skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Pēc 2019. gada vēlēšanām saruks EP deputātu vietu skaits

13/06/2018
EP deputātu skaita izmaiņas pēc Brexit
EP deputātu vietu skaita izmaiņas pēc Brexit
  • Vietu skaits EP pēc Brexit tiks samazināts no 751 uz 705;
  • 46 no 73 Apvienotās Karalistes vietām ES paplašināšanās gadījumā būs pieejamas jaunajām dalībvalstīm;
  • 27 vietas tiks sadalītas pašlaik nepietiekami pārstāvētajām valstīm.

Vietu skaits Eiropas Parlamentā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās tiks samazināts no 751 uz 705, paredzot iespēju ES paplašināšanās gadījumā vietas atvēlēt jaunajām valstīm.

46 no 73 Apvienotās Karalistes deputātu vietām nākamajās vēlēšanās netiktu aizpildītas, bet atlikušās 27 tiktu sadalītas starp tām 14 valstīm, kuras pašlaik ir nepietiekami pārstāvētas. Šādas izmaiņās paredz trešdien pieņemts deputātu lēmums.

Daļu vai visas 46 neaizpildītās vietas ES paplašināšanas gadījumā varētu piešķirt jaunām dalībvalstīm. Tās iespējams arī neaizpildīt, lai tā samazinātu EP izmēru.

Pieņemtajā tekstā teikts, ka jaunais vietu sadalījums stāsies spēkā tikai tad, ja Apvienotā Karaliste atstās ES. Tam nenotiekot, spēkā paliktu pašreizējais vietu sadalījums.

Eiropadomes lēmuma projekts tika atbalstīts ar 566 balsīm pret 94, 31 deputātam atturoties.

Citāti

EP līdzziņotāja Danuta Hübner (EPP, Polija) sacīja: “Eiropas Parlamenta sastāvs ir Eiropas pilsoņu gribas atspoguļojums. Tādēļ ir svarīgi, lai pilsoņi Parlamentā tiktu pārstāvēti taisnīgi, objektīvi un saskaņā ar ES likumiem. Esmu priecīga, ka pēc ilgām un smagām sarunām Parlaments ir devis galīgo piekrišanu mūsu priekšlikumam. Ir ļoti svarīgi iesaistīt pilsoņus demokrātiskajā procesā, un es domāju, ka jaunais vietu sadalījums mudinās cilvēkus kļūt aktīvākiem demokrātiskā procesa dalībniekiem.”

EP līdzziņotājs Pedro Silva Pereira (S&D, Portugāle) sacīja: “Jaunā vietu sadalījuma apstiprināšana iezīmē ļoti sarežģīta procesa laimīgās beigas. Mums ir pamats būt apmierinātiem ar iznākumu: taisnīgāks vietu sadalījums, kas atbilst Lisabonas līguma prasībām un līdzsvarotās proporcionalitātes principam. Neviena valsts nezaudēs vietas, un vietu skaita samazinājums ļaus tās piešķirt jauniem deputātiem ES paplašināšanās gadījumā. Jaunais vietu sadalījums nodrošinās taisnīgāku pilsoņu pārstāvību.”

Nākamie soļi

Jaunais EP vietu sadalījums 28. un 29. jūnija Eiropadomē vēl jāapstiprina ES dalībvalstu līderiem. Lēmums stāsies spēkā dienu pēc publicēšanas ES Oficiālajā vēstnesī.

Pamatinformācija

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 14. panta 2. punktu EP drīkst būt ne vairāk kā 750 deputātu un Priekšsēdētāja vietas. Tas arī nosaka, ka vietu sadalījumam jābūt “līdzsvaroti proporcionālam”. Katrai valstij pienākas vismaz sešas deputātu vietas, un nevienas valsts vietu skaits nedrīkst pārsniegt 96.

“Līdzsvarotās proporcionalitātes” princips nosaka, ka:

mazākai valstij nedrīkst būt vairāk vietu kā lielākai;
attiecībai starp iedzīvotāju skaitu un katras valsts vietu skaitu pirms noapaļošanas jābūt tādai, ka katrs deputāts no valsts ar lielāku iedzīvotāju skaitu pārstāv vairāk pilsoņu nekā deputāts no valsts ar mazāku iedzīvotāju skaitu.

Tas nozīmē, ka deputātu vietu skaitam Eiropas Parlamentā jāatspoguļo demogrāfiskās izmaiņas ES dalībvalstīs.

Papildu informācija

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (13.06.2018)
Procedūras dokumentācija
Īsumā: Eiropas Parlamenta sastāvs (31.01.2018)
Analīze: Eiropas Parlamenta sastāvs
Bezmaksas foto, video un audiomateriāli par 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu