1. Evenimente din a 9-a legislatură

  1.    
   6 iulie 2022
   :

   Parlamentul adoptă acte legislative esențiale pentru spații digitale mai sigure și mai deschise

           

   Descriere:

   Parlamentul European adoptă Actul legislativ privind serviciile digitale și Regulamentul privind piețele digitale, care vizează reglementarea marilor platforme tehnologice și crearea unui spațiu digital mai sigur.

   Regulamentul privind piețele digitale stabilește norme clare pentru marile platforme, menite să le împiedice să impună condiții inechitabile pentru companii și consumatori.

   Actul legislativ privind serviciile digitale își propune să protejeze utilizatorii de conținutul dăunător și ilegal și să creeze piețe online mai sigure și platforme transparente.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 9-a
   • 705 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit (1973 - 2020)
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinta: Roberta Metsola ( EPP - MT , Mandat: - )
  2.    
   9 mai 2022
   :

   Conferința privind viitorul Europei se încheie cu promisiunea schimbării UE.

           

   Descriere:

   Președinții Parlamentului European, Consiliului și Comisiei primesc raportul final al Conferinței privind viitorul Europei și se angajează să acționeze pe baza lui.

   La o ceremonie din Strasbourg, președinților instituțiilor UE li se înmânează documentul, care include 49 de propuneri cu peste 300 de măsuri adoptate de plenul Conferinței, pe baza ideilor și recomandărilor cetățenilor.

   În următoarele săptămâni, plenul Parlamentului solicită revizuirea tratatelor UE, pentru ca UE să poată acționa mai rapid și mai decisiv în mai multe domenii. Deputații europeni îndeamnă Consiliul European să înceapă procesul de revizuire a tratatelor.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 9-a
   • 705 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit (1973 - 2020)
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinta: Roberta Metsola ( EPP - MT , Mandat: - )
  3.      
   24 februarie 2022
   :

   Rusia invadează Ucraina

           

   Descriere:

   Trupele rusești invadează Ucraina, în urma mai multor săptămâni de consolidare a prezenței militare și de eforturi diplomatice zadarnice ale liderilor mondiali de a împiedica întoarcerea războiului în Europa.

   Parlamentul European denunță atacul drept neprovocat și nejustificat. Deputații europeni solicită sprijin pentru Ucraina, inclusiv furnizarea de armament defensiv, și susțin sancțiuni mai dure împotriva Rusiei.

   Invazia provoacă o criză umanitară în Ucraina și un val uriaș de refugiați în UE.

   Categorie:

   • Europa și lumea

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 9-a
   • 705 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit (1973 - 2020)
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinta: Roberta Metsola ( EPP - MT , Mandat: - )
  4.      
   24 iunie 2021
   :

   Legea europeană a climei face din neutralitatea climatică o obligație legală

           

   Descriere:

   Deputații europeni adoptă legea europeană a climei, care obligă UE să atingă zero emisii nete de gaze cu efect de seră până în 2050.

   Legea introduce un obiectiv nou mai ambițios în ceea ce privește reducerea emisiilor până în 2030, și anume o scădere cu cel puțin 55 % față de nivelurile din 1990, și nu de 40 %. Comisia ar trebui să propună ulterior un obiectiv intermediar pentru 2040.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 9-a
   • 705 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit (1973 - 2020)
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: David Maria Sassoli ( S&D - IT , Mandat: - )
  5.    
   9 mai 2021
   :

   Conferința privind viitorul Europei dorește afle ideile cetățenilor pentru acțiunile UE

           

   Descriere:

   Conferința privind viitorul Europei este lansată oficial cu o ceremonie la Parlamentul European de la Strasbourg.

   În următoarele luni, europenii au posibilitatea să propună idei de acțiuni ale UE pe o platformă online sau în cadrul unor evenimente.

   Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni se reunesc la Strasbourg, online și în orașe din întreaga UE pentru a pregăti recomandările. Reprezentanții grupurilor de dezbatere prezintă apoi ideile și le discută cu membri ai instituțiilor UE, ai parlamentelor naționale, autorităților regionale și organizațiilor societății civile. Instituțiile UE se angajează să dea curs concluziilor Conferinței.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 9-a
   • 705 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit (1973 - 2020)
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: David Maria Sassoli ( S&D - IT , Mandat: - )
  6.      
   28 aprilie 2021
   :

   Parlamentul ratifică acordul privind viitoarele relații UE-UK

           

   Descriere:

   Parlamentul European aprobă acordul care stabilește regulile viitoarei relații dintre UE și Regatul Unit al Marii Britanii în urma retragerii acestuia din UE.

   Acordul comercial și de cooperare a fost încheiat în decembrie 2020 și s-a aplicat provizoriu începând din 1 ianuarie 2021. Acordul Parlamentului este necesar pentru ca acordul să intre în vigoare.

   Într-o rezoluție conexă, deputații europeni își exprimă regretul față de retragerea din UE, numind-o o „greșeală istorică”, dar salută acordul, deoarece reduce la minim riscul de perturbare a comerțului și contribuie la menținerea păcii în Irlanda.

   Categorie:

   • Europa și lumea

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 9-a
   • 705 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit (1973 - 2020)
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: David Maria Sassoli ( S&D - IT , Mandat: - )
  7.      
   16 decembrie 2020
   :

   Statul de drept: statele membre care îl încalcă riscă suspendarea fondurilor UE

           

   Descriere:

   Parlamentul European aprobă legislația de instituire a unui mecanism ce permite suspendarea plăților de la buget către un stat membru care încalcă statul de drept.

