skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Parlaments padara vieglāku pārrobežu iepirkšanos internetā

06/02/2018

Īsumā:

  • Pārdevēji nedrīkstēs bloķēt pieeju pircējiem no citām ES valstīm vai novirzīt pircēju uz citu lapu viņa atrašanās vietas dēļ;
  • Pārdevējiem būs jāpiemēro vienlīdzīgi nosacījumi pircējiem no visām ES valstīm, t.i., jānodrošina vienādas cenas un noteikumi;
  • Pētījumā atklāts, ka 63% mājas lapu neļauj iepirkties klientiem no citām ES valstīm.

Pircējiem tiešsaistē būs plašākas iespējas pirkt preces, rezervēt naktsmītnes vai iegādāties mūzikas festivālu biļetes.

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem patērētāji varēs brīvi izvēlēties mājas lapu, kurā iegādāties preces vai pakalpojumus, un pārdevējs nedrīkstēs bloķēt pieeju lapai vai novirzīt pircēju uz citu lapu viņa dzīvesvietas vai pat tikai atrašanās vietas dēļ.

 

Pārdevējiem būs jāpiemēro vienādi noteikumi pircējiem no visām ES valstīm, t.i., jānodrošina vienādas cenas un nosacījumi klientiem, kuri:

 

  • iegādājas preces (sadzīves tehniku, elektroniku, apģērbu) un izvēlas piegādi dalībvalstī, kurā pārdevējs saskaņā ar saviem noteikumiem veic piegādes, vai ar pārdevēju vienojas par piegādi citā ES dalībvalstī (pārdevējiem nebūs pienākuma veikt piegādi visās valstīs);
  • saņem elektroniskus pakalpojumus, kurus neaizsargā autortiesības – piemēram, mākoņdatošanas pakalpojumus, datu uzglabāšanas pakalpojumus, tīmekļa vietņu mitināšanu utml.;
  • iegādājas pakalpojumus, kas tiek sniegti tirgotāja telpās vai fiziskajā atrašanās vietā, kur tirgotājs darbojas. Tādi ir, piemēram, viesnīcu rezervācija, sporta pasākumi, automašīnu noma, mūzikas festivālu vai atpūtas parku biļetes.

 

Noteikumi arī neļaus piemērot atšķirīgus nosacījumus atkarībā no maksājumu kartes izdošanas vietas. Kaut gan tirgotāji joprojām varēs izvēlēties pieņemamos maksājumu veidus, viņi nedrīkstēs atteikt maksājumu viena maksājuma veida ietvaros (piemēram, nepieņemt maksājumu karti tāpēc, ka tā izdota noteiktā valstī).

 

Ar autortiesībām aizsargāts saturs – ārpus noteikumu tvēruma

 

Jaunie noteikumi pagaidām netiks piemēroti ar autortiesībām aizsargātam saturam – piemēram, e-grāmatām, lejuplādējamai mūzikai vai tiešsaistes spēlēm. Eiropas Komisijai tomēr divu gadu laikā būs jāsniedz atzinums, vai ģeogrāfiskās bloķēšanas aizliegums būtu piemērojams arī šādam saturam. Noteikumi pagaidām neattieksies arī uz audiovizuālajiem un transporta pakalpojumiem, un arī to iespējamā iekļaušana noteikumu tvērumā būs jāizvērtē Eiropas Komisijai.

Citāts

 

EP ziņotāja Róża Thun (EPP, Polija) sacīja: “Jaunie ES ģeogrāfiskās bloķēšanas noteikumi ir nozīmīgs solis ceļā uz vienotu digitālo tirgu, kurā valda konkurence. Tas ir arī sasniegums cīņā pret patērētāju diskriminēšanu dzīvesvietas vai pilsonības dēļ – tai nav vietas Eiropā. Mēs esam pierādījuši, ka Eiropas Savienība var uzlabot cilvēku ikdienas dzīvi.”

 

Jaunie noteikumi tika apstiprināti ar 557 balsīm pret 89, 33 deputātiem atturoties.

 

Nākamie soļi

 

Vienošanās par ģeogrāfiskās bloķēšanas regulu vēl oficiāli jāapstiprina ES Padomei. Jaunie noteikumi stasis spēkā deviņus mēnešus pēc publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī.

 

Pamatinformācija

 

63% Eiropas Komisijas pētījumā pārbaudīto mājas lapu neļauj iepirkties pircējiem no citām ES valstīm. Preču kategorijā ģeorāfiska bloķēšana visbiežāk piemērota sadzīves elektrotehnikai (86%), bet pakalpojumu jomā – tiešsaistē veiktai izklaides pakalpojumu rezervēšanai, piemēram, sporta pasākumu biļešu iegādei (40%).

 

Iepērkoties tiešsaistē, ES iedzīvotāji aizvien biežāk izvēlas ārvalstu veikalus. Pēdējo 10 gadu laikā gandrīz divkāršojies to ES iedzīvotāju īpatsvars, kuri iepērkas tiešsaistē.

 

Ģeogrāfiskās bloķēšanas regula ir daļa no “e-komercijas paketes”, kurā iekļauti arī likumdošanas aktu priekšlikumi par paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem (balsojums paredzēts marta plenārsēdē) un noteikumiem patērētāju tiesību labākai aizsardzībai. Tos deputāti apstiprināja 2017. gada novembrī.

 

Papildu informācija

 

Pieņemtais teksts (06.02.2018)

Debašu videoieraksts (05.02.2018)

Preses konferences videoieraksts (05.02.2018)

Procedūras dokumentācija

Bezmaksas foto, video un audiomateriāli

EuroparlTV: Iepirkšanās tiešsaistē kļūst populārāka par iepirkšanos veikalos

EP Izpētes dienesta materiāli par ģeogrāfisko bloķēšanu (angļu valodā)

 

 

 

 .

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

signe.znotina-znota@europarl.europa.eu