skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlamenta deputāti iestājas par spēcīgāku ES ārpolitiku un aizsardzības politiku

13/12/2017

ĪSUMĀ:

  • Atbalsts ES integrācijai aizsardzības jomā;
  • Atbalsts ES aizsardzības budžetam un brīvai dalībvalstu bruņoto spēku kustībai;
  • Nepieciešams paātrināt ES Padomes lēmumu pieņemšanu kopējās ārpolitikas un drošības politikas jautājumos

ES ārpolitikai un drošības politikai būtu jāstiprina dalībvalstu sadarbība aizsardzības jomā un jāsniedz pienācīga atbilde starptautiskajiem draudiem, trešdien norādīja EP deputāti.  

EP deputāti atzinīgi vērtē faktu, ka pēc atkārtotiem EP aicinājumiem ar Eiropas Aizsardzības fonda izveidi, ES operatīvo štābu, pastāvīgo strukturēto sadarbību un ikgadēju dalībvalstu aizsardzības plānu izvērtējamu ir aktivizēta ES integrācija aizsardzības jomā.

 

EP deputāti vēlas, lai Eiropas Komisija izveidotu atsevišķu Aizsardzības ģenerāldirektorātu (DG Defence), kas koordinētu aizsardzības politikā un cita starpā vienkāršotu bruņoto spēku un bruņojuma pārvietošanos ES ietvaros.

 

Deputāti arī aicina dalībvalstis šīs desmitgades laikā atvēlēt aizsardzībai 2% IKP, kā arī izveidot ES aizsardzības budžetu nākamā ES daudzgadu finanšu plāna ietvaros.

 

Nepieciešama skaļāka ES diplomātijas balss

Citā rezolūcijā, kurā analizēts ES ārpolitikas veikums, deputāti norāda uz izaicinājumiem, kas rada draudus ES drošībai: masu iznīcināšanas ieroču izplatība, terorisms, konflikti austrumu un dienvidu kaimiņu reģionos, pastarpinātie kari, hibrīdkarš un informatīvais karš.

 

EP deputāti pauž nožēlu par Krievijas veiktajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem un tās īstenoto hibrīdkaru (konvencionālās karadarbības, kiberkara un citu karadarbības metožu kombinācija), norādot, ka, tikai pārtraucot agresīvo darbību un pildos jau spēkā esošās vienošanās, būs iespējama dziļāka ES un Krievijas sadarbība.

 

EP deputāti norāda, ka šie izaicinājumi rada nepieciešamību pēc spēcīgākas diplomātiskas atbildes un ātrākas rīcības. Tāpēc deputāti rosina paātrināt lēmumu pieņemšanu ES Padomē, ārpolitikas un drošības politikas jautājumos vienprātības principu aizstājot ar kvalificētu balsu vairākumu.

 

    • Rezolūcija par Kopējo ārpolitiku un drošības politiku (CFSP) tika pieņemta ar 408 balsīm pret 132, 102 deputātiem atturoties.

Rezolūcija par Kopējo drošības un aizsardzības politiku (CSDP) tika pieņemta ar 368 balsīm pret 237, 61 deputātam atturoties. 

Citāti:

Parlamenta ziņotājs par CSDP Michael Gahler (EPP, Vācija) sacīja: “Pēc astoņu gadu darba pie ES aizsardzības mums ir “balti dūmi”. Pastāvīga strukturēta sadarbība ir būtisks solis uz priekšu. Tas ir skaidrs signāls pilsoņiem, ka ES ir gatava rīcībai drošības un aizsardzības politikas jomā.”

EP ziņotājs par CFSP David McAllister (EPP, Vācija) sacīja: “65% eiropiešu atbalsta kopēju ārpolitiku, bet 75% atbalsta kopēju drošības un aizsardzības politiku. ES ir jārīkojas, lai īstenotu pieprasījumu pēc šādas politikas. Galvenā uzmanība jāpievērš sadarbībai, nosakot draudus, Eiropas projekta konsolidācijai un par drošību atbildīgo institūciju sadarbībai.”

 

Papildu informācija

 

 .

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

signe.znotina-znota@europarl.europa.eu