Tulkkaus parlamentissa

Monia erilaisia kokouksia

Euroopan parlamentti eroaa muista toimielimistä siinä, että siellä pidetään monenlaisia kokouksia, joiden aihepiirit vaihtelevat suuresti. Lisäksi sen kaikki kokoukset ovat monikielisiä.

Käytetyt kielet vaihtelevat kokoustyypin ja osallistujien todellisten tarpeiden mukaan.

EP soveltaa "hallitun täydellisen monikielisyyden" periaatetta, jotta kunnioitettaisiin parlamentin jäsenten oikeutta käyttää valitsemaansa virallista kieltä kaikissa kokouksissa.

Parlamentin konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosasto tulkkaa seuraavat kokoukset:

  • Täysistunnot Brysselissä ja Strasbourgissa aina 24 kielellä
  • Parlamentin valiokuntien ja valtuuskuntien kokoukset sekä parlamentaariset edustajakokoukset kaikkialla maailmassa
  • Poliittisten ryhmien kokoukset
  • Lehdistötilaisuudet
  • Parlamentin päätöksentekoelinten kokoukset (puhemiehistö, puheenjohtajakokous, kvestorit jne.)
  • Alueiden komitean kokoukset
  • Tilintarkastustuomioistuimen kokoukset
  • Euroopan oikeusasiamiehen kokoukset
  • Euroopan tietosuojavaltuutetun kokoukset
  • Käännöskeskuksen kokoukset Luxemburgissa

Lisäksi pääosasto organisoi kokoukset kolmen toimipaikan ulkopuolella sekä huolehtii kokoushuoneisiin ja konferenssiteknikoihin liittyvistä palveluista.

Euroopan parlamentin käyttämät tulkkausmuodot

Tulkkien työn organisointi

Seuraa EP:n tulkkeja sosiaalisessa mediassa:

Tulkit työssään