skip to content
 

Feisirí Eorpacha na hÉireann 2019-2024

 
 

Baile Átha Cliath

photo Barry Andrews

Constituency: (Toghlach) Baile Átha Cliath
National party: (Páirtí naisiúnta) Fianna Fáil

Committee(s):
Coiste (Coistí):
Comhalta  
INTA: An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta  

Comhalta ionadaíoch
DEVE: An Coiste um Fhorbairt  
INGE: An Coiste Speisialta um an Trasnaíocht Eachtrach ar na Próisis Dhaonlathacha Uile san Aontas Eorpach, lena n-áirítear Bréagaisnéis

Grúpa polaitiúil: Grúpa Renew Europe

Seoladh:
19-22 Sráid Bhagóid Íochtarach
Baile Átha Cliath 2

+32 2 284 5618 (An Bhruiséil)
barry.andrews@ep.europa.eu
Barry Andrews: Leathanach próifile

photo Ciaran Cuffe

Constituency: (Toghlach) Baile Átha Cliath
National party: (Páirtí naisiúnta) An Comhaontas Glas

Committee(s):
Coiste (Coistí):
Comhalta
ITRE: An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
TRAN: An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

Comhalta ionadaíoch
REGI: An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach


Grúpa polaitiúil: An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí  

Seoladh:
16/17 Sráid Suffolk
Baile Átha Cliath D02 AT85

+ 353 (01) 1 679 0012 /+32 2 284 5386 (An Bhruiséil)
ciaran.cuffe@ep.europa.eu
Ciaran Cuffe: Leathanach próifile

photo Clare Daly

Constituency: (Toghlach) Baile Átha Cliath
National party: (Páirtí naisiúnta) Néamhspléach

Committee(s):
Coiste (Coistí):
Comhalta
LIBE: An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Comhalta ionadaíoch
INTA: An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
TRAN: An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht
SEDE: An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint
INGE: An Coiste Speisialta um an Trasnaíocht Eachtrach ar na Próisis Dhaonlathacha Uile san Aontas Eorpach, lena n-áirítear Bréagaisnéis


Grúpa polaitiúil: Grúpa na Clé i bParlaimint na hEorpa - GUE/NGL

Seoladh:
An chéad urlár
43 Sráid Essex Thoir
Barra an Teampaill
Baile Átha Cliath 2

+32 2 284 5580 (An Bhruiséil)
clare.daly@ep.europa.eu
Clare Daly: Leathanach próifile

photo Frances Fitzgerald

Constituency: (Toghlach) Baile Átha Cliath
National party: (Páirtí naisiúnta) Fine Gael

Committee(s):
Coiste (Coistí):
Comhalta
ECON: An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
FEMM: An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne

Comhalta ionadaíoch
DEVE: An Coiste um Fhorbairt
INGE: An Coiste Speisialta um an Trasnaíocht Eachtrach ar na Próisis Dhaonlathacha Uile san Aontas Eorpach, lena n-áirítear Bréagaisnéis


Grúpa polaitiúil: Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Seoladh:
Ionad Gnó Lis Cara
Baile Átha Cliath 2

+353 (0)83 386 6022 (Éire) / +32 2 284 5533 (An Bhruiséil)
frances.fitzgerald@ep.europa.eu
Frances Fitzgerald : Leathanach próifile

 

An Lár Tíre - an tIarthuaisceart

photo Luke 'Ming' Flanagan

Constituency: (Toghlach) An Lár Tíre - an tIarthuaisceart
National party: (Páirtí naisiúnta) Neamhspleách

Committee(s):
Coiste (Coistí):
Comhalta
CONT: An Coiste um Rialú Buiséadach
AGRI: An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

Comhalta ionadaíoch
INTA: An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta  


Grúpa polaitiúil: Grúpa na Clé i bParlaimint na hEorpa - GUE/NGL

Seoladh:
Priory House
Sráid na Beairice
An Caisleáb Riabhach
Co. Ros Comáin

+ 353 (0) 94 962 2710 (Éire) / +32 2 284 5238 (An Bhruiséil)
lukeming.flanagan@ep.europa.eu
Luke 'Ming' Flanagan: Leathanach próifile

photo Chris MacManus

Constituency: (Toghlach) An Lár Tíre - an tIarthuaisceart
National party: (Páirtí naisiúnta) Sinn Féin

Committee(s):
Coiste (Coistí):
Comhalta
AGRI: An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

Comhalta ionadaíoch
ECON: An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta


Grúpa polaitiúil: Grúpa na Clé i bParlaimint na hEorpa - GUE/NGL

Seoladh:
16 Sráid Eoin Uachtarach
Co. Shligigh

chris.macmanus@ep.europa.eu
Chris MacManus: Leathanach próifile

photo Colm Markey

Constituency: (Toghlach) An Lár Tire - an tIarthuaisceart
National party: (Páirtí naisiúnta) Fine Gael

