skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlaments samazina komisijas maksu par maksājumu karšu lietošanu

10/03/2015

Komisijas maksu, ko bankas iekasē no mazumtirgotāja par maksājumu ar karti apstrādi, turpmāk ierobežos ES mēroga "griesti", lēma Eiropas Parlaments otrdienas balsojumā. "Griesti" būs spēkā uz komisijas maksu par maksājumu karšu darījumiem gan citās ES dalībvalstīs, gan vienas dalībvalsts robežās, un tie samazinās izmaksas arī pircējiem.

"Jaunā regula kopā ar drīzumā pieņemamo Maksājumu pakalpojumu direktīvu nodrošinās godīgu konkurenci Eiropas maksājumu pakalpojumu sniedzēju vidū. Tā veicinās arī pārredzamību, stimulēs sāncensību un sniegs mazumtirgotājiem un patērētājiem iespējas izvēlēties maksājumu karšu shēmas, kas piedāvā izdevīgākos noteikumus", pēc balsojuma teica par noteikumu izstrādi atbildīgais EP deputāts Pablo Zalba (EPP, ES).

EP deputāti jaunos noteikumus pieņēma ar 621 balsīm par, 26 pret un 29 atturoties.

Pārredzama komisijas maksa par maksājumu apstrādi mazumtirdzniecībā

Par debetkaršu maksājumu apstrādi mazumtirdzniecībā citā ES valstī noteiktie komisijas maksas griesti būs 0,2% no darījuma vērtības.

EP nodrošināja, ka 0,2% griesti pēc piecu gadu pārejas perioda būs jāpiemēro arī iekšzemes debetkaršu darījumiem. Šajā piecu gadu pārejas laikā dalībvalstis var atļaut maksājumu pakalpojumu sniedzējiem piemērot komisijas maksu līdz 0,2% no "visu debetkaršu iekšzemes darījumu vidējās ikgadējās darījumu vērtības katrā maksājumu karšu shēmā".

Mazākām iekšzemes debetkaršu transakcijām dalībvalstis varēs atļaut maksājumu pakalpojumu sniedzējiem pēc 5 gadu pārejas perioda noteikt fiksēto maksu līdz €0,05 par darījumu.

Darījumu ar kredītkartēm apstrādei mazumtirdzniecībā komisijas maksas griesti būs 0,3% no pirkuma vērtības. Iekšzemes darījumiem ar kredītkartēm dalībvalstis drīkstēs noteikt arī zemāku darījuma starpbanku komisijas maksu.

Zemākas darījumu izmaksas - zemākas cenas

Pašlaik mazumtirgotājiem bieži nav citas iespējas kā vien pieņemt visas maksājumu kartes pēc to izsniedzēju izvirzītiem noteikumiem. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem mazumtirgotājiem, izvēloties karšu shēmu, būs pienākums akceptēt vienīgi tās attiecīgās shēmas kartes, uz kurām attiecas "griestu" regula.

Pēc jaunajiem noteikumiem varētu rasties situācija, ka mazumtirgotājs pieņem mazāku maksājumu karšu klāstu, tomēr samazinātās darījuma apstrādes maksas dēļ ieguvēji būs gan mazumtirgotāji, gan arī pircēji.

Izņēmumi: korporatīvās kartes un "trīspusējās shēmas"

Jaunie noteikumi nebūs spēkā attiecībā uz tā sauktajām “trīspusējām” karšu shēmām (kā Diners vai American Express), proti, ja karti izdevis gan darījumu apstrādā viens un tas pats operators. Izņēmumi būs arī korporatīvās kartes, ko lieto vienīgi norēķiniem par darījumu pakalpojumiem, kā arī "īpašās kartes", kā, piemēram, Amazon kredītkarte, ko var lietot vienīgi iepirkumiem Amazon internetveikalā.

Pēc trim gadiem noteikumi tiks piemēroti arī trīspusējām karšu shēmām, kas pilnvarojušas citas puses izsniegt kartes un tādējādi apiet likumu, faktiski darbojoties kā četrpusējās shēmas.

Jaunie "griesti" neattiecas uz naudas izņemšanu no bankomātiem.

Tālākie soļi

Bez Parlamenta noteikumi jāpieņem arī ES Ministru Padomei. Tie stāsies spēkā sešus mēnešus pēc pieņemšanas.

Papildinformācija

Pašlaik komisijas maksas par darījumu apstrādi starpbanku sistēmās nav pārredzamas un atšķiras katrā ES dalībvalstī. Dažās no dalībvalstīm tās regulē tiesību akti bet citās - dalībvalstu konkurences uzraudzības iestāžu lēmumi.

Šīs komisijas maksas iekasē bankas, kas iesaistījušās, piemēram, Visa un MasterCard karšu shēmās, kuras arī ir tirgū visizplatītākās karšu shēmas (96,8% no visiem maksājumu darījumiem). Mazumtirgotājiem tas ir jāmaksā bankai un viņi to kompensē, paaugstinot cenas par precēm vai pakalpojumiem.

Latvija: pašreizējā komisijas maksa darījumu apstrādei Visa shēmā
Latvija: pašreizējā komisijas maksa darījumu apstrādei MasterCard shēmā
Infografika: Jauni noteikumi par karšu maksājumiem piemērotās komisijas maksas ierobežošanu

Kontakti papildinformācijai
Marta Rībele,
EP Informācijas biroja Latvijā vadītāja
marta.ribele@europarl.europa.eu
tālr. 29296524