Sodelovanje z univerzami

Univerze, ki izobražujejo tolmače, so najpomembnejše partnerice, ko gre za zagotavljanje razpoložljivosti in kakovosti usposobljenih tolmačev. Čeprav je splošna odgovornost za usposabljanje tolmačev v rokah držav članic in univerz, lahko tolmaška služba EP pomaga pri izvajanju te pomembne naloge.

Če izobraževalni program izpolnjuje zahtevane standarde, jezikovni profil študentov pa ustreza kadrovskim potrebam Parlamenta, je mogoče s pedagoško ali finančno podporo v obliki subvencij podpreti prizadevanja univerz.

Na voljo je širok spekter ukrepov, ki imajo en sam cilj - pripraviti najbolj nadarjene študente na poklic konferenčnega tolmača.

Trenutne dejavnosti zajemajo:

  • spletna predavanja strokovnjakov in e-učenje,
  • sodelovanje izkušenih tolmačev, zaposlenih v EP, pri končnih preizkusih znanja,
  • seminarje za vodje tečajev in predavatelje,
  • subvencije za organizacijo podiplomskih programov konferenčnega tolmačenja in projektov, katerih cilj je podpora usposabljanju tolmačev,
  • obiske študentov v Evropskem parlamentu.

Izkušeni tolmači lahko univerzam, ki želijo izboljšati svoje programe, svetujejo tudi glede praktičnih vidikov in posredujejo informacije o veščinah, potrebnih, da se uspešno opravi akreditacijski preizkus.