skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

ES daudzgadu budžets: EP deputāti nosaka nākamā plānošanas perioda prioritātes

14/11/2018

EP deputāti trešdien balsojumā apstiprināja Eiropas Parlamenta nostāju sarunās par nākamo ES daudzgadu budžetu, tostarp nosakot arī vēlamo līdzekļu sadalījumu starp ES programmām.

 • EP deputāti mudina vairāk naudas atvēlēt jauniešiem, pētniecībai, ekonomikas izaugsmei un nodarbinātībai, kā arī cīņai ar klimata pārmaiņām;
 • nepieciešams pietiekams finansējums pasākumiem migrācijas, aizsardzības un drošības jomās;
 • finansējums lauksaimniecības un kohēzijas politikai nebūtu samazināms;
 • jauniem ieņēmumiem daļēji jāaizstāj valstu iemaksas ES budžetā.

EP deputāti apliecināja savu “vienotību un gatavību” sarunām ar dalībvalstu ministriem par ES daudzgadu finanšu shēmu (2021. - 2027. gada DFS) un pauda nožēlu, ka dalībvalstu sarunās par vienotu nostāju nav panākts “vērā ņemams progress”.

EP deputāti uzskata, ka Eiropas Komisijas izstrādātais DFS piedāvājums ir sarunu sākumpunkts, taču piedāvātais izmērs “neļaus ES pildīt politiskās saistības un reaģēt uz nākotnes izaicinājumiem.” Deputāti vienojušies par šādām prioritātēm (neizsmeļošs uzskaitījums):

 • Pētniecības programmai “Apvārsnis Eiropa” paredzēt 120 miljardus eiro (Eiropas Komisija piedāvājums: 83,5 miljardi) 2018. gada cenās;
 • stiprināt Eiropas Stratēģisko investīciju plānu (“Junkera plānu”)
 • palielināt finansējumu transporta infrastruktūrai un maziem un vidējiem uzņēmumiem;
 • saglabāt finansējumu lauksaimniecības politikai un kohēzijas politikai;
 • dubultot finansējumu jauniešu bezdarba mazināšanai, trīskāršot finansējumu Erasmus+ programmai;
 • vismaz 25% DFS izdevumu būtu jāparedz klimata politikas mērķu sasniegšanai, vēlākais, 2027. gadā īpatsvaru palielinot līdz 30%.

Jauna, vienkāršāka budžeta ieņēmumu sistēma

EP deputāti norāda, ka pašreizējā ES budžeta ieņēmumu sistēma ir “sarežģīta, netaisnīga un pilsoņiem nesaprotama”. Jaunai un vienkāršotai sistēmai būtu ievērojami jāsamazina valstu iemaksas budžetā un jāgarantē pienācīgs finansējuma līmenis jaunajā DFS. Parlaments arī aicina atteikties no visām atlaidēm un korekcijas mehānismiem.

EP deputāti prasa noteikt jaunus ieņēmumu avotus - daļu no jaunas uzņēmumu ienākuma nodokļa shēmas (tostarp piemērojot nodokļus lieliem uzņēmumiem digitālajā nozarē), plastmasas nodokli un daļu no Emisijas kvotu tirdzniecības ienākumiem. Viņi uzsver, ka DFS izdevumu un ieņēmumu sadaļas būtu apspriežamas kopā.

Līdzziņotāju Jan Olbrycht (EPP, Polija), Isabelle Thomas (S&D, Francija), Gérard Deprez (ALDE, Beļģija) un Janusz Lewandowski (EPP, Polija) izstrādātā Eiropas Parlamenta nostāja par DFS 2021. - 2027. gadam tika apstiprināta ar 429 balsīm pret 207, 40 deputātiem atturoties.

Nākamie soļi

Eiropas Parlaments, kas martā pieņēma rezolūciju par DFS, ir gatavs sarunām. Tās varēs sākties, tiklīdz ES Padome (ES dalībvalstu ministri) būs vienojusies par savu nostāju. Parlamentam jādod sava piekrišana jaunajai DFS. EP deputāti sagaida, ka “laba vienošanās tiks panākta pirms 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām, lai izvairītos no nopietniem šķēršļiem jauno programmu uzsākšanai sakarā ar finanšu shēmas novēlotu pieņemšanu, kā jau ir pieredzēts iepriekš.”

Pamatinformācija

Aptuveni 94% ES budžeta nonāk ES dalībvalstīs, kur tiek izmantoti pilsētu, uzņēmumu, lauksaimnieku un iedzīvotāju vajadzībām. ES administrācijas izmaksas veido apmēram 6% budžeta.

Papildu informācija

 • Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (14.11.2018)

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu