłów
   • 15 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
   • 11 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
   • Przewodniczący: Pat Cox ( ELDR - IE , Mandat:: - )
  3.    
   :

   Traktat z Nicei

                

   Opis:

   Traktat z Nicei reformuje instytucje UE, aby umożliwić rozszerzenie Unii o kraje Europy Wschodniej. Poszerza również stosowanie procedury współdecyzji.

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej
   • Traktat

   W tym czasie w Parlamencie

   • Banknoty i monety euro wchodzą do obiegu – to kluczowy etap w budowaniu unii gospodarczej i walutowej w Europie.
   • 626 posłów
   • 15 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
   • 11 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
   • Przewodniczący: Pat Cox ( ELDR - IE , Mandat:: - )
  4.    
   :

   Konwent debatuje nad przyszłością Europy

                

   Opis:

   Konwent w sprawie przyszłości Europy obraduje po raz pierwszy w PE w Brukseli. Posłowie do PE biorą czynny udział w pracach Konwentu. Ich efektem jest projekt Konstytucji dla Europy z lipca 2003 r.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • Banknoty i monety euro wchodzą do obiegu – to kluczowy etap w budowaniu unii gospodarczej i walutowej w Europie.
   • 626 posłów
   • 15 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
   • 11 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
   • Przewodniczący: Pat Cox ( ELDR - IE , Mandat:: - )
  5.    
   :

   Wprowadzenie euro

                

   Opis:

   Banknoty i monety euro wchodzą do obiegu – to kluczowy etap w budowaniu unii gospodarczej i walutowej w Europie.

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej

   W tym czasie w Parlamencie

   • Banknoty i monety euro wchodzą do obiegu – to kluczowy etap w budowaniu unii gospodarczej i walutowej w Europie.
   • 626 posłów
   • 15 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
   • 11 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
   • Przewodniczący: Nicole Fontaine ( EPP-ED - FR , Mandat:: - )
  6.    
   :

   Terroryści atakują USA

                

   Opis:

   Radykalni islamiści uprowadzają samoloty i atakują cele w USA. W bezprecedensowym akcie terrorystycznym zabijają tysiące ludzi.

   Kategoria:

   • Europa i świat

   W tym czasie w Parlamencie

   • Banknoty i monety euro wchodzą do obiegu – to kluczowy etap w budowaniu unii gospodarczej i walutowej w Europie.
   • 626 posłów
   • 15 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
   • 11 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
   • Przewodniczący: Nicole Fontaine ( EPP-ED - FR , Mandat:: - )
  7.    
   :

   Przejrzystość: publiczny dostęp do dokumentów UE

                

   Opis:

   Parlament i Rada wpisują na listę aktów prawnych rozporządzenie ustanawiające przepisy w sprawie publicznego dostępu do dokumentów instytucji UE.

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej

   W tym czasie w Parlamencie

   • Banknoty i monety euro wchodzą do obiegu – to kluczowy etap w budowaniu unii gospodarczej i walutowej w Europie.
   • 626 posłów
   • 15 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
   • 11 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
   • Przewodniczący: Nicole Fontaine ( EPP-ED - FR , Mandat:: - )
  8.    
   :

   Karta praw podstawowych

                

   Opis:

   Karta praw podstawowych UE, sporządzona przez Konwent Europejski przy czynnym zaangażowaniu posłów do PE, zostaje uroczyście proklamowana.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • Banknoty i monety euro wchodzą do obiegu – to kluczowy etap w budowaniu unii gospodarczej i walutowej w Europie.
   • 626 posłów
   • 15 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
   • 11 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
   • Przewodniczący: Nicole Fontaine ( EPP-ED - FR , Mandat:: - )
  9.    
   :

   Wybory europejskie w 1999 r.

