Pædagogisk assistance

Det overordnede ansvar for uddannelse ligger hos uddannelsesinstitutionerne i medlemsstaterne, men Europa-Parlamentets tolketjeneste indgår i et praktisk samarbejde med universiteterne for at tilbyde pædagogisk assistance, fremme overførsel af viden og bygge bro mellem den akademiske uddannelse og den virkelige verdens krav til konferencetolke i internationale organisationer.

Fordelene ved dette samarbejde er dobbelt: Kandidaterne har bedre muligheder for ansættelse efter studierne, og Europa-Parlamentets tolketjeneste kan regne med højt kvalificerede kandidater til at opfylde sine rekrutteringsbehov og opretholde den flersprogede tjeneste.

De forskellige typer af pædagogisk assistance, der tilbydes, omfatter:

Virtuelle mesterklasser

Virtuelle klasser er videokonferencer, hvor erfarne tolke fra både Europa-Parlamentet og Kommissionen observerer og bedømmer de tolkestuderende. De giver de studerende mulighed for at træne tolkning af taler, der svarer til dem, der kræves ved EU's akkrediteringsprøver, samt at få førstehåndsfeedback og rådgivning fra erfarne tolke ved EU-institutionerne.

Der er to slags virtuelle klasser:

  • Multilaterale virtuelle klasser er videokonferencer og/eller webstreamede klasser, der arrangeres af Europa-Parlamentet i samarbejde med op til tre universiteter. Præstationerne bedømmes i Bruxelles af fastansatte tolke fra Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og andre internationale organisationer.
  • Bilaterale virtuelle klasser er videokonferencer med ét universitet ad gangen, hvor de studerende bedømmes af Europa-Parlamentets tolke, der tilbyder deres ekspertise. Der er sædvanligvis en observatør fra Europa-Kommissionen.

Universiteterne skal være udstyret med et videokonferencesystem for at kunne deltage i denne form for coaching.

Virtuelle klasser kræver detaljeret scenarieplanlægning og et tæt samarbejde mellem de deltagende institutioner og universiteter. De deltagende studerende bør vælges i henhold til deres potentiale og sprogkombination.

EP's fastansatte tolkes deltagelse ved de afsluttende eksaminer

Seminarprogram

Seminarer for kursusledere og undervisere

"Brobygger"-program