   Deputații europeni afirmă că trebuie protejate interesele financiare și valorile fundamentale ale UE. Parlamentul este tot mai preocupat de faptul că democrația și statul de drept sunt atacate în unele state membre.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 9-a
   • 705 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit (1973 - 2020)
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: David Maria Sassoli ( S&D - IT , Mandat: - )
  8.      
   10 noiembrie 2020
   :

   UE convine asupra unui plan financiar masiv pentru a sprijini redresarea

           

   Descriere:

   După luni de negocieri, Parlamentul European și Consiliul ajung la un acord privind bugetul UE pentru perioada 2021-2027, care, alături de un plan de redresare separat cunoscut sub numele de „Next Generation EU”, asigură un sprijin din partea UE în valoare de 1 800 miliarde EUR pentru redresarea în urma pandemiei de COVID-19.

   Deputații europeni asigură o creștere a fondurilor pentru programele-cheie ale UE, inclusiv programul de cercetare Orizont Europa, planul de investiții InvestEU, programul de schimburi Erasmus+ și noul program EU4Health, care vizează îmbunătățirea coordonării în domeniul asistenței medicale și a disponibilității produselor și echipamentelor medicale în întreaga UE.

   Deputații europeni și statele membre cad, de asemenea, de acord asupra unui calendar obligatoriu pentru introducerea unor noi surse de venit la bugetul UE, menite să contribuie la rambursarea datoriei pe care o va contracta UE în scopul de a finanța planul de redresare Next Generation EU.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 9-a
   • 705 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit (1973 - 2020)
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: David Maria Sassoli ( S&D - IT , Mandat: - )
  9.    
   11 martie 2020
   :

   Izbucnește pandemia de COVID-19

           

   Descriere:

   În urma răspândirii alarmante la nivel mondial a coronavirusului, înregistrat pentru prima dată în Wuhan, China, Organizația Mondială a Sănătății declară o pandemie. Virusul COVID-19, astfel cum va deveni cunoscut, se răspândește prin aer, ceea ce îl face extrem de contagios. Virusul cauzează simptome asemănătoare cu cele ale gripei.

   Numărul infecțiilor și al deceselor, în special în rândul vârstnicilor, crește rapid, ceea ce determină țările din întreaga lume să introducă măsuri de izolare și restricții de călătorie. Activitatea economică se reduce drastic și munca de acasă devine normă pentru mulți.

   Parlamentul European trece la munca de la distanță, dar continuă să organizeze sesiunile plenare și reuniunile comisiilor. Deputații europeni adoptă măsuri care oferă sprijin pe termen scurt sectoarelor și lucrătorilor afectați și solicită în repetate rânduri un pachet de sprijin ambițios din partea UE, care să pregătească calea unei redresări sustenabile.

   Categorie:

   • Europa și lumea

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 9-a
   • 705 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit (1973 - 2020)
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: David Maria Sassoli ( S&D - IT , Mandat: - )
  10.    
   31 ianuarie 2020
   :

   Regatul Unit se retrage din UE

           

   Descriere:

   După ratificarea acordului de retragere de către Parlamentul European, pe 29 ianuarie, Regatul Unit părăsește UE la aproximativ trei ani și jumătate după ce alegătorii au susținut acest demers într-un referendum.

   De la 1 februarie, numărul statelor membre ale UE este de 27, iar mandatul deputaților europeni din Regatul Unit se încheie. Numărul de deputați este 705 (anterior 751), deoarece o parte dintre locurile deținute de Regatul Unit sunt alocate statelor membre existente, pentru a reflecta schimbările demografice, în timp ce altele sunt păstrate în rezervă pentru momentul în care un alt stat va adera la UE.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 9-a
   • 705 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit (1973 - 2020)
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: David Maria Sassoli ( S&D - IT , Mandat: - )
  11.    
   23-26 mai 2019
   :

   Parlamentul alege comisia von der Leyen

           

   Descriere:

   Deputații aleg Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen. Votul în plen pune capăt lungului proces de examinare atentă de către Parlament a echipei de comisari propuse. În cadrul acestui proces, deputații europeni s-au asigurat că organul executiv al UE are legitimitatea democratică de a acționa în interesul tuturor europenilor.

   Echipa de comisari include mai multe femei ca oricând și doamna von der Leyen devine prima femeie care deține funcția de președinte al Comisiei. Printre priorități: sprijinirea tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic, digitalizarea, securitatea și implicarea activă a europenilor în dezbaterea privind viitorul Europei.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 9-a
   • 751 deputați
   • 28 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • germană
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: David Maria Sassoli ( S&D - IT , Mandat: - )
  12.    
   23-26 mai 2019
   :

   O participare mai mare la alegerile europene

           

   Descriere:

   La alegerile europene din mai 2019 au votat aproximativ 51 % dintre alegătorii din UE, cea mai mare participare la vot în 20 ani. Partidul Popular European, de centru-dreapta, și Partidul Social Democrat, de centru-stânga, au pierdut locuri, dar rămân cele mai mari două grupuri din Parlament, chiar dacă alte partide centrale și liberale au câștigat teren.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene
   • alegerile

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 9-a
   • 751 deputați
   • 28 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • germană
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: David Maria Sassoli ( S&D - IT , Mandat: - )
 2. Evenimente din a 8-a legislatură

  1.    
   Martie 2019
   :

   2 evenimente "Drepturi de autor pentru era digitală" și "Parlamentul votează interzicerea articolelor de unică folosință din plastic"

           

   Descriere:

   : Drepturi de autor pentru era digitală

   Parlamentul adoptă o directivă care urmărește să protejeze drepturile de autor ale creatorilor de conținut, cum ar fi muzicienii, artiștii interpreți sau executanți și jurnaliștii, ajutându-i și să-și negocieze mai bine remunerarea pentru utilizarea operelor lor online. Normele reflectă acordurile privind drepturile de autor din mediul offline și fac ca platformele de internet să răspundă pentru toate conținuturile încărcate pe site-urile lor.