                

   Opis:

   Wyborcy z 15 krajów UE wybierają 626 posłów do PE. Po raz pierwszy w historii centroprawicowe ugrupowanie PPE-DE zostaje największą grupą polityczną w PE

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej
   • Wybory

   W tym czasie w Parlamencie

   • Banknoty i monety euro wchodzą do obiegu – to kluczowy etap w budowaniu unii gospodarczej i walutowej w Europie.
   • 626 posłów
   • 15 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
   • 11 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
   • Przewodniczący: Nicole Fontaine ( EPP-ED - FR , Mandat:: - )
 6. Wydarzenia podczas 4. kadencji Parlamentu

  1.    
   :

   Traktat z Amsterdamu rozszerza stosowanie procedury współdecyzji

                

   Opis:

   Traktat z Amsterdamu upraszcza i rozszerza stosowanie procedury współdecyzji w procesie stanowienia prawa. Parlament uzyskuje prawo zatwierdzania przewodniczącego Komisji

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej
   • Traktat

   W tym czasie w Parlamencie

   • 4. kadencja Parlamentu
   • 567 posłów
   • 15 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
   • 11 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
   • Przewodniczący: José Maria Gil-Robles ( EPP-ED - ES , Mandat:: - )
  2.    
   :

   Rezygnacja Komisji kierowanej przez J. Santera

                

   Opis:

   Nie czekając na głosowanie nad wotum nieufności na sesji plenarnej, Komisja pod przewodnictwem Jacques'a Santera składa dymisję w następstwie obciążającego sprawozdania, o które wystąpił Parlament, dotyczącego nadużywania władzy przez komisarzy.

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej

   W tym czasie w Parlamencie

   • 4. kadencja Parlamentu
   • 567 posłów
   • 15 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
   • 11 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
   • Przewodniczący: José Maria Gil-Robles ( EPP-ED - ES , Mandat:: - )
  3.    
   :

   Parlament Europejski uruchamia stronę internetową

                

   Opis:

   Parlament uruchamia swoją pierwszą stronę internetową. Jest ona dostępna we wszystkich 11 językach urzędowych UE i wówczas to zapewne strona internetowa z największą liczbą wersji językowych na świecie.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 4. kadencja Parlamentu
   • 567 posłów
   • 15 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
   • 11 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
   • Przewodniczący: Klaus Hänsch ( PES - DE , Mandat:: - )
  4.    
   :

   Parlament Europejski rozważa sposoby opanowania kryzysu spowodowanego chorobą wściekłych krów

                

   Opis:

   PE powołuje komisję śledczą mającą zbadać opóźnienia w reakcji Europy na kryzys spowodowany chorobą wściekłych krów. Śledztwo otwiera drzwi do skuteczniejszego nadzoru nad pracami Komisji i prowadzi do ambitniejszej unijnej polityki w obszarze zdrowia publicznego.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 4. kadencja Parlamentu
   • 567 posłów
   • 15 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
   • 11 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • fiński
     • szwedzki
   • Przewodniczący: Klaus Hänsch ( PES - DE , Mandat:: - )
  5.    
   :

   2 wydarzenia „Austria, Finlandia i Szwecja przystępują do UE” i „Przejmujące przemówienie prezydenta Mitterranda w Parlamencie Europejskim

                

   Opis:

   : Austria, Finlandia i Szwecja przystępują do UE

   Austria, Finlandia i Szwecja przystępują do UE, zwiększając liczbę państw członkowskich do 15.

   : Przejmujące przemówienie prezydenta Mitterranda w Parlamencie Europejskim

   Prezydent Francji François Mitterrand w przejmującym wystąpieniu w Parlamencie Europejskim na kilka miesięcy przed śmiercią potępia nacjonalizm i wyraża wiarę w projekt wspólnej Europy.

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej
   • Rozszerzenie

   W tym czasie w Parlamencie

   • 4. kadencja Parlamentu
   • 567 posłów
   • 12 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
     • Austria
     • Finlandia
     • Szwecja
   • 11 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
     • Finish
     • szwedzki
   • Przewodniczący: Klaus Hänsch ( PES - DE , Mandat:: - )
  6.    
   :

   Wybory europejskie w 1994 r.

                

   Opis:

   Po raz czwarty odbywają się wybory europejskie. Obywatele 12 krajów wybierają 567 posłów do PE. Największą grupę tworzą socjaliści (35%), a na drugim miejscu plasuje się centroprawicowa grupa PPE (28%).

