Parlament Ewropew :Setgħat ġodda

Rwol akbar  għall-

 •  

  Bit-tibdil fit-Trattat, huwa l-Parlament li jeleġġi l-President tal-Kummissjoni, il-korp eżekuttiv tal-UE

   
 •   Bis-saħħa tat-Trattat, il-Parlament u l-Kunsill għandhom   .

It-Trattat ta' Lisbona żied is-setgħat tal- Parlament Ewropew :

    
 •  

  It-Trattat ta' Lisbona estenda s-setgħa leġiżlattiva tal-Parlament għal aktar minn 40 qasam ġdid u għamlu leġiżlatur indaqs għalkollox mal-Kunsill

  Oqsma preċedenti ta' kodeċiżjoni:

  • Ambjent
  • Trasport
  • Suq intern
  • Impjiegi u politika soċjali
  • Edukazzjoni
  • Saħħa pubblika
  • Ħarsien tal-konsumatur

  Oqsma ġodda miżjuda mit-Trattat ta' Lisbona:

  • Agrikoltura u sajd
  • Appoġġ għall-ifqar reġjuni
  • Sigurtà u ġustizzja
  • Politika kummerċjali
  • Kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi
  • Atti ta' implimentazzjoni
 •  

  Ftehimiet internazzjonali: dritt li japprova/jiċħad

 •  

  Il-PE jiddeċiedi fuq il-baġit kollu (u mhux fuq in-nefqa mhux obbligatorja biss)

 •  

  Forma ġdida ta' demokrazija parteċipattiva: il-PE jiffaċilita l-proċeduri u jimpenja ruħu li jorganizza seduti ta' smigħ dwar inizjattivi li jkunu ġabru l-firem meħtieġa