skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlaments izveido komiteju dalībvalstu nodokļu lēmumu izvērtēšanai

12/02/2015

Parlaments ceturtdien pieņēma lēmumu izveidot īpašu parlamentāro komiteju, kas izvērtēs ES dalībvalstu lēmumus nodokļu jomā un citus “līdzīga rakstura” pasākumus, kā arī nāks klajā ar atzinumiem un ierosinājumiem. Komitejā būs 45 deputāti un tā sākotnēji izveidota uz sešiem mēnešiem.  

Lēmumu par komitejas veidošanu deputāti pieņēma ar 612 balsīm par, 19 pret un 23 atturoties.


Pilnvaras

Komiteja izvērtēs nodokļu jomā pieņemtos lēmumus un to pārredzamību kopš 1991. gada 1.janvāra, kā arī caurlūkos Eiropas Komisijas veikto dalībvalstīs piešķirtā valsts atbalsta kontroli. Komitejas uzdevums būs arī vairot izpratni par tā sauktās “agresīvās nodokļu plānošanas” negatīvo ietekmi uz publiskajām finansēm, un nākt klajā ar ieteikumiem nākotnei.

“Luksemburgas skandāls”

Komitejas izveidošana ir saistīta ar Eiropas Komisijas uzsākto izmeklēšanu par Luksemburgas, Īrijas, Beļģijas un Nīderlandes nodokļu lēmumiem attiecībā uz starptautiskajiem uzņēmumiem.

Saites

EP deputāti, kas darbosies jaunajā komitejā
http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/document/CS01_20150211_en.doc
Lēmums par komitejas izveidi būs izlasāms šeit (klikšķināt uz 12.02.2015)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
Noteikumi par EP īpašo komiteju izveidi http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150101+RULE-197+DOC+XML+V0//EN&language=EN&navigationBar=YES

Kontakti papildinformācijai
Marta Rībele,
EP Informācijas biroja Latvijā vadītāja
marta.ribele@europarl.europa.eu
tālr. 29296524