Committee(s):
Coiste (Coistí):
Comhalta
AGRI: An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
TRAN: An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

Comhalta ionadaíoch  
PECH: An Coiste um Iascach  

Grúpa polaitiúil: Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Seoladh:
Parlaimint na hEorpa
Altiero Spinelli - 12E217
60, Rue Wiertz
b-1047 an Bhruiséil, an Bheilg

+32 228 37214 (An Bhruiséil)
colm.markey@ep.europa.eu
Colm Markey: Leathanach próifile

photo Maria Walsh

Constituency: (Toghlach) An Lár Tíre - an tIarthuaisceart
National party: (Páirtí naisiúnta) Fine Gael

Committee(s):
Coiste (Coistí):
Comhalta
EMPL: An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

Comhalta ionadaíoch  
LIBE: An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Grúpa polaitiúil: Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Seoladh:
Parlaimint na hEorpa
Altiero Spinelli - 14E258
60, Rue Wiertz
b-1047 an Bhruiséil, an Bheilg

+ 353 (0) 87 7215415 (Éire) / +32 2 284 5896 (An Bhruiséil)
maria.walsh@ep.europa.eu
Maria Walsh: Leathanach próifile

 

An Deisceart

photo Deirdre Clune

Constituency: (Toghlach) An Deisceart
National party: (Páirtí naisiúnta) Fine Gael

Committee(s):
Coiste (Coistí):
Comhalta  
IMCO:  An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra  

Comhalta ionadaíoch
ENVI: An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
DROI:  An Fochoiste um Chearta an Duine
BECA: An Coiste Speisialta um Shárú na hAilse

Grúpa polaitiúil: Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Seoladh:
74 An Meal Theas
Co. Chorcaí

+ 353 (0) 21 2355822 (Éire) / + 32 2 284 5177 (An Bhruiséil)
deirdre.clune@ep.europa.eu
Deirdre Clune: Leathanach próifile

photo Billy Kelleher

Constituency: (Toghlach) An Deisceart
National party: (Páirtí naisiúnta) Fianna Fáil

Committee(s):
Coiste (Coistí):
Comhalta
ECON: An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
FISC:  An Fochoiste um Chúrsaí Cánach
ANIT: An Coiste Fiosrúcháin um Chosaint Ainmhithe agus iad á nIompar

Comhalta ionadaíoch
ENVI: An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia


Grúpa polaitiúil: Grúpa Renew Europe

Seoladh:
Báile Philib
Crois an Fhaoitigh
Co. Chorcaí

+ 353 (0) 87 3366421 (Éire)+32 2 228 45279 (An Bhruiséil)
billy.kelleher@ep.europa.eu
Billy Kelleher: Leathanach próifile

photo Seán Kelly

Constituency: (Toghlach) An Deisceart
National party: (Páirtí naisiúnta) Fine Gael

Committee(s):
Coiste (Coistí):
Comhalta
ITRE: An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Comhalta ionadaíoch
INTA: An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
DROI: An Fochoiste um Chearta an Duine

Grúpa polaitiúil: Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Seoladh:
43a Sráid Gladstone Uachtarach
Cluan Meala
Co. Thiobráid Árainn

+ 353 (0) 52) 6170437 (Éire) / +32 2 284 5206 (An Bhruiséil)
sean.kelly@ep.europa.eu
Sean Kelly: Leathanach próifile

photo Grace O'Sullivan

Constituency: (Toghlach) An Deisceart
National party: (Páirtí naisiúnta) An Comhaontas Glas

Committee(s):
Coiste (Coistí):
Comhalta
ENVI: An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
PECH: An Coiste um Iascach

Grúpa polaitiúil: An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí

Seoladh:
Parlaimint na hEorpa
Altiero Spinelli - 09G101
60, Rue Wiertz
b-1047 an Bhruiséil, an Bheilg

+32 2 284 5588 (An Bhruiséil)
grace.osullivan@ep.europa.eu
Grace O'Sullivan: Leathanach próifile

photo Mick Wallace

Constituency: (Toghlach) An Deisceart
National party: (Páirtí naisiúnta) Néamhspléach

Committee(s):
Coiste (Coistí):
Comhalta
ENVI: An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia  
SEDE: An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint

Comhalta ionadaíoch
AFET: An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
ECON: An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Grúpa polaitiúil: Grúpa na Clé i bParlaimint na hEorpa - GUE/NGL  

Seoladh:
Páirc Chaladh na Farraige
Loch Garman

+ 353 (0) 53 91 26051 (Éire) / +32 2 284 5108 (An Bhruiséil)
mick.wallace@ep.europa.eu
Mick Wallace: Leathanach próifile