   : Parlamentul votează interzicerea articolelor de unică folosință din plastic

   Deputații europeni aprobă interzicerea la nivelul UE a articolelor din plastic de unică folosință, cum ar fi farfuriile, tacâmurile, paiele sau bețișoarele pentru urechi, care ajung ca deșeuri pe litoral sau ca o masă tot mai mare de plastic care plutește în oceane. Produsele reglementate de directivă reprezintă aproximativ 70 % din totalul deșeurilor marine.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 8-a
   • 751 deputați
   • 28 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • germană
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: Antonio Tajani ( EPP - IT , Mandat: - )
  2.    
   12 decembrie 2019
   :

   Parlamentul aprobă acordul de liber schimb UE-Japonia

           

   Descriere:

   Deputații europeni aprobă un acord de parteneriat economic între UE și Japonia, care elimină aproape toate taxele vamale între cele două părți și creează o zonă comercială care acoperă o treime din PIB-ul mondial. Acordul confirmă încă o dată angajamentul UE în favoarea unui liber schimb care să creeze locuri de muncă și oportunități pentru întreprinderi.

   Categorie:

   • Europa și lumea

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 8-a
   • 751 deputați
   • 28 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • germană
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: Antonio Tajani ( EPP - IT , Mandat: - )
  3.    
   14 noiembrie 2018
   :

   Plafonarea prețurilor apelurilor telefonice în interiorul UE

           

   Descriere:

   Intră în vigoare noi norme care plafonează prețurile apelurilor telefonice și ale mesajelor către alte țări din UE. Aceste norme urmează eliminării tarifelor de roaming în Europa și au fost stabilite după ce Parlamentul European a introdus modificări în propunerile Comisiei privind legislația din domeniul telecomunicațiilor.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 8-a
   • 751 deputați
   • 28 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • germană
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: Antonio Tajani ( EPP - IT , Mandat: - )
  4.    
   25 mai 2018
   :

   Noile norme de protecție a datelor oferă cetățenilor un control mai mare asupra informațiilor cu caracter personal

           

   Descriere:

   Regulamentul general al UE privind protecția datelor (RGPD) intră în vigoare, asigurând un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal pe teritoriul UE. Normele au scopul de a-i proteja pe toți europenii de încălcarea dreptului la viață privată și la confidențialitatea datelor într-o lume bazată din ce în ce mai mult pe date, creând în același timp și un cadru mai clar și mai coerent pentru întreprinderi.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 8-a
   • 751 deputați
   • 28 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • germană
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: Antonio Tajani ( EPP - IT , Mandat: - )
  5.    
   6 februarie 2018
   :

   Noi norme UE pentru a pune capăt geoblocării

           

   Descriere:

   În UE, restricțiile impuse de magazinele online pe baza naționalității sau a locului conexiunii au devenit de domeniul trecutului, ca urmare a intrării în vigoare a unui act legislativ al Uniunii care interzice această practică. Comercianții cu amănuntul au obligația de a oferi tuturor acces la bunuri și servicii în aceleași condiții pe întreg teritoriul UE. Aceasta este una dintre numeroasele măsuri luate pentru a construi o piață unică digitală în Europa.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 8-a
   • 751 deputați
   • 28 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • germană
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: Antonio Tajani ( EPP - IT , Mandat: - )
  6.      
   15 iunie 2017
   :

   Sfârșitul tarifelor de roaming: Călătorii din întreaga Europă se bucură de servicii mobile la prețurile de acasă

           

   Descriere:

   În UE dispar taxele de roaming aplicate de operatorii de telecomunicații Ca urmare, cei care se află pentru o perioadă scurtă în altă țară din UE pot utiliza apelurile telefonice și serviciile de date la aceleași prețuri ca și acasă.

   Eliminarea taxelor de roaming a fost un aspect major pentru Parlamentul European.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 8-a
   • 751 deputați
   • 28 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • germană
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: Antonio Tajani ( EPP - IT , Mandat: - )
  7.    
   6 mai 2017
   :

   Parlamentul a deschis Casa Istoriei Europene din Bruxelles

           

   Descriere:

   Parlamentul a deschis un nou muzeu la Bruxelles, dedicat istoriei Europei. Casa Istoriei Europene urmărește să încurajeze reflecția și dezbaterea cu privire la trecutul și prezentul Europei. În plus, extinde oferta Parlamentului pentru vizitatori, care include și centrul modern și interactiv pentru vizitatori, cunoscut sub denumirea de Parlamentarium. Versiuni mai mici ale Parlamentariumului se săsesc și la Strasbourg, Berlin și Ljubljana.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 8-a
   • 751 deputați
   • 28 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • germană
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: Antonio Tajani ( EPP - IT , Mandat: - )
  8.    
   23 iunie 2016
   :

   Referendumul pentru Brexit: Cetățenii britanici votează pentru a părăsi UE

           

   Descriere:

   Alegătorii din Regatul Unit decid să susțină ieșirea din Uniunea Europeană, în urma unui referendum disputat, organizat la inițiativa prim-ministrului britanic, David Cameron. Rezultatul referendumului a condus la demisia lui Cameron. Succesoarea sa, Theresa May, se angajează să realizeze ieșirea Regatului Unit din UE și inițiază procedura la 29 martie 2017.

   Categorie:

   • Europa și lumea

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 8-a
   • 751 deputați
   • 28 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • germană
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat: - , - )
  9.    
   22 martie 2016
   :

   Atentatele teroriste de la Bruxelles

           

   Descriere:

   La aeroportul din Bruxelles și într-o stație de metrou 32 de persoane au fost ucise în urma unor atacuri sinucigașe cu bombe.

   Statul Islamic a revendicat atacurile. În lunile următoare, gruparea și-a însușit și alte atacuri teroriste, la Nisa, Berlin, Istanbul și Barcelona. De asemenea, teroriștii au ucis oameni la Manchester, Londra, Sankt Petersburg, Stockholm și în alte orașe europene.

