Euroopan parlamentti:Uudet toimivaltuudet

: aiempaa suurempi rooli

 •  

  Perussopimusmuutosten seurauksena parlamentti valitsee EU:n toimeenpanoelimen komission johtajan

   
 •   Perussopimuksen nojalla parlamentilla ja neuvostolla on   .

Lissabonin sopimuksella Euroopan parlamentti sai lisää toimivaltaa:

    
 •  

  Lissabonin sopimus ulotti parlamentin lainsäädäntövallan yli 40 uudelle alalle ja teki siitä aidosti tasavertaisen lainsäätäjän neuvoston kanssa

  Aiemmin yhteispäätösmenettelyn piirissä:

  • Ympäristö
  • Liikenne
  • Sisämarkkinat
  • Työpaikat ja sosiaalipolitiikka
  • Koulutus
  • Kansanterveys
  • Kuluttajansuoja

  Uudet alat Lissabonin sopimuksen myötä:

  • Maatalous ja kalastus
  • Köyhimpien alueiden tuki
  • Turvallisuus ja oikeus
  • Kauppapolitiikka
  • Yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa
  • Täytäntöönpanosäädökset
 •  

  Kansainväliset sopimukset – oikeus hyväksyä/hylätä

 •  

  EP päättää koko talousarviosta (eikä vain ei-pakollisista menoista)

 •  

  Uusi osallistuvan demokratian muoto; EP pyrki helpottamaan menettelyjä ja on sitoutunut kuulemisiin aloitteista, jotka ovat keränneet tarvittavat allekirjoitukset