Гостоприемна Европа?

Промяна в броя на исканията за предоставяне на убежище и бежанците в ЕС
Искания за предоставяне на убежище Гостоприемна Европа?

Искания за предоставяне на убежище ( 2018 г. )

детайли: Белгия

 • Население през 2018 г.: 11398589         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 42168         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 22530         

детайли: България

 • Население през 2018 г.: 7050034         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 19918         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 2535         

детайли: Чешка република

 • Население през 2018 г.: 10610055         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 2186         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 1690         

детайли: Дания

 • Население през 2018 г.: 5781190         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 36631         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 3570         

детайли: Германия

 • Население през 2018 г.: 82792351         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 1063837         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 184180         

детайли: Естония

 • Население през 2018 г.: 1319133         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 325         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 95         

детайли: Ирландия

 • Население през 2018 г.: 4830392         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 6041         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 3670         

детайли: Гърция

 • Население през 2018 г.: 10741165         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 48026         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 66965         

детайли: Испания

 • Население през 2018 г.: 46658447         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 20457         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 54050         

детайли: Франция

 • Население през 2018 г.: 66926166         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 368352         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 120425         

детайли: Хърватия

 • Население през 2018 г.: 4105493         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 750         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 800         

детайли: Италия

 • Население през 2018 г.: 60483973         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 189243         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 59950         

детайли: Кипър

 • Население през 2018 г.: 864236         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 11014         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 7765         

детайли: Латвия

 • Население през 2018 г.: 1934379         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 670         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 185         

детайли: Литва

 • Население през 2018 г.: 2808901         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 1734         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 405         

детайли: Люксембург

 • Население през 2018 г.: 602005         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 2046         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 2335         

детайли: Унгария

 • Население през 2018 г.: 9778371         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 6040         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 670         

детайли: Малта

 • Население през 2018 г.: 475701         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 8579         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 2130         

детайли: Нидерландия

 • Население през 2018 г.: 17181084         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 101837         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 24025         

детайли: Австрия

 • Население през 2018 г.: 8822267         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 128769         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 13710         

детайли: Полша

 • Население през 2018 г.: 37976687         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 12506         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 4110         

детайли: Португалия

 • Население през 2018 г.: 10291027         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 2136         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 1285         

детайли: Румъния

 • Население през 2018 г.: 19530631         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 4157         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 2135         

детайли: Словения

 • Население през 2018 г.: 2066880         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 749         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 2875         

детайли: Словакия

 • Население през 2018 г.: 5443120         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 949         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 175         

детайли: Финландия

 • Население през 2018 г.: 5513130         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 22295         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 4500         

детайли: Швеция

 • Население през 2018 г.: 10120242         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 248226         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 21560         

детайли: Обединено кралство

 • Население през 2018 г.: 66273576         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 126720         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 37730         

детайли: Европейски съюз

 • Население през 2018 г.: 512379225         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 2476361         
 • Търсещите убежище(бележка под линия 2): 646060         
 1. 1. Бежанци са хора, които бягат от собствената си страна, за да спасят живота си, и които са били приети и признати за такива от страната домакин
 2. 2. Търсещи убежище са хора, влизащи в дадена страна и отправящи официално искане да им бъде дадено убежище, тъй като животът им е заплашена в тяхната страна

Пълни данни

 1. Стойности: > 100000
  1. DE  :  184180 
  2. FR  :  120425 
 2. Стойности: 10000 - 100000
  1. EL  :  66965 
  2. IT  :  59950 
  3. ES  :  54050 
  4. UK  :  37730 
  5. NL  :  24025 
  6. BE  :  22530 
  7. SE  :  21560 
  8. AT  :  13710 
 3. Стойности: 1000 - 10000
  1. CY  :  7765 
  2. FI  :  4500 
  3. PL  :  4110 
  4. IE  :  3670 
  5. DK  :  3570 
  6. SI  :  2875 
  7. BG  :  2535 
  8. LU  :  2335 
  9. RO  :  2135 
  10. MT  :  2130 
  11. CZ  :  1690 
  12. PT  :  1285 
 4. Стойности: < 1000
  1. HR  :  800 
  2. HU  :  670 
  3. LT  :  405 
  4. LV  :  185 
  5. SK  :  175 
  6. EE  :  95 