   Ca răspuns, țările UE sunt de acord să consolideze securitatea frontierelor, să îmbunătățească cooperarea dintre serviciile de informații și să ia măsuri pentru prevenirea radicalizării.

   Categorie:

   • Europa și lumea

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 8-a
   • 751 deputați
   • 28 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • germană
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat: - , - )
  10.    
   Decembrie 2015
   :

   Acordul global privind schimbările climatice încheiat la Paris

           

   Descriere:

   Un acord global de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel mondial și, astfel, de evitare a unei creșteri periculoase a temperaturii medii la nivel mondial se încheie la Paris, după ani de negocieri.

   Parlamentul European participă la acest proces, având un rol important în adoptarea actelor legislative ale UE care au urmat.

   În 2017, președintele SUA, Donald Trump, anunță că SUA, al doilea cel mai mare producător de gaze cu efect de seră după China, se va retrage din acord, ceea ce face mai dificilă atenuarea schimbărilor climatice.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 8-a
   • 751 deputați
   • 28 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • germană
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat: - , - )
  11.    
   13 noiembrie 2015
   :

   Atacurile teroriste de la Paris

           

   Descriere:

   Teroriștii au organizat o serie de atacuri coordonate în diferite locuri din Paris, deschizând focul și declanșând bombe din veste sinucigașe.

   130 de persoane și-au pierdut viața în urma atacurilor, 89 la concertul de la teatrul Bataclan, iar alții în diferite restaurante și cafenele.

   Statul Islamic a revendicat aceste atacuri împotriva cetățenilor francezi și belgieni.

   Autoritățile franceze declară starea de urgență, acordând competențe extinse forțelor de securitate, care continuă în următorii doi ani.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 8-a
   • 751 deputați
   • 28 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • germană
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat: - , - )
  12.      
   Septembrie 2015
   :

   Criza migrației: Europa se străduiește facă față afluxului de migranți și refugiați

           

   Descriere:

   Numărul persoanelor care traversează Marea Mediterană pentru a cere azil în Europa a crescut constant în 2014 și 2015, pentru a atinge un punct culminant în a doua jumătate a anului 2015.

   În 2015 și 2016, peste 2,5 de milioane de persoane solicită azil în UE, multe fugind de război și violență din țări precum Siria, Afganistan și Irak.

   Alții sunt migranți economici care vor să scape de sărăcie. Grecia și Italia primesc cea mai mare parte a migranților și fac cu greu față afluxului, iar în rândul țărilor UE apar dispute cu privire la modul de abordare a crizei.

   Reformarea sistemului de azil și consolidarea securității frontierelor apar ca elemente primordiale ale reacției UE.

   Categorie:

   • Europa și lumea

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 8-a
   • 751 deputați
   • 28 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • germană
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat: - , - )
  13.    
   8 iulie 2015
   :

   Prim-ministrul Greciei, Alexis Țipras, discută despre criza datoriilor în Parlamentul European

           

   Descriere:

   În perioada de apogeu a crizei datoriilor, prim-ministrul Alexis Țipras se adresează Parlamentului European pentru a discuta soluțiile.

   Cu doar câteva zile mai devreme, grecii votaseră în cadrul unui referendum, respingând condițiile creditorilor pentru un nou pachet de salvare.

   Adresându-se plenului, Alexis Țipras afirmă că Grecia a fost transformată într-un „laborator al austerității”, dar „experimentul nu a fost un succes: sărăcia a crescut, ca de altfel și datoria publică”.

   Mulți deputați europeni continuă să îl îndemne să colaboreze cu creditorii și să ajungă la un acord. Câteva zile mai târziu, se ajunge la un acord, iar Grecia evită dezastrul.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 8-a
   • 751 deputați
   • 28 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • germană
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat: - , - )
  14.    
   25 noiembrie 2014
   :

   Papa Francisc lansează un apel pentru o Europă a valorilor umane, adresându-se deputaților în PE

           

   Descriere:

   Într-un discurs la Parlamentul European, Papa Francisc cere „edificarea unei Europe care să aibă în centru nu economia, ci caracterul sacru al persoanei umane și valorile inalienabile”.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 8-a
   • 751 deputați
   • 28 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • germană
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat: - , - )
  15.    
   22 octombrie 2014
   :

   Parlamentul aprobă Comisia Juncker

           

   Descriere:

   Deputații europeni aprobă noua Comisie Europeană, după audieri pentru examinarea comisarilor candidați, care au condus la înlocuirea lui Alenka Bratušek și la modificarea unor portofolii. Anterior, Parlamentul îl susținuse pe Jean-Claude Juncker pentru funcția de președinte al Comisiei. Fostul prim-ministru al Luxemburgului fusese propus de PPE înainte de alegerile europene.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European
   • tratatul

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 8-a
   • 751 deputați
   • 28 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • germană
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat: - , - )
  16.    
   16 septembrie 2014
   :

   Parlamentul European ratifică acordul de asociere cu Ucraina

           

   Descriere:

   Un acord de asociere politică și integrare economică între UE și Ucraina este aprobat simultan de Parlamentul European și de parlamentul ucrainean de la Kiev.

