Sadarbība ar universitātēm

Lai nodrošinātu prasmīgu tulku pieejamību un darba kvalitāti, svarīgākie Eiropas Parlamenta partneri ir universitātes, kurās notiek šo tulku sagatavošana. Lai arī vispārējā atbildība par tulku sagatavošanu gulstas uz dalībvalstu un universitāšu pleciem, šajā svarīgajā uzdevumā palīdzību var sniegt arī EP mutiskās tulkošanas dienests.

Ja mācību kurss atbilst prasītajiem standartiem un studentu valodu profils saskan ar Parlamenta darbā pieņemšanas vajadzībām, tad Eiropas Parlaments var atbalstīt universitāšu centienus, nodrošinot pedagoģisko vai finansiālo atbalstu dotāciju veidā.

Tiek īstenoti dažādi pasākumi, kuru vienīgais mērķis ir sagatavot talantīgākos studentus konferenču tulku profesijai.

Pašreizējie pasākumi:

  • virtuālās meistarklases un e-mācības,
  • pieredzējušu Parlamenta štata tulku dalība gala eksāmenos,
  • semināri kursu vadītājiem un pasniedzējiem,
  • dotācijas pēcdiploma kursu organizēšanai konferenču tulkošanā un projektiem, kas paredzēti tulku apmācības atbalstam,
  • studentu vizītes Eiropas Parlamentā.

Pieredzējuši tulki var arī sniegt padomus praktiskos jautājumos tām universitātēm, kuras vēlas uzlabot savas studiju programmas, un informēt par prasmēm, kuras vajadzīgas sekmīgai akreditācijas eksāmenu nokārtošanai.