Искания за предоставяне на убежище ( 2017 г. )

детайли: Белгия

 • Население през 2017 г.: 11351727         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 42168         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 18340         

детайли: България

 • Население през 2017 г.: 7101859         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 19184         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 3695         

детайли: Чешка република

 • Население през 2017 г.: 10578820         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 3644         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 1445         

детайли: Дания

 • Население през 2017 г.: 5748769         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 35672         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 3220         

детайли: Германия

 • Население през 2017 г.: 82521653         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 970365         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 222560         

детайли: Естония

 • Население през 2017 г.: 1315635         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 411         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 190         

детайли: Ирландия

 • Население през 2017 г.: 4784383         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 6405         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 2930         

детайли: Гърция

 • Население през 2017 г.: 10768193         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 32945         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 58650         

детайли: Испания

 • Население през 2017 г.: 46528024         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 17561         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 31120         

детайли: Франция

 • Население през 2017 г.: 66989083         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 337177         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 99330         

детайли: Хърватия

 • Население през 2017 г.: 4154213         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 504         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 975         

детайли: Италия

 • Население през 2017 г.: 60589445         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 167335         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 128850         

детайли: Кипър

 • Население през 2017 г.: 854802         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 9800         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 4600         

детайли: Латвия

 • Население през 2017 г.: 1950116         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 662         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 355         

детайли: Литва

 • Население през 2017 г.: 2847904         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 1580         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 495         

детайли: Люксембург

 • Население през 2017 г.: 590667         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 2046         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 2430         

детайли: Унгария

 • Население през 2017 г.: 9797561         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 5691         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 3390         

детайли: Малта

 • Население през 2017 г.: 460297         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 8000         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 1840         

детайли: Нидерландия

 • Население през 2017 г.: 17081507         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 103860         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 18210         

детайли: Австрия

 • Население през 2017 г.: 8772865         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 115263         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 24715         

детайли: Полша

 • Население през 2017 г.: 37972964         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 12238         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 5045         

детайли: Португалия

 • Население през 2017 г.: 10309573         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 1623         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 1750         

детайли: Румъния

 • Население през 2017 г.: 19644350         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 3924         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 4815         

детайли: Словения

 • Население през 2017 г.: 2065985         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 614         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 160         

детайли: Словакия

 • Население през 2017 г.: 5435343         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 923         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 1475         

детайли: Финландия

 • Население през 2017 г.: 5503297         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 20805         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 4990         

детайли: Швеция

 • Население през 2017 г.: 9995153         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 240962         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 26325         

детайли: Обединено кралство

 • Население през 2017 г.: 65808573         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 121837         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 33780         

детайли: Европейски съюз

 • Население през 2017 г.: 511522671         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 2283199         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 705705         
 1. 1. Бежанци са хора, които бягат от собствената си страна, за да спасят живота си, и които са били приети и признати за такива от страната домакин
 2. 2. Търсещи убежище са хора, влизащи в дадена страна и отправящи официално искане да им бъде дадено убежище, тъй като животът им е заплашена в тяхната страна

Пълни данни

 1. Стойности: > 100000
  1. DE  :  222560 
  2. IT  :  128850 
 2. Стойности: 10000 - 100000
  1. FR  :  99330 
  2. EL  :  58650 
  3. UK  :  33780 
  4. ES  :  31120 
  5. SE  :  26325 
  6. AT  :  24715 
  7. BE  :  18340 
  8. NL  :  18210 
 3. Стойности: 1000 - 10000
  1. PL  :  5045 
  2. FI  :  4990 
  3. RO  :  4815 
  4. CY  :  4600 
  5. BG  :  3695 
  6. HU  :  3390 
  7. DK  :  3220 
  8. IE  :  2930 
  9. LU  :  2430 
  10. MT  :  1840 
  11. PT  :  1750 
  12. SK  :  1475 
  13. CZ  :  1445 
 4. Стойности: < 1000
  1. HR  :  975 
  2. LT  :  495 
  3. LV  :  355 
  4. EE  :  190 
  5. SI  :  160 

Искания за предоставяне на убежище ( 2016 г. )

детайли: Белгия

 • Население през 2016 г.: 11289853         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 42168         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 18280         

детайли: България

 • Население през 2016 г.: 7153784         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 17814         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 19420         

детайли: Чешка република

 • Население през 2016 г.: 10553843         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 3644         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 1475         

детайли: Дания

 • Население през 2016 г.: 5707251         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 33507         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 6180         

детайли: Германия

 • Население през 2016 г.: 82162000         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 669482         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 745155         

детайли: Естония

 • Население през 2016 г.: 1315944         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 322         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 175         

детайли: Ирландия

 • Население през 2016 г.: 4723605         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 5731         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 2245         

детайли: Гърция

 • Население през 2016 г.: 10783748         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 21484         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 51110         

детайли: Испания

 • Население през 2016 г.: 46438422         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 12989         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 15755         

детайли: Франция

 • Население през 2016 г.: 66661621         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 304546         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 84270         

детайли: Хърватия

 • Население през 2016 г.: 4190669         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 304         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 2225         

детайли: Италия

 • Население през 2016 г.: 60665551         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 147370         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 122960         

детайли: Кипър

 • Население през 2016 г.: 848319         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 8484         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 2940         

детайли: Латвия

 • Население през 2016 г.: 1968957         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 349         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 350         

детайли: Литва

 • Население през 2016 г.: 2888558         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 1093         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 430         

детайли: Люксембург

 • Население през 2016 г.: 576249         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 2046         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 2160         

детайли: Унгария

 • Население през 2016 г.: 9830485         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 4748         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 29430         

детайли: Малта

 • Население през 2016 г.: 434403         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 7948         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 1930         

детайли: Нидерландия

 • Население през 2016 г.: 16979120         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 101744         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 20945         

детайли: Австрия

 • Население през 2016 г.: 8700471         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 93250         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 42255         

детайли: Полша

 • Население през 2016 г.: 37967209         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 11747         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 12305         

детайли: Португалия

 • Население през 2016 г.: 10341330         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 1194         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 1460         

детайли: Румъния

 • Население през 2016 г.: 19759968         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 2905         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 1880         

детайли: Словения

 • Население през 2016 г.: 2064188         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 462         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 1310         

детайли: Словакия

 • Население през 2016 г.: 5426252         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 990         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 145         

детайли: Финландия

 • Население през 2016 г.: 5487308         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 18401         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 5605         

детайли: Швеция

 • Население през 2016 г.: 9851017         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 230164         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 28790         

детайли: Обединено кралство

 • Население през 2016 г.: 65382556         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 118995         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 38785         

детайли: Европейски съюз

 • Население през 2016 г.: 510152681         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 1863881         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 1259955         
 1. 1. Бежанци са хора, които бягат от собствената си страна, за да спасят живота си, и които са били приети и признати за такива от страната домакин
 2. 2. Търсещи убежище са хора, влизащи в дадена страна и отправящи официално искане да им бъде дадено убежище, тъй като животът им е заплашена в тяхната страна

Пълни данни

 1. Стойности: > 100000
  1. DE  :  745155 
  2. IT  :  122960 
 2. Стойности: 10000 - 100000
  1. FR  :  84270 
  2. EL  :  51110 
  3. AT  :  42255 
  4. UK  :  38785 
  5. HU  :  29430 
  6. SE  :  28790 
  7. NL  :  20945 
  8. BG  :  19420 
  9. BE  :  18280 
  10. ES  :  15755 
  11. PL  :  12305 
 3. Стойности: 1000 - 10000
  1. DK  :  6180 
  2. FI  :  5605 
  3. CY  :  2940 
  4. IE  :  2245 
  5. HR  :  2225 
  6. LU  :  2160 
  7. MT  :  1930 
  8. RO  :  1880 
  9. PT  :  1460 
  10. CZ  :  1475 
  11. SI  :  1310 
 4. Стойности: < 1000
  1. LT  :  430 
  2. LV  :  350 
  3. EE  :  175 
  4. SK  :  145 

Искания за предоставяне на убежище ( 2015 г. )

детайли: Белгия

 • Население през 2015 г.: 11258434         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 35314         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 44660         

детайли: България

 • Население през 2015 г.: 7202198         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 16557         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 20365         

детайли: Чешка република

 • Население през 2015 г.: 10538275         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 3644         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 1515         

детайли: Дания

 • Население през 2015 г.: 5659715         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 27326         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 20935         

детайли: Германия

 • Население през 2015 г.: 81197537         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 316115         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 476510         

детайли: Естония

 • Население през 2015 г.: 1313271         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 168         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 230         

детайли: Ирландия

 • Население през 2015 г.: 4628949         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 6125         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 3275         

детайли: Гърция

 • Население през 2015 г.: 10858018         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 18489         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 13205         

детайли: Испания

 • Население през 2015 г.: 46449565         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 5798         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 14780         

детайли: Франция

 • Население през 2015 г.: 66415161         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 273126         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 75750         

детайли: Хърватия

 • Население през 2015 г.: 4225316         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 308         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 210         

детайли: Италия

 • Население през 2015 г.: 60795612         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 118047         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 84085         

детайли: Кипър

 • Население през 2015 г.: 847008         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 7067         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 2265         

детайли: Латвия

 • Население през 2015 г.: 1986096         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 208         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 330         

детайли: Литва

 • Население през 2015 г.: 2921262         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 1093         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 315         

детайли: Люксембург

 • Население през 2015 г.: 562958         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 1332         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 2505         

детайли: Унгария

 • Население през 2015 г.: 9855571         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 4393         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 177135         

детайли: Малта

 • Население през 2015 г.: 429344         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 7075         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 1845         

детайли: Нидерландия

 • Население през 2015 г.: 16900726         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 88536         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 44970         

детайли: Австрия

 • Население през 2015 г.: 8576261         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 72216         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 88160         

детайли: Полша

 • Население през 2015 г.: 38005614         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 14065         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 12190         

детайли: Португалия

 • Население през 2015 г.: 10374822         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 699         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 895         

детайли: Румъния

 • Население през 2015 г.: 19870647         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 2598         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 1260         

детайли: Словения

 • Население през 2015 г.: 2062874         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 292         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 275         

детайли: Словакия

 • Население през 2015 г.: 5421349         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 820         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 330         

детайли: Финландия

 • Население през 2015 г.: 5471753         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 12703         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 32345         

детайли: Швеция

 • Население през 2015 г.: 9747355         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 169520         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 162450         

детайли: Обединено кралство

 • Население през 2015 г.: 64875165         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 123067         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 38800         

детайли: Европейски съюз

 • Население през 2015 г.: 508450856         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 1326701         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 1321600         
 1. 1. Бежанци са хора, които бягат от собствената си страна, за да спасят живота си, и които са били приети и признати за такива от страната домакин
 2. 2. Търсещи убежище са хора, влизащи в дадена страна и отправящи официално искане да им бъде дадено убежище, тъй като животът им е заплашена в тяхната страна

Пълни данни

 1. Стойности: > 100000
  1. DE  :  476510 
  2. HU  :  177135 
  3. SE  :  162450 
 2. Стойности: 10000 - 100000
  1. AT  :  88160 
  2. IT  :  84085 
  3. FR  :  75750 
  4. NL  :  44970 
  5. BE  :  44660 
  6. UK  :  38800 
  7. FI  :  32345 
  8. DK  :  20935 
  9. BG  :  20365 
  10. ES  :  14780 
  11. EL  :  13205 
  12. PL  :  12190 
 3. Стойности: 1000 - 10000
  1. CZ  :  1515 
  2. IE  :  3275 
  3. LU  :  2505 
  4. CY  :  2265 
  5. MT  :  1845 
  6. RO  :  1260 
 4. Стойности: < 1000
  1. PT  :  895 
  2. SK  :  330 
  3. LV  :  330 
  4. LT  :  315 
  5. SI  :  275 
  6. EE  :  230 
  7. HR  :  210 