   Încheierea acordului a fost una dintre revendicările majore ale demonstranților din Ucraina, care răsturnaseră guvernul precedent al țării în februarie 2014.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 8-a
   • 751 deputați
   • 28 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • germană
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat: - , - )
  17.    
   22-25 mai 2014
   :

   Alegerile europene din 2014

           

   Descriere:

   Alegerile europene au loc pentru a opta oară, în 28 țări din UE. Partidul Popular European (PPE) rămâne cel mai mare grup politic din Parlament, dar noile partide câștigă influență. Participarea la vot este aproape aceeași cu cea din 2009.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene
   • alegerile

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 8-a
   • 751 deputați
   • 28 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • germană
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat: - , - )
 3. Evenimente din a 7-a legislatură

  1.    
   17-21 noiembrie 2013
   :

   Parlamentul marchează cei 25 de ani ai premiului pentru drepturile omului

           

   Descriere:

   Parlamentul sărbătorește cea de a 25-a aniversare a Premiului Saharov pentru libertatea de gândire, printr-o conferință la Strasbourg, la care au participat 22 de foști laureați. De-a lungul anilor, acest premiu, care poartă numele savantului și dizidentului sovietic Andrei Saharov, și-a consacrat reputația ca unul dintre cele mai prestigioase premii acordate apărătorilor drepturilor omului.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 7-a
   • 766 deputați
   • 28 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • germană
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat: - , - )
  2.    
   28 octombrie 2013
   :

   Parlamentul European ajunge la 1.000.000 de fani pe Facebook

           

   Descriere:

   Pagina de Facebook a Parlamentului ajunge să strângă un milion de fani, ceea ce evidențiază rolul jucat de platformele de socializare în promovarea dialogului dintre politicieni și public.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 7-a
   • 766 deputați
   • 28 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • germană
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat: - , - )
  3.    
   1 iulie 2013
   :

   Croația intră în Uniunea Europeană

           

   Descriere:

   Croația devine al 28-lea stat membru al UE, iar deputații croați nou-aleși își ocupă locurile în Parlamentul European.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene
   • extinderea

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 7-a
   • 766 deputați
   • 28 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
     • Croația
   • 24 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • germană
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
     • croată
   • Președinte: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat: - , - )
  4.    
   10 decembrie 2012
   :

   Uniunea Europeană primește Premiul Nobel pentru Pace

           

   Descriere:

   Uniunea Europeană primește Premiul Nobel pentru Pace la Oslo pentru contribuția europenilor la pace și reconciliere.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 7-a
   • 736 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
   • 23 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
   • Președinte: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat: - , - )
  5.      
   4 iulie 2012
   :

   Parlamentul respinge ACTA

           

   Descriere:

   PE aderă la criticile aduse controversatului Acord comercial de combatere a contrafacerii (ACTA), potrivit cărora unele fragmente ale textului privind pirateria pe internet ar putea pune în pericol libertățile cetățenilor, și, prin urmare, respinge acest acord.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 7-a
   • 736 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
   • 23 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
   • Președinte: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat: - , - )
  6.    
   1 aprilie 2012
   :

   Inițiativa cetățenească europeană intră în vigoare

           

   Descriere:

   Inițiativa cetățenească europeană intră în vigoare și reprezintă un instrument instituit prin Tratatul de la Lisabona, care le permite cetățenilor să aibă o influență directă asupra agendei politice a Uniunii.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 7-a
   • 736 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
   • 23 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
   • Președinte: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat: - , - )
  7.    
   24 ianuarie 2012
   :

   Bill Gates în favoarea unui angajament pe termen lung privind ajutorul

           

   Descriere:

   Omul de afaceri și filantropul american Bill Gates vizitează PE pentru a prezenta activitățile fundației sale în lupta împotriva sărăciei și a bolilor și pentru a solicita Uniunii să-și mențină rolul de lider în domeniul ajutorului pentru dezvoltare.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 7-a
   • 736 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
   • 23 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
   • Președinte: Martin Schulz ( S&D - DE , Mandat: - , - )
  8.    
   14 octombrie 2011
   :

   Parlamentul European inaugurează Centrul pentru vizitatori

           

   Descriere:

   Parlamentarium, noul centru pentru vizitatori al Parlamentului European din Bruxelles, își deschide porțile pentru public și devine rapid o atracție turistică populară

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 7-a
   • 736 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
   • 23 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
   • Președinte: Jerzy Buzek ( EPP - PL , Mandat: - )
  9.      
   Martie 2011
   :

   Mișcările de protest din Siria provoacă un război civil

           

   Descriere:

   Protestele împotriva guvernului sirian escaladează atunci când tentativele de reprimare ale forțelor de securitate îi determină pe protestatari să se înarmeze.

   Violențele marchează începutul unui război civil de durată, în cursul căruia diverse grupări armate se vor lupta pentru controlul asupra unor părți ale țării, iar puterile regionale și globale vor interveni în conflict.

   Peste cinci milioane de sirieni sunt forțați să își părăsească țara în următorii ani, majoritatea îndreptându-se către Turcia, Liban și Iordania, în timp ce alte sute de mii își caută un refugiu în Europa.

   Categorie:

   • Europa și lumea

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 7-a
   • 736 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
   • 23 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
   • Președinte: Jerzy Buzek ( EPP - PL , Mandat: - )
  10.      
   17 decembrie 2010
   :

   Primăvara arabă: Speranța pentru democrație

           

   Descriere:

   În Tunisia izbucnesc proteste care duc la prăbușirea guvernului și marchează începutul Primăverii arabe, creând astfel speranța unui viitor democratic în lumea arabă.

