skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP deputāti prasa vairāk aizsardzības vietējiem tradicionālajiem produktiem

06/10/2015
Foto: Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas arhīvs;
Siguldas novada pašvaldība;
Rēzeknes pilsētas pašvaldība.
Foto: Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas arhīvs; Siguldas novada pašvaldība; Rēzeknes pilsētas pašvaldība.

ES līmenī jāaizsargā ne vien tradicionālās receptes un pārtikas produkti, bet arī reģionālas un vietējas nozīmes nelauksaimnieciski un amatnieku produkti, kuru izgatavošanas pamatā ir tradicionālas prasmes vai zināšanas (kā, piemēram, Latgales keramika vai Baldones dūņas u.c.). To Eiropas Parlaments pieprasa otrdien pieņemtajā rezolūcijā. Tas palīdzētu ekonomikai, veicinātu tūrismu, stiprinātu patērētāju uzticēšanos, kā arī palīdzētu saglabāt kultūras mantojumu un tradicionālās prasmes.

"Paldies Eiropas Parlamentam par plašo atbalstu aicinājumam vairāk aizsargāt tradicionālās prasmes. ES mēroga ģeogrāfisko norāžu  aizsardzības paplašināšana sniegs ieguvumus ne vien patērētajiem, bet arī tūrismam, kultūrai, nodarbinātībai un tirdzniecībai. Tagad šis jautājums ir Eiropas Komisijas ziņā, un es ceru, ka tā drīz ierosinās jaunus tiesību aktus, vēlams, jau reizē ar oktobrī gaidāmo ziņojumu par iekšējo tirgu”, norādīja par tiesību aktu atbildīgā deputāte Virginie Rozière (S&D, Francija).

Eiropas Parlaments viņas sagatavoto rezolūciju atbalstīja ar 608 balsīm par, 43 pret un 43 atturoties.

Rezolūcijā EP mudina Komisiju ierosināt tiesību aktu ar mērķi izveidot sistēmu, kas aizsargātu tradicionālu vietējas un reģionālas nozīmes nelauksaimniecisku produktu ģeogrāfisko izcelsmi, (piemēram – “Latgales keramika”, “Bohēmijas stikls”, “Karraras marmors” u.c.). Norāde uz produkta saikni ar noteiktu teritoriju ir būtiska, lai varētu norādīt uz īpašām prasmēm un apliecināt produkta kvalitāti, saka EP deputāti.

Ekonomikas potenciāls un kvalitātes apliecinājums

Ģeogrāfisko norāžu aizsardzībai var būt liels ekonomisks potenciāls un tas var sniegt ievērojamus ieguvumus īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un reģioniem, norāda EP deputāti. Tas dotu pamatu Eiropas Savienībai nodrošināt šo pašu aizsardzību arī eksportētiem produktiem, starptautisko tirdzniecības sarunu ietvaros.

Sistēma sniegtu patērētajiem uzticamu informāciju par vietu un izgatavošanas metodi, lai palīdzētu viņiem veikt informētu izvēli, novēršot maldināšanu, ko varētu radīt nosaukumi vai apraksti. Tas arī ļautu apkarot viltojumus, nepieļaut negodīgu konkurenci un citas negodīgas prakses, saka EP deputāti.

Vienota ES reģistrācijas sistēma

Ražotājiem, to apvienībām un tirdzniecības kamerām jādod tiesības pieteikties uz ES līmeņa ģeogrāfiskās izcelsmes aizsardzību. Reģistrācijas procedūrai jābūt pēc iespējas efektīvai, vienkāršai un pieejamai, un tai jābūt pēc iespējas lētākai un jānodrošina mazākais iespējamais birokrātiskais slogs uzņēmējiem.

Piezīme redaktoriem

Pašlaik ES līmeņa ģeogrāfiskās izcelsmes aizsardzību nodrošina  lauksaimniecības produktiem (LV- sklandrausis, Carnikavas nēģi, salināta rudzu rupjmaize), bet nav vienotas sistēmas nelauksaimniecisko produktu izcelsmes aizsardzībai. Šobrīd 15 ES dalībvalstīs ir spēkā valstu tiesību akti, kas aizsargā nelauksaimnieciskos produktus, tomēr tie dalībvalstīs piemēro atšķirīgu līmeņu aizsardzību.

Raksts: Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes nodrošinās lielākas garantijas patērētājiem
Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (06.10.2015)
Debašu video ieraksts (05.10.2015)
EbS+ (05.10.2015)
Eiropas Komisijas informācija par nelauksaimniecisku produktu ģeogrāfiskās izcelsmes aizsardzību (EN)
Apkopojums par dalībvalstu tiesību aktiem ģeogrāfiskās izcelsmes aizsardzībai

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
EP preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu