Европейски парламент:Нови правомощия

По-голяма роля на Европейския парламент :

 •  

  Съгласно промените в Договора Парламентът избира ръководителя на Комисията – изпълнителния орган на ЕС

   
 •   Според Договора, Парламентът и Съветът имат същите   .

Европейски парламент: Договорът от Лисабон увеличи правомощията на Европейския парламент

    
 •  

  Договорът от Лисабон разшири обхвата на законодателните правомощия на Парламента в над 40 нови области и го направи действително равноправен законодател със Съвета

  Предишни области на съвместно вземане на решение:

  • Околна среда
  • Транспорт
  • Вътрешен пазар
  • Заетост и социална политика
  • Образование
  • Обществено здравеопазване
  • Защита на потребителите

  Допълнителни нови области, включени с Договора от Лисабон:

  • Селско стопанство и рибарство
  • Подкрепа за региони в неравностойно положение
  • Сигурност и правосъдие
  • Търговска политика
  • Сътрудничество със страни извън ЕС
  • Актове за изпълнение
 •  

  Международни споразумения – право на одобрение/отхвърляне

 •  

  ЕП взема решение за целия бюджет, а не само за незадължителните разходи)

 •  

  ЕП се стреми да улесни процедурите за тази нова форма на демократично участие и се ангажира да провежда изслушвания по инициативи, които са събрали необходимия брой подписи