   Categorie:

   • Europa și lumea

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 7-a
   • 736 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
   • 23 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
   • Președinte: Jerzy Buzek ( EPP - PL , Mandat: - )
  11.    
   29 aprilie 2010
   :

   Parlamentul își inaugurează biroul din SUA

           

   Descriere:

   Parlamentul European deschide un birou de legătură la Washington, D.C. Este primul birou din afara Uniunii Europene și reflectă importanța relațiilor dintre UE și SUA, precum și dorința de a consolida dialogul cu Congresul american.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 7-a
   • 736 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
   • 23 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
   • Președinte: Jerzy Buzek ( EPP - PL , Mandat: - )
  12.    
   11 februarie 2010
   :

   PE respinge acordul UE-SUA din motive legate de viața privată

           

   Descriere:

   Parlamentul își exercită competența recent dobândită de a aproba sau respinge acordurile internaționale și respinge un acord privind transferul de date în tranzacțiile bancare din UE, realizat prin rețeaua de plată SWIFT, către SUA, invocând motive legate de viața privată. Ulterior, acordul UE-SUA este revizuit și primește aprobarea Parlamentului.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 7-a
   • 736 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
   • 23 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
   • Președinte: Jerzy Buzek ( EPP - PL , Mandat: - )
  13.    
   Ianuarie 2010
   :

   Înlocuirea unui comisar desemnat în urma unei audieri în cadrul PE

           

   Descriere:

   Guvernul bulgar își înlocuiește candidata propusă pentru a face parte din cea de-a doua Comisie Barroso, întrucât deputații își manifestă preocuparea într-o audiere parlamentară față de un presupus conflict de interese în cazul candidatei inițiale, Rumiana Jeleva.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 7-a
   • 736 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
   • 23 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
   • Președinte: Jerzy Buzek ( EPP - PL , Mandat: - )
  14.    
   1 decembrie 2009
   :

   Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona

           

   Descriere:

   Tratatul de la Lisabona finalizează reforma instituțională a Uniunii și conferă Cartei drepturilor fundamentale un caracter juridic obligatoriu. Parlamentul se află pe picior de egalitate cu guvernele UE în privința procesului decizional în aproape toate domeniile juridice.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene
   • tratatul

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 7-a
   • 736 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
   • 23 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
   • Președinte: Jerzy Buzek ( EPP - PL , Mandat: - )
  15.    
   4 -7 iunie 2009
   :

   Alegerile europene din 2009

           

   Descriere:

   În cea de a șaptea rundă a alegerilor europene, alegătorii din 27 de state votează 736 de deputați europeni. Grupul PPE de centru-dreapta își menține majoritatea, ocupând circa 36 % din locuri, fiind urmat de Grupul socialiștilor și democraților, cu 25 %, și de Grupul liberalilor, cu 11 %.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene
   • alegerile

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 7-a
   • 736 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
   • 23 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
   • Președinte: Jerzy Buzek ( EPP - PL , Mandat: - )
 4. Evenimente din a 6-a legislatură

  1.    
   9 aprilie 2009
   :

   Parlamentul pe Facebook

           

   Descriere:

   PE își lansează pagina de Facebook. În timp, conversațiile pe Facebook devin o modalitate populară de comunicare directă între deputați și cetățeni.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 6-a
   • 732 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
   • 23 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
   • Președinte: Hans-Gert Pöttering ( EPP-ED - DE , Mandat: - )
  2.    
   5 martie 2009
   :

   Hillary Clinton în vizită la Parlamentul European

           

   Descriere:

   Secretarul de Stat al SUA, Hillary Clinton, vizitează Parlamentul European și participă la o dezbatere animată cu tineri din toată Europa

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 6-a
   • 732 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
   • 23 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
   • Președinte: Hans-Gert Pöttering ( EPP-ED - DE , Mandat: - )
  3.    
   19 ianuarie 2008
   :

   Parlamentul European lansează transmisia pe internet a reuniunilor comisiilor

           

   Descriere:

   Pentru a spori transparența activităților sale și a sensibiliza în mai mare măsură publicul cu privire la procesul de legiferare, Parlamentul European începe să difuzeze în direct pe internet reuniunile comisiilor. În curând, toate reuniunile sunt disponibile online atât în direct, cât și la cerere, după încheierea lor.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 6-a
   • 732 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
   • 23 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
   • Președinte: Hans-Gert Pöttering ( EPP-ED - DE , Mandat: - )
  4.    
   1 ianuarie 2007
   :

   Uniunea Europeană se extinde și ajunge la 27 de state membre

           

   Descriere:

   Bulgaria și România aderă la Uniunea Europeană.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene
   • extinderea

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 6-a
   • 732 deputați
   • 27 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
     • Bulgaria
     • România
   • 23 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
     • irlandeză
     • bulgară
     • română
   • Președinte: Josep Borrell Fontelles ( PES - ES , Mandat: - )
  5.    
   15 noiembrie 2006
   :

   Parlamentul adoptă Directiva privind serviciile

           

   Descriere:

   Parlamentul aprobă Directiva privind serviciile, care are drept scop dezvoltarea pieței unice a UE în domeniul serviciilor. Deputații joacă un rol esențial în ajungerea la un acord referitor la acest subiect controversat.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 6-a
   • 732 deputați
   • 25 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
   • 20 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
   • Președinte: Josep Borrell Fontelles ( PES - ES , Mandat: - )
  6.      
   3 aprilie 2006
   :

   Transmisia live pe internet a ședințelor în plen ale Parlamentului European

           

   Descriere:

   Parlamentul European transmite pentru prima dată în direct pe internet sesiunile plenare. De-a lungul următorilor ani, Parlamentul va asigura difuzarea în direct a tuturor reuniunilor comisiilor și a reuniunilor în plen.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 6-a
   • 732 deputați
   • 25 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
   • 20 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
   • Președinte: Josep Borrell Fontelles ( PES - ES , Mandat: - )
  7.      
   7 iulie 2005
   :

   Atacurile sinucigașe de la Londra

           

   Descriere:

   În urma atacurilor sinucigașe coordonate asupra sistemului de transport public, 52 de persoane își pierd viața, iar aproximativ 700 sunt rănite.

