Tolkning i Europa-Parlamentet

Mange forskellige mødetyper

Europa-Parlamentet adskiller sig fra de øvrige institutioner på den måde, at mødetyperne og de emner, der behandles, er meget forskelligartede, og fordi alle møder er flersprogede.

Det er typen af det enkelte møde og deltagernes reelle behov, der afgør, hvilke sprog der benyttes.

Europa-Parlamentet følger princippet "kontrolleret fuldstændig flersprogethed" for at respektere medlemmernes ret til på alle møder at anvende det officielle sprog, de ønsker.

Europa-Parlamentets Generaldirektoratet for Logistik og Tolkning til Konferencer leverer tolkning til:

  • plenarmøderne,altid på 24 sprog, i Bruxelles og Strasbourg
  • møder i de parlamentariske udvalg og delegationer og i blandede parlamentariske forsamlinger over hele verden
  • møder i de politiske grupper
  • pressekonferencer
  • møder i Parlamentets interne besluttende organer (Præsidiet, Formandskonferencen, Kvæstorerne osv.)
  • Regionsudvalgets møder
  • Revisionsrettens møder
  • Den Europæiske Ombudsmands møder
  • Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses møder
  • møder i Oversættelsescentret i Luxembourg.

Generaldirektoratet for Logistik og Tolkning til Konferencer har desuden ansvaret for tilrettelæggelse af møder uden for de tre arbejdssteder, administration af mødelokaler og konferenceteknikere.

Tolkningstyper i Europa-Parlamentet

Tilrettelæggelse af tolkenes arbejde

Følg EP tolke på:

Tolke i arbejde