skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlamenta deputāti atbalsta plašas pārmaiņas Panamas dokumentu atklātās rīcības izskaušanai

13/12/2017

ĪSUMĀ:

  • Aicinājums izveidot publiski pieejamus patieso īpašnieku reģistrus;
  • Noteikumi un sankcijas starpniekiem, kas palīdz īstenot agresīvu nodokļu plānošanu;
  • Aicinājums izveidot pastāvīgu nodokļu jautājumu komiteju.

Publiski pieejami uzņēmumu patieso īpašnieku reģistri, efektīva trauksmes cēlēju aizsardzība un stingrāki noteikumi starpniekiem ir priekšnosacījumi cīņai ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, norāda Eiropas Parlamenta deputāti.
 

Šie ir daži no 211 priekšlikumiem, ar kuriem nākusi klajā EP Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, nodokļu apiešanas un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas izmeklēšanas komiteja (PANA). EP trešdien komitejas izstrādāto rezolūciju atbalstīja ar 492 balsīm pret 50, 136 deputātiem atturoties.

 

Komitejas būtiskākie ieteikumi:

  • Izveidot “standartizētus, regulāri atjauninātus un publiski pieejamus” faktisko īpašnieku reģistrus par visiem dalībniekiem uzņēmumos, fondos, trastos un līdzīgos juridiskos veidojumos;
  • Jauni noteikumi agresīvā nodokļu plānošanā iesaistītu starpnieku (juristu un grāmatvežu) regulējumam, kā arī “stimuli, lai atturētu no izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas”;
  • izveidot kopējas starptautiskas definīcijas tam, kas ir ārzonas finanšu centrs, nodokļu oāzes, slepenību nodrošinošas oāzes, nodokļu jurisdikcijas, kas nesadarbojas, un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas ziņā augsta riska valsts;
  • radīt mehānismu trauksmes cēlēju atbalstam, lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību un pienācīgu finansiālo palīdzību;
  • ieviest “atturošas” sankcijas gan ES, gan dalībvalstu līmenī pret bankām un starpniekiem, kas “apzināti, tīši un sistemātiski piedalās nelikumīgās nodokļu vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmās”
  • izveidot pastāvīgu EP izmeklēšanas komiteju, līdzīgi kā ASV KongresāEP deputāti pauž nožēlu, ka vairākas ES dalībvalstis minētas Panamas dokumentos, un noradīja uz “politiskās gribas trūkumu atsevišķās valstīs īstenot reformas un nodrošināt likumu ievērošanu.”Patlaban izmaiņas ES nodokļu likumdošanā iespējamas, visām dalībvalstīm vienojoties vienprātīgi. Deputāti aicina šo nosacījumu aizstāt ar kvalificētu vairākumu ES Padomē. 

 

Fakti: Līdz ar balsojumu noslēdzas 2015. gada jūnijā izveidotās komisijas 18 mēnešus ilgais darbs. Tā tika izveidota, atklātībā nākot tā dēvētajiem Panamas dokumentiem, ar mērķi izskaust dokumentos atklāto rīcību.

Nākamie soļi: PANA komitejas noslēguma ziņojums un ieteikumi tiks nosūtīti Eiropas Komisijai un ES Padomei.

Citāti:

EP līdzziņotājs Petr Ježek (ALDE, Čehija) sacīja: “PANA komitejas aktivitātes balstījās uz žurnālistu atklājumiem, un to mērķis bija izpētīt ES likumdošanu un tās īstenošanu un nākt klajā ar priekšlikumiem, kā novērst naudas atmazgāšanu, nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Šodien mēs esam šos mērķus sasnieguši. Nākamo mēnešu laikā būs svarīgi turpināt darbu, lai ieteikumi tiktu īstenoti, un palielināt spiedienu uz tām valstīm, kas joprojām neiesaistās cīņā.”

EP līdzziņotājs Jeppe Kofod (S&D, Dānija) sacīja: “Lai uzvarētu nodokļu paradīzes, nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, mums nepieciešama paradigmas maiņa Eiropas nodokļu politikā. Pēc 18 mēnešiem, kas pavadīti, iedziļinoties slepenos Padomes dokumentos, man tas ir pilnīgi skaidrs.”

Papildu informācija:

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (izvēlēties 13.12.2017)

Plenārsēdes debašu ar komisāru Moskovisī videoieraksts (12.12.2017)

Pilns debašu videoieraksts (12.12.2017)

EP par pārredzamu nodokļu politiku

Paziņojums presei par balsojumu komitejā (18.10.2017, angļu valodā)

 

 .

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

signe.znotina-znota@europarl.europa.eu