skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Autovadītājiem turpmāk būs jāatbild arī par Lielbritānijā, Īrijā un Dānijā veiktiem pārkāpumiem

11/02/2015

Eiropas Parlaments trešdien pieņēma grozījumus direktīvā par dalībvalstu apmaiņu ar satiksmes noteikumu pārkāpēju datiem, kas paredz autovadītājus turpmāk sodīt arī par Lielbritānijā, Īrijā un Dānijā veiktiem pārkāpumiem. Jauno noteikumu mērķis ir nodrošināt taisnīgu attieksmi pret šoferiem visā Eiropas Savienībā un uzlabot drošību uz ceļiem.

“Lai sasniegtu jauno ES mērķi uz pusi mazināt satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu, mums vajadzīgi efektīvāki ceļu satiksmes drošības instrumenti. Tāda ir šī  direktīva, kas novērš nesodāmību. Iedzīvotāji, protams nebūs sajūsmā par atgādinājumiem, ka viņi pārkāpuši satiksmes noteikumus, bet vienlaikus viņiem jānovērtē, ka sistēma turpmāk būs vienlīdzīga pret pārkāpējiem visā ES, neatkarīgi no auto reģistrācijas valsts”, norādīja ziņotāja Inés Ayala Sender (S&D, ES).

Jauna tiesiskā bāze

Parlamenta pieņemtās izmaiņas direktīvā paredz jaunu tiesisko bāzi (ES kompetences transporta drošības jomā) noteikumiem par datu apmaiņu, jo Eiropas Savienības tiesas 2014. gada 6. maija spriedumā atzīts, ka iepriekšējā tiesiskā bāze  (policijas sadarbība) bijusi kļūdaina.

Attieksies arī uz  Lielbritāniju, Īriju un Dāniju

Direktīva līdz šim nebija spēkā Apvienotajā Karalistē, Īrijā un Dānijā. Tiesiskās bāzes maiņa nozīmē, ka tagad arī trim minētajām valstīm direktīva būs jāievieš nacionālajos likumos. Tas būs jāpaveic divu gadu laikā pēc noteikumu stāšanās spēkā.

Pāri robežām sodāmi pārkāpumi

Pārrobežu datu apmaiņas noteikumi nosaka kārtību, kādā ES dalībvalstis apmainās ar transportlīdzekļa reģistrācijas datiem, lai izsekotu autovadītājus, kam pienākas sods par kādu no šiem pārkāpumiem:
•ātruma pārsniegšana,
•drošības jostas nelietošana,
•sarkanās gaismas šķērsošana,
•braukšana alkohola reibumā,
•braukšana narkotiku ietekmē,
•ķiveres nevalkāšana (motociklistiem),
•braukšana pa neatļautu joslu,
•mobilā tālruņa vai citas saziņas ierīces nelikumīga izmantošana braukšanas laikā.

Tālākie soļi
Jaunie noteikumi vēl oficiāli jāapstiprina ES Ministru Padomē. Pašreizējie noteikumi par datu apmaiņu būs spēkā līdz 2015.gada 6.maijam.

Saites
Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (11.02.2015)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Debašu videoierakts (10.02.2015)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

Ziņotāja Inés Ayala Sender (S&D, ES)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28292/INES_AYALA+SENDER_home.html

Procedūras fails
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0218(COD)&l=en

Eiropas Savienības tiesas spriedums: paziņojums presei (06.05.2014)
http://europa.eu/rapid/press-release_CJE-14-69_en.htm

Kontakti papildinformācijai
Marta Rībele,
EP Informācijas biroja Latvijā vadītāja
marta.ribele@europarl.europa.eu
tālr. 29296524