   Categorie:

   • Europa și lumea

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 6-a
   • 732 deputați
   • 25 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
   • 20 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
   • Președinte: Josep Borrell Fontelles ( PES - ES , Mandat: - )
  8.    
   29 mai – 1 iunie 2005
   :

   Constituția Europei nu obține sprijinul publicului

           

   Descriere:

   Constituția Europei, redactată de Convenție și semnată de șefii de stat din UE, este respinsă în urma referendumului din Franța și Țările de Jos.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 6-a
   • 732 deputați
   • 25 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
   • 20 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
   • Președinte: Josep Borrell Fontelles ( PES - ES , Mandat: - )
  9.    
   Octombrie 2004
   :

   Parlamentul impune anumite modificări în componența Comisiei

           

   Descriere:

   În cursul audierilor comisarilor premergătoare votării membrilor noii Comisii, deputații se întreabă dacă diverși candidați numiți de statele membre sunt potriviți, de exemplu, candidatul italian Rocco Buttiglione. Dl Barroso, numit deja Președinte al Comisiei, este forțat să-și retragă propunerea și să revizuiască componența noii echipe.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 6-a
   • 732 deputați
   • 25 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
   • 20 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
   • Președinte: Josep Borrell Fontelles ( PES - ES , Mandat: - )
  10.    
   10 - 13 iunie 2004
   :

   Alegerile europene din 2004

           

   Descriere:

   Alegerile pentru Parlamentul European au loc în 25 de state membre. Partidul PPE-DE de centru-dreapta obține 37 % din cele 736 de locuri în Parlamentul European.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene
   • alegerile

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 6-a
   • 732 deputați
   • 25 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
   • 20 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
   • Președinte: Josep Borrell Fontelles ( PES - ES , Mandat: - )
 5. Evenimente din a 5-a legislatură

  1.    
   1 mai 2004
   :

   Uniunea Europeană se extinde spre est

           

   Descriere:

   Zece state, majoritatea din Europa de Est, se alătură UE în cea mai mare extindere de până acum: Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia și Ungaria.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene
   • extinderea

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 5-a
   • 626 deputați
   • 25 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
     • Cipru
     • Cehia
     • Estonia
     • Ungaria
     • Letonia
     • Lituania
     • Malta
     • Polonia
     • Slovacia
     • Slovenia
   • 20 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
     • estoniană
     • ungară
     • letonă
     • lituaniană
     • malteză
     • poloneză
     • slovacă
     • slovenă
   • Președinte: Pat Cox ( ELDR - IE , Mandat: - )
  2.      
   11 martie 2004
   :

   Atentatele cu bombă din trenurile de la Madrid

           

   Descriere:

   Patru atacuri coordonate cu bombă asupra unor trenuri de la periferia orașului lasă în urmă 191 de morți și 1.800 de răniți la Madrid, în Spania.

   Categorie:

   • Europa și lumea

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 5-a
   • 626 deputați
   • 15 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
   • 11 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
   • Președinte: Pat Cox ( ELDR - IE , Mandat: - )
  3.    
   1 februarie 2003
   :

   Tratatul de la Nisa

           

   Descriere:

   Tratatul de la Nisa reformează instituțiile UE pentru a permite extinderea Uniunii către Europa de Est. De asemenea, el extinde sfera de aplicare a procedurii de codecizie.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene
   • tratatul

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 5-a
   • 626 deputați
   • 15 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
   • 11 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
   • Președinte: Pat Cox ( ELDR - IE , Mandat: - )
  4.    
   28 februarie 2002
   :

   Convenția privind viitorul Europei

           

   Descriere:

   Convenția privind viitorul Europei se întrunește pentru prima oară la Parlamentul European, la Bruxelles. Deputații europeni joacă un rol activ în cadrul activităților Convenției, care se încheie cu elaborarea unui proiect de Constituție pentru Europa, în iulie 2003.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 5-a
   • 626 deputați
   • 15 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
   • 11 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
   • Președinte: Pat Cox ( ELDR - IE , Mandat: - )
  5.      
   1 ianuarie 2002
   :

   Lansarea monedei euro

           

   Descriere:

   Bancnotele și monedele euro intră în circulație, un moment crucial în procesul de creare a uniunii monetare și economice în Europa.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 5-a
   • 626 deputați
   • 15 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
   • 11 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
   • Președinta: Nicole Fontaine ( EPP-ED - FR , Mandat: - )
  6.      
   11 septembrie 2001
   :

   Atacurile teroriste din SUA

           

   Descriere:

   Islamiști radicali deturnează avioane și le îndreaptă asupra mai multor ținte din SUA, ucigând mii de persoane într-un act terorist fără precedent.

   Categorie:

   • Europa și lumea

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 5-a
   • 626 deputați
   • 15 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
   • 11 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
   • Președinta: Nicole Fontaine ( EPP-ED - FR , Mandat: - )
  7.    
   Mai 2001
   :

   Transparență: Accesul publicului la documentele UE

           

   Descriere:

   Parlamentul și Consiliul promulgă un regulament care prevede normele referitoare la accesul publicului la documentele instituțiilor europene.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 5-a
   • 626 deputați
   • 15 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
   • 11 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
   • Președinta: Nicole Fontaine ( EPP-ED - FR , Mandat: - )
  8.    
   7 decembrie 2000
   :

   Carta drepturilor fundamentale

           

   Descriere:

   Carta drepturilor fundamentale a UE este proclamată solemn după ce a fost redactată de o convenție europeană, la care deputații europeni au participat în mod activ.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 5-a
   • 626 deputați
   • 15 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
   • 11 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
   • Președinta: Nicole Fontaine ( EPP-ED - FR , Mandat: - )
  9.    
   10 - 13 iunie 1999
   :

   Alegerile europene din 1999

           

   Descriere:

   Alegători din 15 state membre merg la urne pentru a-i vota pe cei 626 de deputați. Pentru prima dată, Grupul PPE-DE de centru-dreapta devine cel mai numeros grup politic.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene
   • alegerile

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 5-a
   • 626 deputați
   • 15 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
   • 11 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
   • Președinta: Nicole Fontaine ( EPP-ED - FR , Mandat: - )
 6. Evenimente din a 4-a legislatură

