skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

ES-ASV tirdzniecība: jāuzlabo piekļuve ASV tirgum, jāsargā ES standarti, jāreformē investoru tiesa

08/07/2015

ES tirdzniecības nolīgumam ar ASV ir jādod ES uzņēmējiem vairāk piekļuves ASV tirgum, bet tas nedrīkst pazemināt Eiropas Savienības standartus - datu aizsardzības, pārtikas drošības un citās jomās, saka EP deputāti šodien pieņemtajā rezolūcijā. Viņi pieprasa privātās arbitrāžas sistēmu (ISDS) investoru un valstu strīdu risināšanai aizvietot ar jaunu mehānismu, kurā darbojas publiski iecelti tiesneši, un kas pakļauta pārredzamības prasībām.
Eiropas Parlaments pieņēma savus ieteikumus Eiropas Komisijai, kas ES vārdā ved sarunas ar ASV par Transatlantiskās Tirdznieības un investīciju partnerības (TTIP) izveidošanu, ar 436 balsīm par, 241 pret un 32 atturoties.

"Pašlaik līdz šim vēl nepieredzētā apjomā notiek globalizācija, kas skar gan mūsu iedzīvotājus, gan uzņēmumus. Mūsu kā parlamenta demokrātiskais pienākums ir piedalīties šī procesa vadībā, to nevar atstāt tikai sarunvedēju rokās. Tāpēc mēs esam sagatavojuši šo rezolūciju, kurā norādām savas prasības topošajam nolīgumam", teica ziņotājs Bernd Lange (S&D, DE).

"Mēs prasām pārredzamāku procesu, spēcīgu aizsardzību darba ņēmēju tiesībām, privāto datu un sabiedriskas nozīmes pakalpojumu aizsardzību. Mēs prasām, lai privātās arbitrāžas tiesu lēmumi neierobežotu valstu un pašvaldību tiesības pieņemt likumus sabiedrības interesēs", viņš norādīja, piebilstot: "ar šodienas balsojumu esam devuši skaidras vadlīnijas Komisijai par to, kādu nolīgumu mēs vēlamies. Ja panāktais nolīgums nebūs mums pieņemams, mēs to noraidīsim".

Jauna sistēma investoru un valstu strīdu risināšanai

Eiropas Parlaments prasa, lai investoru un valstu strīdus lemtu nevis privātās arbitrāžas tiesas, kā to parasti paredz starptautiskos tirdzniecības nolīgumos, bet gan īpaši šim nolūkam izveidots jauns mehānisms, kas pakļauts demokrātijas principiem un uzraudzībai, un kur lietas izskatītu publiski un pārredzami, un to veiktu neatkarīgi un profesionāli publiski iecelti tiesneši. Jaunajam mehānismam jāietver arī apelācijas mehānisms, jārespektē ES un dalībvalstu tiesu jurisdikcija un jānodrošina, lai privātas intereses neierobežotu sabiedriskās politikas mērķus.

Uzlabot piekļuvi ASV tirgum, sargāt ES standartus

EP deputāti atbalsta sarunu turpināšanu, bet uzsver, ka tajās jāpanāk vērienīgs un līdzsvarots nolīgums, kas palielina piekļuvi preču, pakalpojumu un publiskā iepirkuma tirgum, taisnīgi sadalot ieguvumus visām dalībvalstīm. Nolīgumam ar ASV jāizveido efektīva, konkurējoša ekonomikas vide un jānovērš tirdzniecības šķēršļi.

Sarunās jānojauc ASV ierobežojumi attiecībā uz ES piekļuvi ASV transporta un aviopakalpojumu tirgum, telekomunikāciju tirgum, kā arī jāpanāk ASV publiskā iepirkuma tirgus atvēršana visos pārvaldes līmeņos, prasa EP deputāti.

Vienlaikus Eiropas Parlaments prasa garantēt augstu aizsardzību ES patērētāju datiem,
veselībai un drošībai. Arī ES sabiedriskas nozīmes pakalpojumu tirgu nedrīkstētu atvērt ASV ES ģeogrāfisko norāžu sistēma, jānodrošina īpaša aizsardzība jutīgiem lauksaimniecības un rūpniecības produktiem.

"Nekādu kompromisu" ar ASV nedrīkst būt jomās, kur ES standarti ir stipri atšķirīgi,
piemēram, attiecībā uz ķīmisko vielu atļaušanu, klonēšanu un ĢMO, uzsver deputāti.

Nākamie soļi

ES un ASV tirdzniecības sarunu 10.raunds notiks Briselē, no 13.līdz 17.jūlijam.

Pēc tam, kad ES un ASV sarunvedēji būs vienojušies par nolīguma tekstu, tas būs jāatbalsta Eiropas Parlamentam un ES Padomei.

Saites:

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (08.07.2015)
Debašu videoieraksts (07.07.2015)
Preses konferences video (08.07.2015 plkst. 14.30)

Kontakti papildinformācijai:
Marta Rībele,  EP Informācijas biroja Latvijā vadītāja
marta.ribele@europarl.europa.eu
tālr. 29296524