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej
   • Wybory

   W tym czasie w Parlamencie

   • 4. kadencja Parlamentu
   • 567 posłów
   • 12 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
   • 9 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
   • Przewodniczący: Klaus Hänsch ( PES - DE , Mandat:: - )
 7. Wydarzenia podczas 3. kadencji Parlamentu

  1.    
   :

   Traktat z Maastricht ustanawia Unię Europejską

                

   Opis:

   Traktat z Maastricht toruje drogę Unii Europejskiej i euro. Wprowadza procedurę współdecyzji, dzięki której w niektórych dziedzinach Parlament ma takie same uprawnienia jak Rada, a także daje Parlamentowi prawo do zatwierdzania składu Komisji.

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej
   • Traktat

   W tym czasie w Parlamencie

   • 3. kadencja Parlamentu
   • 518 posłów
   • 12 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
   • 9 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
   • Przewodniczący: Egon A. Klepsch ( EPP - DE , Mandat:: - )
  2.    
   :

   Królowa Elżbieta II wygłasza przemówienie w Parlamencie Europejskim

                

   Opis:

   Królowa Elżbieta II w wystąpieniu skierowanym do posłów do PE w Strasburgu nie szczędzi Parlamentowi pochwał za wkład w europejską demokrację. Brytyjska monarchini podkreśla rolę integracji europejskiej w pojednaniu i umacnianiu politycznych i gospodarczych zmian w Europie.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 3. kadencja Parlamentu
   • 518 posłów
   • 12 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
   • 9 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
   • Przewodniczący: Egon A. Klepsch ( EPP - DE , Mandat:: - )
  3.    
   :

   Rozpad Jugosławii

                

   Opis:

   Słowenia i Chorwacja ogłaszają niezależność od Jugosławii. Napięcia między narodami tworzącymi rozpadającą się federację prowadzą do brutalnych wojen, które – pomimo pokojowych działań zachodnich mocarstw – potrwają przez większość nadchodzącej dekady.

   Kategoria:

   • Europa i świat

   W tym czasie w Parlamencie

   • 3. kadencja Parlamentu
   • 518 posłów
   • 12 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
   • 9 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
   • Przewodniczący: Enrique Barón Crespo ( PES - ES , Mandat:: - )
  4.    
   :

   Parlament gości dysydentów V. Havla i L. Wałęsę

                

   Opis:

   Parlament Europejski przyjmuje znanych dysydentów, którzy walczyli z komunizmem: prezydenta Czechosłowacji Václava Havla i prezydenta Polski Lecha Wałęsę. Jest to wyraz poparcia Parlamentu dla integracji z krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 3. kadencja Parlamentu
   • 518 posłów
   • 12 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
   • 9 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
   • Przewodniczący: Enrique Barón Crespo ( PES - ES , Mandat:: - )
  5.    
   :

   Zjednoczenie Niemiec

                

   Opis:

   Zjednoczenie Niemiec

   Kategoria:

   • Europa i świat

   W tym czasie w Parlamencie

   • 3. kadencja Parlamentu
   • 518 posłów
   • 12 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
   • 9 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
   • Przewodniczący: Enrique Barón Crespo ( PES - ES , Mandat:: - )
  6.    
   :

   Nelson Mandela w Parlamencie Europejskim

                

   Opis:

   Były więzień polityczny i przyszły prezydent Nelson Mandela wygłasza w Parlamencie Europejskim poruszające przemówienie. Mówi o swoich działaniach na rzecz przekształcenia Republiki Południowej Afryki w zjednoczony i demokratyczny kraj wolny od rasizmu.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 3. kadencja Parlamentu
   • 518 posłów
   • 12 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
   • 9 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
   • Przewodniczący: Enrique Barón Crespo ( PES - ES , Mandat:: - )
  7.    
   :

   Upadek muru berlińskiego

                

   Opis:

   Po tygodniach niepokojów społecznych wschodnioniemieckie władze otwierają przejście w murze berlińskim, co symbolizuje koniec komunistycznych rządów w Europie Wschodniej.

   Kategoria:

   • Europa i świat

   W tym czasie w Parlamencie

   • 3. kadencja Parlamentu
   • 518 posłów
   • 12 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
   • 9 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
   • Przewodniczący: Enrique Barón Crespo ( PES - ES , Mandat:: - )
  8.    
   :

   Trzecie wybory europejskie

                

   Opis:

   W trzecich wyborach do Parlamentu Europejskiego wybrano 518 posłów do PE z 12 krajów. Najwięcej mandatów zdobywają socjaliści (ok. 35%).

