Vertimas Žodžiu Europos Parlamente

Posėdžių įvairovė

Europos Parlamentas (EP) skiriasi nuo kitų institucijų posėdžių ir nagrinėjamų temų įvairove ir tuo, kad visi posėdžiai vyksta daugiau kaip viena kalba.

Vartojamos kalbos keičiasi priklausomai nuo posėdžio tipo ir nuo dalyvių realių poreikių.

Europos Parlamente, siekiant, kad būtų paisoma EP narių teisės visuose posėdžiuose vartoti jų pasirinktą oficialiąją kalbą, taikomas principas „kontroliuojama visiška daugiakalbystė".

Europos Parlamento Konferencijų logistikos ir vertimo žodžiu generalinis direktoratas teikia vertimo žodžiu paslaugas šiais atvejais:

  • per plenarinius posėdžius Briuselyje ir Strasbūre, visada 24 kalbomis,
  • per Parlamento komitetų, Parlamento delegacijų ir jungtinių parlamentinių asamblėjų posėdžius visame pasaulyje,
  • per frakcijų posėdžius,
  • per spaudos konferencijas,
  • per Parlamento vidaus sprendimų priėmimo organų (Biuro, Pirmininkų sueigos, kvestorių ir t. t.) posėdžius,
  • per Regionų komiteto posėdžius,
  • per Audito Rūmų posėdžius,
  • per Europos ombudsmeno posėdžius,
  • per Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno įstaigos posėdžius,
  • per Liuksemburge esančio Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro posėdžius.

Be to, šis direktoratas rengia posėdžius, vykstančius už trijų Europos parlamento darbo vietų ribų, teikia salių valdymo paslaugas ir konferencijų technikus.

Vertimo žodžiu paslaugos Europos Parlamente

Vertėjų žodžiu darbo organizavimas

Daugiau apie EP vertėjus žodžiu:

Vertėjai žodžiu dirba