skip to content
 

An Clár um Scoil Ambasadóra

Seoladh Clár um Scoil Ambasadóra Pharlaimint na hEorpa do mheánscoileanna in Éirinn in 2015 agus tá 65 scoil ar fud na tíre páirteach ann faoi láthair.

Cad atá i gceist?

Stiúrann Ambasadóirí Sinsearacha (múinteoirí) na daltaí trí Leabhar Oibre na Scoile Ambasadóra atá curtha ar fáil ag Parlaimint na hEorpa.

Bunaíonn Ambasadóirí Sóisearacha Pointe Eolais AE a bhíonn le fáil ar an idirlíon nó ar áitribh na scoile.

Eagraíonn Ambasadóirí Sóisearacha imeacht do Lá na hEorpa, mar shampla,

  • Féile cheol na hEorpa
  • Lá bhlaiseadh bhia na hEorpa
  • Díospóireacht maidir le saincheist Eorpach
  • Buail le d’Fheisire
  • Tráth na gceist AE
  • Toghchán Eorpach bréige

Moltar do scoileanna R-chleamhnas a dhéanamh le scoileanna eile ar fud AE atá páirteach sa chlár.  Tá rogha ann Parlaimint na hEorpa a leanúint ar Facebook/Twitter agus scéala nó blaganna etc. a phostáil.

Ceapann na múinteoirí Ambasdóirí Sóisearacha mar gheall ar an díograis a léiríonn siad agus an bhaint a bhíonn acu sa chlár i rith na bliana, agus tabharfar Deimhniú Ambasadóra Sóisearaigh speisialta dóibh.  Faigheann na daltaí eile atá páirteach sa chlár deimhniú rannpháirtíochta.

Faigheann múinteoirí oiliúint agus leabhar oibre SAPE chun iad a chur ar an eolas faoin ról.  Is deis é an lá oiliúna aithne a chur ar mhúinteoirí eile atá páirteach sa chlár. 

Déantar meastóireachtaí ar scoileanna agus bronntar plaic SAPE ar gach scoil rathúil.  Tugtar cuireadh do scoileanna teacht chuig Searmanas Bronnta, mar a mbronntar na plaiceanna orthu.  Moltar do scoileanna nach féidir leo freastal ar an Searmanas cuireadh a thabhairt do FPE teacht chucu thar ceann Pharlaimint na hEorpa (e.g. ar lá bhronnadh na gcéimeanna idirbhliana).

Tá an tréimhse chlárúcháin thart anois.  Chun bheith ar an liosta don bhliain seo chugainn, cuir ríomhphost chuig:  youth-epdublin@ep.europa.eu

 #EPASIreland

#EPAmbassadorSchools