Koostöö ülikoolidega

Piisava arvu pädevate tõlkide ning kõrge kvaliteedi tagamisel on parlamendi tähtsaimad partnerid tõlke koolitavad ülikoolid. Kuigi tõlkide koolitus on üldiselt liikmesriikide ja ülikoolide ülesanne, saab ka Euroopa Parlamendi suulise tõlke teenistus selle olulise eesmärgi täitmisele kaasa aidata.

Kui kursus vastab nõutud standarditele ja üliõpilaste keeleprofiil parlamendi vajadustele, võib parlament ülikooli toetada pedagoogilist või rahalist abi andes.

Lõppeesmärgi - üliõpilaste konverentsitõlkideks koolitamise - saavutamiseks on mitmeid võimalusi.

Praegu kasutatakse järgmisi meetmeid:

  • virtuaalsed õppetunnid ja e-õpe
  • parlamendi koosseisuliste tõlkide osalemine lõpueksami komisjonis
  • seminarid kursuse juhatajatele ja tõlkide koolitajatele
  • rahaline toetus konverentsitõlke magistrikursuste korraldamiseks ja tõlkide koolitust toetavateks projektideks
  • üliõpilaste külastused Euroopa Parlamenti

Samuti võivad kogenud tõlgid õppekavasid täiustada soovivatele ülikoolidele anda nõu praktilistes küsimustes ning selgitada, millised oskused on vajalikud akrediteerimiseksami sooritamiseks.