Interpretarea la Parlamentul European

Reuniuni diverse

Parlamentul European (PE) se distinge de alte instituții prin diversitatea reuniunilor și a subiectelor abordate și prin faptul că toate reuniunile sunt multilingve.

Limbile utilizate variază în funcție de tipul reuniunii și de nevoile reale ale participanților.

În PE se aplică principiul „multilingvismului integral controlat" pentru a respecta dreptul deputaților de a utiliza orice limbă oficială în toate reuniunile.

Direcția Generală Logistică și Interpretare pentru Conferințe din PE asigură servicii de interpretare pentru:

  • ședințele plenare, întotdeauna în 24 de limbi, de la Bruxelles și Strasbourg;
  • reuniunile comisiilor parlamentare, ale delegațiilor parlamentare și ale adunărilor parlamentare paritare care au loc în toată lumea;
  • reuniunile grupurilor politice;
  • conferințele de presă;
  • reuniunile organelor interne de decizie ale Parlamentului (Biroul, Conferința președinților, chestorii, etc.);
  • reuniunile Comitetului Regiunilor;
  • reuniunile Curții de Conturi;
  • reuniunile Ombudsmanului European;
  • reuniunile Autorității Europene de Protecție a Datelor;
  • reuniunile Centrului de Traduceri de la Luxemburg.

Direcția asigură, în plus, organizarea reuniunilor din afara celor trei locuri de desfășurare a activității, gestionarea sălilor și a tehnicienilor de conferință.

Interpretarea utilizată în Parlamentul European

Organizarea activității interpreților

Serviciul de interpretare în PE

Interpreți în acțiune