skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Aprites ekonomika: vairāk pārstrādes, mazāk atkritumu poligonos

18/04/2018

Eiropas Parlaments trešdien apstiprināja jaunus aprites ekonomikas noteikumus, tā atbalstot vērienīgu atkritumu pārstrādes mērķu noteikšanu.

 .

ĪSUMĀ --->

  • Sadzīves atkritumu pārstrādes mērķi: no 44% šodien līdz 55% 2025. gadā, 65% 2035. gadā;
  • ne vairāk kā 10% atkritumu poligonos 2035. gadā;
  • atsevišķa tekstilizstrādājumu un bīstamo atkritumu savākšana.

Labāka atkritumu apsaimniekošana var uzlabot situāciju vides un veselības jomā, kā arī sniegt ieguldījumu cīņā ar klimata pārmaiņām. Četri apstiprinātie likumprojekti ir soļi ceļā uz aprites ekonomiku jeb sistēmu, kurā produktu, materiālu un resursu vērtība tiek saglabāta pēc iespējas ilgāk.

Līdz 2025. gadam vismaz 55% mājsaimniecību un uzņēmumu radīto sadzīves atkritumu būtu jāpārstrādā, paredz noteikumi. Līdz 2030. gadam mērķrādītājs pieaugs līdz 60%, bet līdz 2035. gadam – līdz 65%. Līdz 2025. gadam jāpārstrādā 65% iepakojuma materiālu, bet līdz 2030. gadam – 70%. Noteiktiem iepakojuma veidiem – papīram un kartonam, plastmasai, stiklam, metālam un kokam – noteikti atšķirīgi mērķrādītāji.

Saskaņā ar Eurostat informāciju 2016. gadā  Latvijā tika pārstrādāti nepilni 30% atkritumu, bet vairāk nekā 70% nonāca poligonos. Likumprojekts nosaka, ka 2035. gadā poligonos apglabāto sadzīves atkritumu īpatsvars nedrīkstēs pārsniegt 10%.

Līdz 2025. gadam jānodrošina atsevišķa tekstilizstrādājumu un bīstamo atkritumu savākšana no mājsaimniecībām. Līdz 2024. gadam jānodrošina arī bioloģiski noārdāmu atkritumu atsevišķa savākšana vai kompostēšana mājās.

 .

Par 50% mazāk pārtikas atkritumu

Saskaņā ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem dalībvalstīm jātiecas līdz 2025. gadam par 30% samazināt pārtikas atkritumu apjomu, bet līdz 2030. gadam - par 50%. Lai novērstu pārtikas atkritumu rašanos, dalībvalstīm vajadzētu veicināt drošu nepārdotās pārtikas sadali. Tāpat būtu jāstiprina patērētāju izpratne par “Izlietot līdz” un “Ieteicams līdz” marķējumu nozīmi, norāda deputāti.

“Pieņemot šos noteikumus, Eiropa ir cieši apņēmusies stiprināt ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo attīstību,” sacīja EP ziņotāja Simona Bonafè (S&D, Itālija). Aprites ekonomika ietver ne tikai atkritumu apsaimniekošanu, bet arī ražošanas attīstību un iespēju pilnvērtīgāk izmantot ierobežotos planētas resursus,” viņa piebilda.

 .

Nākamie soļi: Noteikumi vēl oficiāli jāapstiprina ES Padomei, bet pēc tam tiek tiks publicēti ES Oficiālajā Vēstnesī.

Pamatinformācija: kas ir aprites ekonomika?

Aprites ekonomika paredz samazināt radīto atkritumu apjomu, nodrošinot pēc iespējas ilgāku materiālu un produktu izmantošanu un veicinot to pārstrādi un atjaunošanu. Tā tiek saudzēta vide, stiprināta izejvielu piegādes drošība, veicināta konkurētspēja, inovācijas un izaugsme, kā arī radītas jaunas darbavietas.

 .

Papildu informācija

Atkritumu apsaimniekošana ES: infografika
Aprites ekonomika: definīcija, nozīmīgums un ieguvumi
Aprites ekonomikas likumu pakete: jauni ES atkritumu pārstrādes mērķi
Aprites ekonomika un atkritumu daudzuma samazināšana: ceļā uz sabiedrību, kas labāk izmanto resursus
EP Izpētes dienests: Aprites ekonomikas tiesību aktu pakete (angļu valodā)
Eurostat: sadzīves atkritumu apglabāšana poligonos, sadedzināšana, pārstrāde un kompostēšana ES valstīs no 1995. līdz 2016. gadam
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Paziņojums presei par balsojumu komitejā (27.02.2018)
EP ziņotāja Simona Bonafè
Bezmaksas foto, video un audiomateriāli
 .

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu

atkritumu_skirosana