  1.    
   1 mai 1999
   :

   Tratatul de la Amsterdam extinde procedura de codecizie

           

   Descriere:

   Tratatul de la Amsterdam simplifică și lărgește punerea în aplicare a procedurii legislative de codecizie. Parlamentul obține dreptul de a aproba numirea președintelui Comisiei.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene
   • tratatul

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 4-a
   • 567 deputați
   • 15 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
   • 11 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
   • Președinte: José Maria Gil-Robles ( EPP-ED - ES , Mandat: - )
  2.    
   15 martie 1999
   :

   Demisia Comisiei Santer

           

   Descriere:

   Comisia prezidată de Jacques Santer demisionează în urma unui raport incriminant referitor la abuzul de putere în rândul comisarilor, elaborat la cererea PE, anticipându-se un posibil vot de neîncredere în plen.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 4-a
   • 567 deputați
   • 15 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
   • 11 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
   • Președinte: José Maria Gil-Robles ( EPP-ED - ES , Mandat: - )
  3.    
   4 noiembrie 1996
   :

   Parlamentul European își lansează site-ul

           

   Descriere:

   Parlamentul își lansează primul site web, care este disponibil în toate cele 11 limbi ale UE și este, fără îndoială, site-ul care oferă informații în cele mai multe limbi din lume în acel moment.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 4-a
   • 567 deputați
   • 15 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
   • 11 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
   • Președinte: Klaus Hänsch ( PES - DE , Mandat: - )
  4.      
   Septembrie 1996
   :

   Parlamentul European examinează modul în care a fost abordată criza „vacii nebune”

           

   Descriere:

   PE instituie o comisie de anchetă care să investigheze motivul care a determinat reacția întârziată a Europei la criza provocată de „boala vacii nebune”. Această anchetă deschide calea pentru o supraveghere mai eficientă a activităților Comisiei și conduce la o politică mai ambițioasă a Uniunii în domeniul sănătății publice.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 4-a
   • 567 deputați
   • 15 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
   • 11 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
   • Președinte: Klaus Hänsch ( PES - DE , Mandat: - )
  5.    
   Ianuarie 1995
   :

   2 evenimente "Austria, Finlanda și Suedia aderă la UE" și "Discursul emoționant al Președintelui Mitterand în Parlamentul European"

           

   Descriere:

   : Austria, Finlanda și Suedia aderă la UE

   Austria, Finlanda și Suedia aderă la UE, ceea ce crește numărul statelor membre la 15.

   : Discursul emoționant al Președintelui Mitterand în Parlamentul European

   Președintele francez François Mitterrand denunță naționalismul și își exprimă încrederea în proiectul european într-un discurs emoționant în fața Parlamentului European, cu numai câteva luni înaintea decesului său.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene
   • extinderea

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 4-a
   • 567 deputați
   • 15 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
     • Austria
     • Finlanda
     • Suedia
   • 11 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
     • finlandeză
     • suedeză
   • Președinte: Klaus Hänsch ( PES - DE , Mandat: - )
  6.    
   9 - 12 iunie 1994
   :

   Alegerile europene din 1994

           

   Descriere:

   Alegerile europene au loc pentru a patra oară. În total, 567 de deputați din 12 țări sunt aleși în Parlamentul European, cel mai numeros grup fiind format de socialiști (35 %), situați înaintea Grupului PPE de centru-dreapta (28 %).

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene
   • alegerile

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 4-a
   • 567 deputați
   • 15 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
   • 11 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
   • Președinte: Klaus Hänsch ( PES - DE , Mandat: - )
 7. Evenimente din a 3-a legislatură

  1.    
   1 noiembrie 1993
   :

   Tratatul de la Maastricht pune bazele Uniunii Europene

           

   Descriere:

   Tratatul de la Maastricht pregătește terenul pentru crearea Uniunii Europene și a monedei euro. El introduce procedura de codecizie, care pune Parlamentul pe picior de egalitate cu Consiliul în anumite domenii legislative, și conferă Parlamentului competența de a aproba componența Comisiei, în ansamblul său.

   Categorie:

   • Istoria Uniunii Europene
   • tratatul

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 3-a
   • 518 deputați
   • 15 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
   • 11 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
   • Președinte: Egon A. Klepsch ( EPP - DE , Mandat: - )
  2.    
   12 mai 1992
   :

   Regina Elisabeta a II-a se adresează Parlamentului European

           

   Descriere:

   Regina Elisabeta a II-a își exprimă admirația pentru contribuția Parlamentului European la democrația europeană într-un discurs pronunțat la Strasbourg, în fața deputaților europeni. Monarhul britanic scoate în evidență rolul integrării europene în reconcilierea și consolidarea schimbărilor politice și economice în întreaga Europă.

   Categorie:

   • Istoria Parlamentului European

   Între timp, în Parlament

   • Legislatura a 3-a
   • 518 deputați
   • 15 state membre
     • Belgia
     • Luxemburg
     • Țările de Jos
     • Franța
     • Republica Federală Germania
     • Italia
     • Danemarca
     • Irlanda
     • Regatul Unit
     • Grecia
     • Spania
     • Portugalia
     • Germania
   • 11 limbi oficiale
     • franceză
     • olandeză
     • germană
     • italiană
     • daneză
     • engleză
     • greacă
     • spaniolă
     • portugheză
   • Președinte: Egon A. Klepsch ( EPP - DE , Mandat: - )
  3.      
   Iunie 1991
   :

   Destrămarea Iugoslaviei

           

   Descriere:

   Slovenia și Croația își declară independența față de Iugoslavia. Tensiunile dintre națiunile care făceau parte din vechea federație duc la războaie violente de-a lungul următorului deceniu, în pofida eforturile de instaurare a păcii depuse de puterile occidentale.

   Categorie:

   • Europa și lumea

   Între timp, în Parlament