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej
   • Wybory

   W tym czasie w Parlamencie

   • 3. kadencja Parlamentu
   • 518 posłów
   • 12 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
   • 9 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
   • Przewodniczący: Enrique Barón Crespo ( PES - ES , Mandat:: - )
 8. Wydarzenia podczas 2. kadencji Parlamentu

  1.    
   :

   Parlament ustanawia Nagrodę im. Sacharowa

                

   Opis:

   Parlament ustanawia Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli, przyznawaną co roku, aby uhonorować osoby i grupy z całego świata walczące o prawa człowieka.

   Pierwsi laureaci nagrody to południowoafrykański działacz walczący z apartheidem i przyszły prezydent Nelson Mandela oraz nieżyjący już wówczas radziecki dysydent Anatolij Marczenko.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 2. kadencja Parlamentu
   • 434 posłów
   • 12 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
   • 9 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
   • Przewodniczący: Lord Plumb ( ED - UK , Mandat:: - )
  2.    
   :

   Papież Jan Paweł II z wizytą w Parlamencie Europejskim

                

   Opis:

   Papież Jan Paweł II wygłasza w Strasburgu przemówienie do posłów do PE, w którym wyraża poparcie dla większej integracji europejskiej.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 2. kadencja Parlamentu
   • 434 posłów
   • 12 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
   • 9 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
   • Przewodniczący: Lord Plumb ( ED - UK , Mandat:: - )
  3.    
   :

   Dalajlama w przemówieniu w PE apeluje o autonomię Tybetu

                

   Opis:

   Podczas wizyty w Parlamencie Europejskim Dalajlama apeluje o prawdziwą autonomię Tybetu wewnątrz Chin.

   Jego przemówienie, tzw. propozycja strasburska, jest ważnym głosem w konflikcie między Chinami a Tybetem.

   W 1989 r. Dalajlama otrzymuje Pokojową Nagrodę Nobla.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 2. kadencja Parlamentu
   • 434 posłów
   • 12 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
   • 9 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
   • Przewodniczący: Lord Plumb ( ED - UK , Mandat:: - )
  4.    
   :

   W życie wchodzi Jednolity akt europejski

                

   Opis:

   Jednolity akt europejski stawia przed UE cel stworzenia jednolitego rynku dzięki usunięciu barier i harmonizacji norm.

   Wprowadza również procedury współpracy i zgody, które jako pierwsze dają PE rzeczywisty wpływ na prawodawstwo, a także uznaje nazwę „Parlament Europejski” za oficjalną.

   Kategoria:

   • Historia Unii Europejskiej
   • Traktat

   W tym czasie w Parlamencie

   • 2. kadencja Parlamentu
   • 434 posłów
   • 12 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
   • 9 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
   • Przewodniczący: Lord Plumb ( ED - UK , Mandat:: - )
  5.    
   :

   Po raz pierwszy przewodniczący Parlamentu Europejskiego przemawia podczas szczytu Rady

                

   Opis:

   Lord Plumb jest pierwszym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, który bierze udział w posiedzeniu przywódców państw członkowskich. Od tej pory przewodniczący PE mają możliwość wyrażania opinii tej instytucji na początku szczytów Rady.

   Kategoria:

   • Historia Parlamentu Europejskiego

   W tym czasie w Parlamencie

   • 2. kadencja Parlamentu
   • 434 posłów
   • 12 państw członkowskich
     • Belgia
     • Luksemburg
     • Holandia
     • Francja
     • Republika Federalna Niemiec
     • Włochy
     • Dania
     • Irlandia
     • Wielka Brytania
     • Grecja
     • Hiszpania
     • Portugalia
   • 9 języki urzędowe / języków urzędowych
     • francuski
     • holenderski
     • niemiecki
     • włoski
     • duński
     • angielski
     • grecki
     • hiszpański
     • portugalski
   • Przewodniczący: Lord Plumb ( ED - UK , Mandat:: - )
  6.    
   :

   Rozszerzenie o kraje Półwyspu Iberyjskiego