Tolkning vid Europaparlamentet

Mångfald på sammanträdena

Europaparlamentet skiljer sig åt från de andra institutionerna genom sin mångfald av sammanträden och ämnen som behandlas och genom det faktum att alla sammanträden sker på flera språk.

De språk som används varierar beroende på vilken typ av sammanträde det är och deltagarnas faktiska behov.

Vid Europaparlamentet följs principen om "kontrollerad fullständig flerspråkighet" för att respektera ledamöternas rättighet att välja vilket officiellt språk de vill använda sig av under varje sammanträde.

Europaparlamentets generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser tillhandahåller tolkning för

  • plenarsammanträdena i Bryssel och Strasbourg som alltid tolkas till 24 språk,
  • de sammanträden som hålls av parlamentets utskott, parlamentets delegationer och gemensamma parlamentariska församlingar över hela världen,
  • de politiska gruppernas sammanträden,
  • presskonferenser,
  • sammanträden som hålls av de interna beslutsorganen (presidiet, talmanskonferensen, kvestorerna etc.),
  • regionkommitténs sammanträden,
  • revisionsrättens sammanträden,
  • Europeiska ombudsmannens sammanträden,
  • Europeiska datatillsynsmannens sammanträden,
  • sammanträden för översättningscentrumet i Luxemburg.

Generaldirektoratet organiserar även sammanträden utanför de tre arbetsplatserna och ansvarar för sammanträdeslokaler och konferenstekniker.

Olika typer av tolkning vid Europaparlamentet

Organisering av tolkarnas arbete

Följ Europaparlaments tolkar på:

Tolkar i arbete