Spolupráca s univerzitami

Pokiaľ ide o zaručenie dostupnosti a kvality kvalifikovaných tlmočníkov, najdôležitejšími partnermi sú univerzity zabezpečujúce vzdelávanie v tomto odbore. Hoci za odbornú prípravu tlmočníkov sú v prvom rade zodpovedné členské štáty a univerzity, pomoc pri tejto významnej úlohe môže poskytnúť aj tlmočnícke oddelenie Európskeho parlamentu.

V prípade, že študijný program spĺňa požadované normy a jazykový profil študentov zodpovedá náborovým požiadavkám Parlamentu, možno univerzitám poskytnúť pedagogickú či finančnú podporu vo forme grantov.

K dispozícii je široká škála opatrení zameriavajúcich sa na jeden cieľ: pripraviť najtalentovanejších študentov na povolanie konferenčného tlmočníka.

Medzi súčasné aktivity patria:

  • virtuálne študijné programy pre postgraduálne kurzy a tzv. e-learning, výučba na diaľku prostredníctvom informačných technológii,
  • účasť skúsených stálych tlmočníkov na záverečných skúškach,
  • semináre pre vedúcich študijných programov a lektorov,
  • granty na otváranie postgraduálnych študijných kurzov konferenčného tlmočenia a organizovanie projektov, ktorých cieľom je podpora odbornej prípravy tlmočníkov,
  • návštevy študentov v Európskom parlamente.

Skúsení tlmočníci môžu takisto poskytnúť praktické rady univerzitám, ktoré chcú svoje študijné programy zlepšiť, ako aj informácie týkajúce sa požiadaviek na zručnosti, ktoré je nutné preukázať na zloženie akreditačnej skúšky.