skip to content
 
 
 

Jaunumi 2021

EP deputāti prasa Komisijai ierosināt tiesību aktus par digitālās ES sociālā nodrošinājuma kartes ieviešanu līdz 2022. gada beigām, lai samazinātu administratīvo slogu darba ņēmējiem.
Lasīt tālāk
Līdz 2022. gada janvāra beigām ir jāierosina noteikumi legālās darbaspēka migrācijas atvieglošanai uz Eiropu, lai pārvarētu problēmas, ko rada sabiedrības novecošana un prasmju trūkums.
Lasīt tālāk
Lai veicinātu autonomu un ilgtspējīgu ES apgādi ar materiāliem, kas vajadzīgi jauno tehnoloģiju ražošanai, Parlaments aicina dažādot resursu ieguvi un veicināt produktu pārstrādi.
Lasīt tālāk
Lasīt tālāk

Pasākumi

Aicinām pievienoties jauniešu tiešsaistes diskusijai 16. novembrī plkst. 11:00. Piecas jauniešu komandas no mūsu megaspēka - Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolām - nāks klajā ar savām idejām Eiropas nākotnes attīstībai piecos svarīgos virzienos: klimata pārmaiņas un vide; digitālā pārvaldība un ekonomika; Eiropas vērtības, tiesiskums, drošība; izglītība, kultūra, jaunatne, sports; sociālais taisnīgums un nodarbinātība.
Lasīt tālāk
Piektdien, 12. novembrī, plkst. 10.00 aicinām uz tiešsaistes diskusiju par Eiropas Parlamenta (EP) biroja Latvijā ikgadējā “Vēlētāju gaidu pētījuma” rezultātiem, pievēršoties  tēmām par Eiropas zaļo kursu un ekonomikas atveseļošanos, cīņu ar dezinformāciju un sociālo taisnīgumu. Diskusijā piedalīsies seši EP deputāti no Latvijas un nozaru eksperti.
Lasīt tālāk
Galvenie 10 000 jauno dalībnieku ierosinājumi bija saistīti ar atkritumu pārstrādi, daudzvalodību, tiesiskumu un federālākas Eiropas veidošanu.
Lasīt tālāk
Lasīt tālāk