Искания за предоставяне на убежище ( 2014 г. )

детайли: Белгия

 • Население през 2014 г.: 11203992         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 29115         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 22710         

детайли: България

 • Население през 2014 г.: 7245677         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 11006         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 11080         

детайли: Чешка република

 • Население през 2014 г.: 10512419         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 3079         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 1145         

детайли: Дания

 • Население през 2014 г.: 5627235         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 17737         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 14680         

детайли: Германия

 • Население през 2014 г.: 80767463         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 216921         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 202645         

детайли: Естония

 • Население през 2014 г.: 1315819         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 57         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 155         

детайли: Ирландия

 • Население през 2014 г.: 4605501         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 5797         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 1450         

детайли: Гърция

 • Население през 2014 г.: 10926807         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 10262         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 9430         

детайли: Испания

 • Население през 2014 г.: 46512199         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 5737         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 5615         

детайли: Франция

 • Население през 2014 г.: 65889148         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 252228         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 64310         

детайли: Хърватия

 • Население през 2014 г.: 4246809         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 689         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 450         

детайли: Италия

 • Население през 2014 г.: 60782668         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 93662         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 64625         

детайли: Кипър

 • Население през 2014 г.: 858000         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 5075         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 1745         

детайли: Латвия

 • Население през 2014 г.: 2001468         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 163         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 375         

детайли: Литва

 • Население през 2014 г.: 2943472         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 972         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 440         

детайли: Люксембург

 • Население през 2014 г.: 549680         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 1046         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 1150         

детайли: Унгария

 • Население през 2014 г.: 9877365         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 2819         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 42775         

детайли: Малта

 • Население през 2014 г.: 425384         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 6055         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 1350         

детайли: Нидерландия

 • Население през 2014 г.: 16829289         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 82433         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 24495         

детайли: Австрия

 • Население през 2014 г.: 8506889         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 55560         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 28035         

детайли: Полша

 • Население през 2014 г.: 38017856         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 15695         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 8020         

детайли: Португалия

 • Население през 2014 г.: 10427301         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 634         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 440         

детайли: Румъния

 • Население през 2014 г.: 19947311         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 2136         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 1545         

детайли: Словения

 • Население през 2014 г.: 2061085         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 231         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 385         

детайли: Словакия

 • Население през 2014 г.: 5415949         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 771         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 330         

детайли: Финландия

 • Население през 2014 г.: 5451270         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 11708         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 3620         

детайли: Швеция

 • Население през 2014 г.: 9644864         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 142152         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 81180         

детайли: Обединено кралство

 • Население през 2014 г.: 64351155         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 117093         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 32785         

детайли: Европейски съюз

 • Население през 2014 г.: 506944075         
 • Бежанци(бележка под линия 1): 1090833         
 • Търсещи убежище(бележка под линия 2): 626960         
 1. 1. Бежанци са хора, които бягат от собствената си страна, за да спасят живота си, и които са били приети и признати за такива от страната домакин
 2. 2. Търсещи убежище са хора, влизащи в дадена страна и отправящи официално искане да им бъде дадено убежище, тъй като животът им е заплашена в тяхната страна

Пълни данни

 1. Стойности: > 100000
  1. DE  :  202645 
 2. Стойности: 10000 - 100000
  1. SE  :  81180 
  2. IT  :  64625 
  3. FR  :  64310 
  4. HU  :  42775 
  5. UK  :  32785 
  6. AT  :  28035 
  7. NL  :  24495 
  8. BE  :  22710 
  9. DK  :  14680 
  10. BG  :  11080 
 3. Стойности: 1000 - 10000
  1. EL  :  9430 
  2. PL  :  8020