Tolmačenje v Evropskem parlamentu

Raznolikost sej

Evropski parlament (EP) se od drugih institucij razlikuje po raznolikosti sej in obravnavanih tem, pa tudi po dejstvu, da so vse seje večjezične.

Jeziki, ki se uporabljajo, so odvisni od vrste seje in dejanskih potreb udeležencev.

V EP velja načelo nadzorovane popolne večjezičnosti, s pomočjo katere se spoštuje pravica poslancev, da na vseh sejah uporabljajo uradni jezik po lastni izbiri.

Generalni direktorat za logistiko in tolmačenje za konference EP zagotavlja tolmačenje za:

  • plenarna zasedanja v Bruslju in Strasbourgu, vedno v 24 jezikih,
  • seje parlamentarnih odborov, parlamentarnih delegacij in skupnih parlamentarnih skupščin, ki potekajo po vsem svetu,
  • seje političnih skupin,
  • tiskovne konference,
  • seje notranjih organov Parlamenta (predsedstvo, konferenca predsednikov, kvestorji ipd.)
  • seje Odbora regij,
  • seje Računskega sodišča,
  • seje Evropskega varuha človekovih pravic,
  • seje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov,
  • seje Prevajalskega centra v Luksemburgu.

Organizira tudi seje zunaj treh krajev dela ter skrbi za sejne dvorane in je odgovoren za konferenčne tehnike.

Načini tolmačenja v Evropskem parlamentu

Organizacija dela tolmačev

Sledite tolmačem EP-ja na:

Tolmači pri delu